Welland Centennial Secondary School, trung học Canada28/09/2022

Welland Centennial Secondary School (WCSS) là một trường trung học công lập nằm ở Welland, Ontario, Canada. Nó được thành lập vào năm 1966 và cung cấp chương trình giáo dục Trung học cho các lớp từ chín đến mười hai (và mười hai-B), cũng như chương trình chứng chỉ tiếng Pháp mở rộng. Linh vật của trường là Cougar và các màu của trường là Xanh lam, Cam và Trắng.
Zalo