Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kế toán) - CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE - DU HỌC ÚC

Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kế toán) - CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE - DU HỌC ÚC

Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kế toán) - CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE - DU HỌC ÚC

Bachelor of Business (Accounting) (072490C) – CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEGE

Tổng quan khóa học

Cử nhân Kinh doanh (chuyện ngành Kế toán) nhằm mục đích đào tạo sinh viên tốt nghiệp sẽ giao tiếp hiệu quả và sâu sắc trong một môi trường kinh doanh, đưa ra các giải pháp sáng tạo cho vấn đề này, và áp dụng kỹ năng điều tra một loạt các thách thức phức tạp phải đối mặt trong bối cảnh kinh doanh. Hơn nữa, sinh viên tốt nghiệp sẽ phát triển một sự hiểu biết thấu đáo về các nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh và kế toán, đem lại cho họ những kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò nghê nghiệp trong khu vực doanh nghiệp.

Cử nhân Kinh doanh (Kế toán) là một khóa học 3 năm, được phân phối qua 6 học kỳ toàn thời gian. Có ba đợt tuyển sinh mỗi năm, tháng hai /tháng ba, tháng Bảy / tháng Tám và tháng Mười Một.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có được vị trí tốt để bắt đầu một sự nghiệp trong một loạt các công việc thuộc lĩnh vực kế toán. Nhờ vào các môn học về  kế toán quản lý trong trình độ này, nên sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của công ty trong tương lai.

Mã CRICOS: 072490C

Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành lớp 12 hoặc tương đương; IELTS 6.0 hoặc tương đương

Học phí: $15.500 AUD


Lượt xem: 2437
Zalo