Thạc sĩ y tế công (Public Health) tại Griffith University

Thạc sĩ y tế công (Public Health) tại Griffith University

Du học Úc, Thạc sĩ y tế công (Public Health)

Master of public health

Nơi học Gold Coast, Học trực tuyến

Thời lượng 1 năm đến 1 năm rưỡi toàn thời gian; 3 năm bán thời gian (chỉ dành cho học trực tuyến)

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3.2021), Học   2 (tháng 7, 2021), Học kỳ 3 (tháng 11, 2020)

Học phí   30.500 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 120

Mã bằng cấp   5263

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

Bằng Cử nhân của ngành có liên quan hoặc cao hơn;

Ngày nhập học kế tiếp   2 tháng 11, 2020

Giới thiệu chương trình học

Chương trình này sẽ giúp học viên nâng cao sự nghiệp trong ngành y tế công. Học viên sẽ tập trung vào mô hình xã hội - sinh thái của y tế công nhấn mạnh và phân tích những tương tác quan trọng giữa các yếu tố quyết định về mặt xã hội, sinh học, kinh tế và và môi trường đối với sức khỏe. Học viên sẽ học cách ứng dụng kỹ năng phân tích để qui hoạch, thực thi và đánh giá các can thiệp dựa trên dân số để bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Học viên sẽ tập trung vào lĩnh vực họ muốn học bằng cách lựa chọn các môn tự chọn chẳng hạn như dinh dưỡng cho sức khỏe công, nâng cao sức khỏe, sức khỏe môi trường, và quản lý sức khỏe.

Thời lượng

Thời lượng chương trình học khác nhau tùy vào học vấn trước đây của học viên

Học vấn trước đây

Thời lượng học

Bằng cử nhân từ ngành có liên quan

1 năm rưỡi toàn thời gian

Bằng cử nhân Danh dự, ngành có liên quan

1 năm toàn thời gian (với 40 điểm tín chỉ học vượt)

HOẶC

Chứng chỉ sau đại học, ngành có liên quan

HOẶC

Văn bằng sau đại học, ngành có liên quan

Master of Public Health_Griffith

Lưu ý: tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian và bán thời gian; dạy trực tuyến và dạy tại học xá.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Học tích hợp làm việc

Các hoạt động học tích hợp làm việc (các đợt thực tập chuyên nghiệp) tích hợp việc học lý thuyết và ứng dụng trong nơi làm việc. Việc tích hợp những hoạt động này vào trong chương trình học thể hiện tinh thần của Griffith chuẩn bị cho học viên thành công trong sự nghiệp.

Trước khi nhập học

Kiểm tra lịch sử phạm tội

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

 • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
 • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

30,5

381,25 AUD

30.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

 

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ có thể làm việc trong các lĩnh vực như:

·       Y tế quốc tế

·       Viện trợ nhân đạo

·       Hoạch định và đánh giá chương trình y tế

·       Nâng cao sức khỏe

·       Chính sách y tế

·       Dịch tễ học và thống kê sinh học

·       Quản lý y tế môi trường

·       Sức khỏe bà mẹ và trẻ em

·       Dinh dưỡng y tế công

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này dành cho học viên quốc tế học tại Úc hoặc học trực tuyến với các chi tiết sau:

 • Các học viên đến Úc sẽ phải có visa du học hoặc một loại visa khác mà không ngăn cản họ học tại Úc.
 • Sinh viên tại Úc có visa du học có thể không hoàn thành hơn 30% chương trình qua kiểu học trực tuyến.
 • Sinh viên ở Úc và không có visa du học có thể học hơn 30% chương trình học qua kiểu học trực tuyến.
 • Học sinh có thể đăng ký học trực tuyến bên ngoài Úc mà không cần bất kỳ yêu cầu về visa nào.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học kế tiếp Học kỳ 3, 2020. Tuần định hướng bắt đầu vào 26 tháng 10, 2020.

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện nhập học, ứng viên phải:

·       Bằng Cử nhân từ ngành liên quan (y tế công, quản lý dịch vụ y tế, y tế môi trường, y học, điều dưỡng, tâm lý học, nghiên cứu lâm sàng, y tế y sinh học và khoa học xã hội)

·       Hoặc có một bằng cấp phù hợp (Chứng chỉ sau đại học, Văn bằng sau đại học hoặc bằng Cử nhân danh dự) trong ngành có liên quan (ứng viên thuộc diện này sẽ đủ điều kiện nhận được 40 điểm tín chỉ học vượt)

·       Hoặc đã hoàn tất Chứng chỉ sau đại học về Y tế công (3147) với điểm GPA 4.0

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

 • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không band nào nhỏ hơn 6.0
 • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
 • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
 • Hoặc điểm mỗi kỹ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
 • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc sau Đại học (Postgraduate Programs Admission Policy)

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp

Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500


Lượt xem: 1200
Zalo