Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học Chuyển Tiếp

Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học Chuyển Tiếp

 

Các Khóa Học Cơ Bản và Các Khóa Học Chuyển Tiếp

Hệ thống AQF - Australian Qualifications Framework -  bao gồm hầu hết các khóa học và các khóa đào tạo mà du học sinh, với thị thực du học, ghi danh theo học. Tuy nhiên có một số khóa học dành cho học sinh quốc tế đã được đăng ký với chính phủ Úc nhưng lại không nằm trong hệ thống AQF. Các khóa học không nằm trong hệ thống AQF thường được biết dưới tên là Foundation Studies hoặc Bridging tức Các Khóa Học Cơ Bản hoặc Các Khóa Học Chuyển Tiếp. Trong số các khóa học này, có rất nhiều khóa học giúp học sinh hội đủ các điều kiện nhập cảnh để tiếp tục việc học, hoặc có thể giúp học sinh theo đuổi và hoàn tất một văn bằng nằm trong hệ thống AQF.

Các khóa đào tạo Anh ngữ

Ngoài ra còn có một số các khóa huấn luyện Anh ngữ ở nhiều trình độ nhằm mục đích giúp học sinh nâng cao trình độ Anh ngữ, hội đủ điều kiện của các cơ sở giáo dục, hoặc để chuẩn bị thi các văn bằng Anh ngữ được quốc tế công nhận.

 

Nguồn: http://www.studyinaustralia.gov.au


Lượt xem: 3957
Zalo