Master of Health Services Management tại Griffith University

Master of Health Services Management tại Griffith University

Master of Health Services Management tại Griffith University

Thạc sĩ Quản lý dịch vụ y tế

Nơi học  South Bank, Học trực tuyến

Thời lượng 1 năm đến 1 năm rưỡi toàn thời gian, 3 năm bán thời gian (chỉ học trực tuyến)

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3.2021), Học kỳ 2 (tháng 7.2021), Học kỳ 3 (tháng 11.2020)

Học phí   29.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 120

Mã bằng cấp    5586

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

Bằng Cử nhân từ ngành liên quan hoặc cao hơn

Đợt nhập học tiếp theo 2 tháng 11.2020

Giới thiệu chương trình học

Nếu học viên là cử nhân hoặc quản lý dịch vụ y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và có nguyện vọng phát triển kỹ năng và sự hiểu biết về những vấn đề trong quản lý dịch vụ y tế đương đại, chương trình này sẽ giúp học viên đạt được mục tiêu của mình. Thông qua việc dạy học linh hoạt và các tùy chọn nghiên cứu, học viên sẽ học về các mảng chủ chốt của chính sách y tế, quản trị và quản lý thực hành dựa trên bằng chứng.

Học viên sẽ phát triển kỹ năng và kiến thức  trong lý thuyết và thực hành quản lý hiện nay, phát triển kỹ năng lãnh đạo và có được hiểu biết sâu về qui hoạch lực lượng y tế. Học viên cũng sẽ học về quản lý nhân lực, qui hoạch và thực thi những chương trình y tế, và quản lý ngân quĩ. Ngoài ra, học viên cũng sẽ phát triển kỹ năng trong ra quyết định chiến lược và quản lý thay đổi và hiểu về vai trò của công nghệ trong quản lý y tế.

Thời lượng học

Chương trình sẽ có thời lượng học khác nhau tùy thuộc vào học vấn trước đây của học viên:

Học vấn trước đây

Thời lượng

Bằng cử nhân từ ngành có liên quan

1 năm rưỡi toàn thời gian

Bằng cử nhân Danh dự, ngành có liên quan

HOẶC

Chứng chỉ sau đại học, ngành có liên quan

HOẶC

Văn bằng sau đại học, ngành có liên quan

1 năm toàn thời gian (với 40 điểm tín chỉ học vượt)

Tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian và bán thời gian trực tuyến tại học xá South Bank.

Học viên sẽ được tự động đưa vào nhóm học viên bán thời gian nếu đăng kí ít hơn 30 điểm tín chỉ mỗi học kỳ. Học viên bán thời gian thường tham dự 6 giờ học mỗi tuân mội học kỳ.

Học viên toàn thời gian thường tham dự 12 giờ học mỗi tuần trong một học kỳ.

Các lớp học được sắp lịch trong buổi sáng và chiều để đáp ứng được cho việc học của các học viên bán thời gian và học viên đang vừa làm vừa học không thể đến lớp vào buổi sáng.

Học viên quốc tế có thể tham dự chương trình này và phải đăng kí ít nhất 30 điểm tín chỉ mỗi học kỳ.

Chương trình này có dạy trực tuyến toàn thời gian. Học viên học trực tuyến có thể tiếp cận được tài liệu học, tham gia vào hoạt động học,  tải lên các đánh giá và tiếp cận được dịch vụ hỗ trợ thông qua Learning@Griffith. Không có yêu cầu nào về việc học viên phải tham dự tại trường và điều quan trọng là học viên phải có máy vi tính kết nối với Internet. Nếu chương trình phù hợp với học viên, một số khóa được dạy ở học xá South Bank.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Học tích hợp làm việc

Học viên sẽ tham dự thực tập toàn thời gian trong một tổ chức chăm sóc sức khỏe. Việc đi thực tập có thể diễn ra trong lãnh thổ Úc và ở nước ngoài.

Các hoạt động học tích hợp làm việc (các đợt thực tập chuyên nghiệp) tích hợp việc học lý thuyết và ứng dụng trong nơi làm việc. Việc tích hợp những hoạt động này vào trong chương trình học thể hiện tinh thần của Griffith chuẩn bị cho học viên thành công trong sự nghiệp.

Phần học tích hợp làm việc sẽ bắt đầu vào tuần thứ 14 và chỉ dành cho học viên nào đã hoàn tất 80 điểm tín chỉ.

Trước khi nhập học

Kiểm tra lịch sử phạm tội

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe New South Wales (bao gồm huấn luyện bắt buộc)

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe Queensland

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

 • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
 • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

29

362,5 AUD

29.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

HEALTH SERVICES MANAGEMENT

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên có thể làm quản lý cải tiến các hệ thống và dịch vụ y tế đã được cải thiện ở trong lãnh thổ Úc và ở nước ngoài.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này có sẵn cho học viên quốc tế để học tại Đại học Griffith hoặc học trực tuyến với các chi tiết như sau:

 • Các học viên đến Úc sẽ phải có visa du học hoặc một loại visa khác mà không ngăn cản họ học tại Úc.
 • Sinh viên tại Úc có visa du học có thể không hoàn thành hơn 30% chương trình qua kiểu học trực tuyến.
 • Sinh viên ở Úc và không có visa du học có thể học hơn 30% chương trình học qua kiểu học trực tuyến.
 • Học sinh có thể đăng ký học trực tuyến bên ngoài Úc mà không cần bất kỳ yêu cầu về visa nào.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học kế tiếp Học kỳ 3, 2020. Tuần định hướng bắt đầu vào 26 tháng 11, 2020

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình này, ứng viên phải có:

 • Bằng Cử nhân trong ngành liên quan (y tế công, quản lý dịch vụ y tế, y tế môi trường, y tế liên minh, y học, điều dưỡng, tâm lý, y tế lâm sàng, nghiên cứu và y tế y sinh học)
 • HOẶC có một trong các Chứng chỉ sau đại học này được cấp bởi Trường Y học:
 • Chứng chỉ sau đại học về Tin học y tế (3336)
 • Chứng chỉ sau đại học về Quản lý dịch vụ y tế (3082) hoặc Chứng chỉ sau đại học về Quản lý dịch vụ y tế (3317)
 • Chứng chỉ sau đại học về Lãnh đạo lâm sàng (3280)

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

 • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
 • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
 • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
 • Hoặc điểm mỗi kỹ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
 • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Sau Đại học (Postgraduate Programs Admission Policy)

 

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500

 

 

 


Lượt xem: 273
Zalo