Camosun College thông báo lượng du học quốc tế lớn nhất trong lịch sử đại học, Trung tâm quốc tế mở tai Interurban. - Du học Canada

Camosun College thông báo lượng du học quốc tế lớn nhất trong lịch sử đại học, Trung tâm quốc tế mở tai Interurban. - Du học Canada

Camosun College thông báo lượng du học quốc tế lớn nhất trong lịch sử đại học, Trung tâm quốc tế mở tại Interurban.

Ngày 01 tháng 10 năm 2013

Việc tuyển sinh quốc tế của Camosun College  đạt tỷ lệ cao chưa từng có trong học kỳ này, được thể hiện bởi sự gia tăng 35,7% so với năm 2012, làm phong phú thêm cuộc sống đại học thông qua sự đa dạng văn hóa, nhận thức về văn hóa và quan điểm toàn cầu.

Theo Tổng thống Kathryn Laurin "Sự gia tăng trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế trong hai năm vừa qua rất đáng chú ý","Kết quả là, chúng ta đã có thể đầu tư vào các dịch vụ sinh viên nâng cao để phục vụ tốt hơn cho sinh viên trong nước và quốc tế, bao gồm sự mở rộng những lựa chọn du học quốc tế cho sinh viên  Canada”.

Geoff Wilmshurst, Giám đốc Camosun International cho biết :"Năm nay chúng tôi đã chào đón hơn 215 sinh viên quốc tế so với tháng 9 năm 2012, tăng 35,7%, phân phối giữa hai trường của Camosun". "Kinh doanh của chúng tôi, chương trình ESL và Công nghệ tại Interurban đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ gia tăng tại khuôn viên trường Interurban”.

Đáp ứng nhu cầu tăng này, Camosun International đã nâng cấp văn phòng Interurban và đánh dấu sự mở đầu bằng buổi lễ cắt băng khánh thành ngày 01 tháng 10. Trung tâm mới này có không gian văn phòng rộng, cung cấp dịch vụ tốt và tăng thêm nhân viên để phục vụ tốt hơn cho sinh viên. Số lượng nhân viên lành nghề tại Camosun International tại Interurban đã tăng từ 4 đến 9 nhân viên, ngoài đội ngũ 11 thành viên tại khuôn viên Lansdowne.

Những con số này thể hiện cho việc tuyển sinh sinh viên quốc tế lớn nhất trong lịch sử của Camosun College.

Từ năm 1983, Camosun International đã cung cấp dịch vụ  tuyển sinh, tư vấn cho sinh viên quốc tế. Ngoài ra, CI gia tăng các cơ hội cho sinh viên Camosun đi du học, và phục vụ những khóa đào tạo theo yêu cầu khách hàng cho khách hàng quốc tế ở nước ngoài và ở Canada.

Nguồn: Camosun College


Lượt xem: 2374
Zalo