Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Kinh doanh của Đại học New Castle - Du học Úc18/01/2020

Du học Úc - Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Kinh doanh của Đại học New Castle: Đại học Newcastle đào tạo các kỹ sư của mình để đáp ứng những thách thức toàn cầu trong tương lai. Bạn sẽ học cách thiết kế các tòa nhà tiết kiệm năng lượng bằng vật liệu nano mới nhất và giúp phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và bền bỉ ở các nước đang phát triển.
Zalo