Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Môi trường tại Griffith University

Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Môi trường tại Griffith University

Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Môi trường tại Griffith University – Du học Úc

MASTER OF URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING

Nơi học Học xá Nathan

Thời lượng 1 năm rưỡi đến 2 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, Học kỳ 2

Điểm tín chỉ 160

Mã bằng cấp 5576

Mã CRICOS 076266A

Học phí 34.500 AUD/năm

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

bằng Cử nhân từ Bất kỳ ngành nào (điểm gpa 4.5);

Chứng chỉ Tốt nghiệp trong Quy hoạch Đô thị và Môi trường của Griffith (điểm gpa 4.5)

Giới thiệu khóa học

Thạc sĩ quy hoạch đô thị và môi trường là chương trình sau đại học duy nhất của Úc trang bị cho bạn những điều kiện để làm việc như một nhà quy hoạch thị trấn truyền thống cũng như một chuyên gia về môi trường.

Được giảng dạy bởi các học giả Úc và quốc tế về quy hoạch đô thị và khu vực, quy hoạch môi trường, quy hoạch vận chuyển, quy hoạch xã hội và văn hóa, và quy hoạch du lịch, các chương trình bao gồm kiến thức lý thuyết và các kỹ năng thực tế  mà nhà quy hoạch cần có để đối phó hiệu quả với những thách thức quy hoạch và phát triển.

Các bằng cấp liên quan

Chứng chỉ Sau đại học trong Quy hoạch đô thị và môi trường - 3216

Lưu ý: tiến độ xử lý hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có thỏa mãn yêu cầu nhập học hay không.

Chứng nhận

Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị và Môi trường được công nhận bởi Viện Quy hoạch Úc.

Thông tin về việc nhập học

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

·       Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc

·       Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

34,5

431,25AUD

34.500 (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng với những thách thức về quy hoạch và phát triển mới nổi. Nó làm tăng khả năng đánh giá, phân tích và tạo ra các giải pháp sáng tạo và truyền đạt chúng hiệu quả. Học viên có thể tìm việc làm trong chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực bao gồm quy  hoạch và quy chính sách đô thị, chuẩn bị phát triển và đánh giá, vận chuyển và quy hoạch khu vực địa phương, và quy hoạch khu vực và chiến lược.

Nộp đơn vào khóa học này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Học viên quốc tế có thể nộp đơn xin nhập học vào chương trình này của Đại học Griffith.

Học viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào chương trình toàn thời gian tại trường phải có visa du học hoặc một loại visa khác không cản trở việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường

Đợt nhập học tiếp theo

Học kỳ 2, 2020

Ngày định hướng bắt đầu vào 06 tháng 07, 2020

Điều kiện đầu vào

Để đủ điều kiện nhập học vào khóa Thạc sĩ Quy hoạch Đô thi và Môi trường, ứng viên phải:

có bằng cử nhân từ một trường đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục khác tương đương) với điểm GPA tối thiểu là 4.5. Bằng cấp có liên quan đến cử nhân Quy hoạch sẽ được Giám đốc Chương trình đánh giá để xác định xem mức độ thích hợp để nhập học. Học sinh có bằng cử nhân có liên quan đến Quy hoạch có thể đủ điều kiện để được tối đa 40 điểm tín dụng.

HOẶC có một chứng chỉ tốt nghiệp của Griffith trong Quy hoạch đô thị và môi trường với GPA tối thiểu là 4.5. Những học sinh này sẽ hội đủ điều kiện nhận 40 điểm tín dụng học vượt cấp.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

·       IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0

·       Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575

·       Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19

·       Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating

·       Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

·       Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức. 

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC


Lượt xem: 362
Zalo