Du học Mỹ - Cử nhân Khoa học ngành Hóa sinh tại La Sierra University18/11/2019

Du học Mỹ - Cử nhân Khoa học ngành Hóa sinh tại La Sierra University: Bachelor of Science (Biochemistry) Cơ hội nghề nghiệp cũng có thể liên quan đến công việc như một nhà hải dương học, nhà bảo tồn đất, nhà khoa học nông nghiệp, nhà khoa học sinh học, kỹ thuật viên khoa học đời sống, trong các lĩnh vực dinh dưỡng, ăn kiêng, sinh học phân tử, khoa học sức khỏe, vi sinh và dược học.

Học tập và làm việc tại Canada như một sinh viên quốc tế11/11/2019

Học tập và làm việc tại Canada như một sinh viên quốc tế: Bạn chỉ có thể bắt đầu làm việc ở Canada khi bạn bắt đầu chương trình học. Bạn không thể làm việc trước khi học. Bạn có thể làm việc như một sinh viên quốc tế ở Canada nếu giấy phép học tập (study permit) của bạn liệt kê một điều kiện nói rằng bạn được phép làm việc trong hoặc ngoài trường.
Zalo