Marine Military Academy, Trung học nội trú Mỹ05/12/2022

Marine Military Academy là một học viện dự bị đại học tư thục nằm ở Harlingen, Texas, Hoa Kỳ, cung cấp chương trình giảng dạy dự bị đại học cho nam sinh từ lớp 7–12 cộng với một năm học sau đại học. Trường được thành lập vào năm 1965. Truyền thống và lý tưởng của trường được truyền cảm hứng từ Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ (USMC), nhưng trường không liên kết với USMC ngoại trừ thông qua chương trình Junior ROTC.
Zalo