Thạc sĩ Kiến trúc tại Griffith University

Thạc sĩ Kiến trúc tại Griffith University

Thạc sĩ Kiến trúc tại Griffith University – Du học Úc

MASTER OF ARCHITECTURE

Nơi học: Gold Coast

Thời lượng: 2 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học: Học kỳ 1, Học kỳ 2

Điểm tín chỉ: 160

Mã bằng cấp: 5558

Mã CRICOS: 077645D

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.50

bằng Cử nhân Thiết kế Kiến trúc được công nhận (điểm GPA 5.0)

bằng Cử nhân Thiết kế Kiến trúc của Đại học Griffith (điểm GPA 4.5)

Học phí 32.500 AUD/năm

Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ nhận được một nền giáo dục kiến trúc chuyên nghiệp hoàn chỉnh với điểm mạnh là nghiên cứu thiết kế. Bạn có thể chọn để tập trung vào thiết kế bền vững, thiết kế đô thị, lịch sử/lý thuyết hoặc thực hành thiết kế. Cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu để thiết kế kiến trúc trong chương trình này sẽ giúp bạn phát triển năng lực để đặt ra các câu hỏi ban đầu và điều tra, phân tích và thẩm định thông tin hiện tại và hiểu biết.

Thông tin về việc nhập học

Tất cả học viên phải học toàn thời gian tại trường, với một số hoạt động ngoài khuôn viên trường bao gồm: đào tạo trực tuyến cho các khía cạnh; học tập tích hợp thực hành; thăm công trường và các chuyến đi thực hành; và các nghiên cứu tự chọn trong ngành mang tầm quốc gia và quốc tế. Liện hệ giữa nhân viên học thuật với sinh viên thường là 15-16 giờ mỗi tuần ngoại trừ Dự án Nghiên cứu Kiến trúc, được giám sát ở mức cá nhân với sự gặp mặt 1 giờ mỗi tuần và đánh giá định kỳ đối với nhóm khoảng 4 giờ.

Học tích hợp làm việc

Học tích hợp với làm việc được đưa vào khóa học cốt lõi 7606ENV Thực hành Kiến trúc chuyên nghiệp 2. Việc học tích hợp làm việc bổ sung cũng có sẵn thông qua các học phần tự chọn chủ đề đặc biệt: 7607ENV Chủ đề đặc biệt của kiến trúc 1 và 7703ENV Chủ đề đặc biệt của kiến trúc 2. Các hoạt động học tập tích hợp làm việc tích hợp kiến thức lý thuyết với ứng dụng tại nơi làm việc. Việc tích hợp này chứng tỏ cam kết của đại học Griffith để chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp của mình thành công trong sự nghiệp của họ.

Tiềm năng học thêm

Chương trình này là văn bằng cấp cơ bản cho nghề kiến trúc và là bằng cấp cao nhât. Thông qua bao gồm 60 điểm tín chỉ của nghiên cứu chuyên dụng trong học kỳ cuối cùng của khóa, sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ điều kiện để được xem xét cho tuyển sinh nghiên cứu cao cấp.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Học phí cho sinh viên bắt đầu học trước năm 2014 được tính theo phí chương trình được chấp thuận cho học kỳ mà sinh viên bắt đầu chương trình học.

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

32,5

406.25 AUD

32.500 (80 điểm tín chỉ)

MASTER OF ARCHITECTURE

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên của trường đã được làm việc trong các tổ chức kiến trúc khác nhau bao gồm làm tư nhân, công ty tư vấn và trong chính quyền địa phương và tiểu bang. Bạn có thể chọn để trở thành một NHÀ HÀNH  NGHỀ TỔNG QUÁT hoặc bạn sẽ có lựa chọn để làm việc chuyên về một loại xây dựng, trong một khía cạnh của xây dựng thiết kế hoặc mua sắm cho xây dựng hoặc với kinh nghiệm nhiều hơn và đi nghiên cứu bạn có thể chuyên về thiết kế đô thị hoặc nghiên cứu.

Nộp đơn vào khóa học này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Học viên quốc tế có thể nộp đơn xin nhập học vào chương trình này của Đại học Griffith.

Học viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào chương trình toàn thời gian tại trường phải có visa du học hoặc một loại visa khác không cản trở việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường

Đợt nhập học tiếp theo

Học kỳ 2, 2020

Ngày định hướng bắt đầu vào 06 tháng 07, 2020

Điều kiện đầu vào

Học viên tốt nghiệp của một văn bằng đại học về kiến trúc được công nhận với điểm GPA tối thiểu tương đương với điểm GPA  Griffith 5.0 qua năm 2 và năm 3 của chương trình đại học 3 năm sẽ đủ điều kiện để nhập học vào Thạc sĩ kiến trúc.

Sinh viên tốt nghiệp từ các khóa Cử nhân Thiết kế Kiến trúc của Griffith hoặc cử nhân Thiết kế môi trường (Kiến trúc) có điểm GPA ít hơn 5.0 nhưng không ít hơn 4.5 trong năm 2 và năm 3 khi học sẽ được xem xét cho nhập học vào Thạc sĩ kiến trúc trên cơ sở chứng minh thành tích trong các khóa học cốt lõi năm 2 và năm 3. Kinh nghiệm có liên quan được chứng thực bằng giấy tờ cũng có thể được xem xét.

Sinh viên tốt nghiệp từ các cử nhân Thiết kế Kiến trúc của Griffith hoặc Thiết kế môi trường (Kiến trúc) với điểm GPA của ít hơn 4.5 qua năm 2 và năm 3 khi học trong các các khóa học cốt lõi, cũng như sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình chuyển tiếp khác trong kiến trúc, sẽ được xem xét để nhập học trên cơ sở kinh nghiệm liên quan được chứng thực bằng giấy tờ (một Portfolio và/hoặc Nhật ký học tập bao gồm tối thiểu sáu tháng) và hồ sơ học tập của họ. Các kinh nghiệm liên quan phải rõ ràng.

Đối với sinh viên quốc tế, việc nhập học phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
  • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
  • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức. 

Nguồn: Griffith Universitry

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC

 

Lượt xem: 186
Zalo