Sprott Shaw College – DU HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CANADA19/06/2021

Dịch vụ Xã hội và Cộng đồng nói riêng và các nước phát triển khác nói chung đang được chú trọng và đòi hỏi một nguồn cung lao động mới để đáp ứng nhu cầu cần được hỗ trợ ngày càng nhiều đối với các vấn đề xã hội như mẹ trẻ vị thành niên, người vô gia cư, trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt và những vấn đề xã hội khác mà xã hội đang phải đối mặt.
Zalo