JAPAN AIRLINES GIẢM TẦN SUẤT BAY HÀNH TRÌNH SGN-NRT-SGN

JAPAN AIRLINES GIẢM TẦN SUẤT BAY HÀNH TRÌNH SGN-NRT-SGN

Vào các ngày thứ 3/4/5 hàng tuần trong tháng 11, Japan Airlines sẽ giảm tần suất bay 3 chuyến/1 tuần đối với hành trình SGN-NRT-SGN. Các chuyến bay cụ thể:

AA8419 (JL750) SGN-NRT 07:50-15:25
AA8422 (JL759) NRT-SGN 17:50-22:30
Xin thông báo quý khách về việc lịch bay thay đổi, tiến hành đặt lại chỗ và xử lý vé theo hướng dẫn. 

Lượt xem: 6261
Zalo