Tennessee Tech University tiếp tục là một trong “100 Trường Đại học được lựa chọn nhiều nhất nước Mỹ” liên tiếp 7 năm – Du học Mỹ

Tennessee Tech University tiếp tục là một trong  “100 Trường Đại học được lựa chọn nhiều nhất nước Mỹ” liên tiếp 7 năm – Du học Mỹ

Tennessee Tech University tiếp tục là một trong  “100 Trường Đại học được lựa chọn nhiều nhất nước Mỹ” liên tiếp 7 năm – Du học Mỹ

  • Được ban hành mỗi năm bởi Institutional Research & Evaluation Inc., một tổ chức nghiên cứu và tư vấn độc lập, danh sách “best buy” xác định 100 trường cao đẳng và đại học Mỹ cung cấp cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao nhất với chi phí thấp nhất.
  • Only 100 colleges or universities are included in the national listing each year. Six institutions from Tennessee are listed this year, including only three public universities. Tennessee Tech is the only Tennessee Board of Regents University listed. Chỉ có 100 trường cao đẳng và đại học được bao gồm trong danh sách của quốc gia mỗi năm. Sáu học viện tại Tennessee được liệt kê trong năm nay, trong đó chỉ có ba trường đại học công lập. Tennessee Tech là Hội đồng quản trị Tenessee của Đại học Regents duy nhất được liệt kê.
  • chi phí học tập bao gồm học phí, lệ phí, ăn ở ít hơn gần $6,000 so với mức trung bình quốc gia
  • Trong bảng xếp hạng phát hành hiện nay, Tennessee Tech cũng được xếp hạng là trường đại học công lập cao nhất trong khu vực các trường Đại học tại hạng mục miền Nam. TTU giành được vị trí thứ 39 trong số các trường Đại học tốt nhất khu vực tại miền Nam, trong đó bao gồm các trường công lập và tư nhân, trong ấn bản năm 2012 của Các trường Đại học tốt nhất tại Mỹ của U.S News Media Group. Trong năm 2012, TTU đã được xếp hạng tại trường Đại học số 39 trong số tất cả các trường đại học công lập và tư nhân ở miền Nam.
  • Đại học Tennessee Tech được đặt tên là một trong Top các trường Đại học tại miền Nam bởi USNews & World Report (lần thứ 8) và là Trường Đại học Tốt nhất Đông Nam bởi The Princeton Review (lần thứ 6). Những giải thưởng này là một sự phản ánh cam kết của trường đại học hướng tới sự thành công trọn đời của sinh viên trường. 

Nguồn: Tennessee Tech University


Lượt xem: 7345
Zalo