Danh mục "Úc" có 3695 bài viết.

Văn bằng Dịch vụ Cộng đồng được công nhận được xây dựng dựa trên năng lực cốt lõi của bạn, phát triển các kỹ năng chuyên môn của bạn và trang bị cho bạn một sự nghiệp bổ ích trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng.
Chương trình này cho phép bạn được tiếp cận với những lý thuyết và sự thực hành tối tân. Học viên sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề về quản lý doanh nghiệp. Học viên sẽ có cơ hội phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân để làm tốt trong việc giảng dạy, lãnh đạo và quản lý.
Chương trình này cho phép bạn được tiếp cận với những lý thuyết và sự thực hành tối tân. Học viên sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề về quản lý doanh nghiệp. Học viên sẽ có cơ hội phát triển chuyên môn và phát triển cá nhân để làm tốt trong việc giảng dạy, lãnh đạo và quản lý.
Nều học viên là một cử nhân Tâm lý học, chương trình này sẽ cung cấp cho học viên sự đào tạo năm thứ 5 trong mô hình “năm cộng một”, theo như lời đề nghị từ Hội đồng Công nhận Tâm lý học Úc (APAC) và Ban Tâm lý học Úc (PsyBA).
Khóa học thực tế này sẽ giúp bạn trau dồi kỹ năng quản lý kinh doanh và mở rộng nền tảng kiến thức của mình. Bạn sẽ tìm hiểu các yếu tố hoạt động của việc quản lý một doanh nghiệp nhỏ, bao gồm phân tích tính khả thi và sức khỏe của doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng áp dụng các khái niệm của bạn cho các ý tưởng kinh doanh của riêng bạn.
Văn bằng này phù hợp với những người hiện đang làm việc hoặc những người muốn tìm việc làm trong một doanh nghiệp nông nghiệp hữu cơ hoặc những người sở hữu một doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Khóa học này dành cho những người muốn phát triển kiến thức và kỹ năng để hoạt động hiệu quả trong nhiều bối cảnh kinh doanh trên một số lĩnh vực công nghiệp.
Học viên sẽ được học lý thuyết tại học xá và đi học việc ở những bối cảnh dựa trên trường học, bao gồm một số cơ hội học việc quốc tế, chương trình này sẽ giúp chuyên môn của học viên trở thành một công việc nhiều cảm hứng. Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra những giáo viên có kiến thức và kỹ năng, giỏi về chuyên môn, cam kết cho công bằng xã hội, và cống hiến cho sự phát triển cá nhân và phát triển chuyên môn.
Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho học viên công cụ thực tiễn để truyền nguồn cảm hứng và định hướng cho học sinh tiểu học.
Tốc độ thay đổi trong ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ truyền thông đòi hỏi nhân sự trong ngành phải cập nhật kiến thức sau vài năm. Chương trình này cung cấp cho học viên nền tảng cơ bản để học viên có thể có được kiến thức và sự tự tin để học sâu và nâng cao sự nghiệp của bản thân.
Chương trình này đào tạo cho học viên về những khía cạnh lý thuyết của ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ truyền thông, tạo nên nền tảng vững chắc để học viên tiến vào ngành này.
Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về ngành luật và kết nối người học với một mạng lưới gồm những chuyên gia trong ngành có tiếng, thông qua Văn phòng Tư pháp cộng đồng Parramatta, Chương trình giáo dục Lucy, v…v…
Học viên sẽ được học về những vấn đề phức tạp của các khía cạnh văn hóa, xã hội và giáo dục. Học viên có thể chọn từ 8 chuyên ngành, chẳng hạn như Lịch sử hiện đại, Toán học, Địa lý và Đô thị học. Học viên cũng sẽ có kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục trong thời gian học.
Chương trình này cung cấp cơ hội cho những người trong và ngoài ngành Luật phát triển, tích hợp kiến thức trong một hoặc nhiều hơn một lĩnh vực pháp lý. Chương trình sẽ phát triển nghiên cứu pháp lý và kĩ năng viết và nâng cao khả năng đánh giá có tính phản biện đối với các vấn đề pháp lý phức tạp trong bối cảnh toàn cầu.
Chiết xuất thông tin từ dữ liệu đã tự mình trở thành một ngành khoa học, hòa trộn những kỹ năng từ toán học, thống kê và điện toán. Với tính chất tập trung vào ứng dụng, chương trình học sẽ giới thiệu những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra dữ liệu.
12345...247
Zalo