Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày thứ sáu 13/9/2013!

Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày thứ sáu 13/9/2013!

 

Cám ơn Jetstar. Hôm nay ngày thứ sáu 13/9/2013!

Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại hôm nay bắt đầu từ 14:00 đến 17:00 ngày 13/9/2013 hoặc khi vé được bán hết.

Hãy truy www.jetstar.com cập  giữa 14:00 đến 17:00 ngày 13/9/2013 để mua vé và biết thêm chi tiết!

 

 

toChiều đi hoặc ngược lại

toMột chiều

 

 

Chặng bay khuyến mại

Plane

 

Tp. Hồ Chí Minh

to

Hải Phòng

199.000

 

 
 

 

Hà Nội

to

Đà Nẵng

499.000

 

 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh

to

Đà Nẵng

499.000

 

 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh

to

Hà Nội

649.000

 

 
 
 
 

 


Lượt xem: 2324