Du học Canada – Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý điều hành doanh nghiệp với thực tập có trả lương tại Centennial College

Du học Canada – Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý điều hành doanh nghiệp với thực tập có trả lương tại Centennial College

Du học Canada – Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý điều hành doanh nghiệp với thực tập có trả lương tại Centennial College

Business Administration - Business Operations Management (Co-op) 2517

Mã chương trình: 2517

Khoa: School of Business

Cấp bằng: Ontario College Advanced Diploma

Loại chương trình: Post-secondary program

Thời lượng: 3 năm / 9 học kỳ (semesters)

Kỳ khai giảng: Fall, Winter, Summer

Nơi học: Progress Campus

Email: business@centennialcollege.ca

Tel: 416-289-5000, ext. 2280

Chương trình quản lý hoạt động kinh doanh sẽ dạy cho bạn làm thế nào để điều hành một doanh nghiệp có hiệu quả. Chương trình bao gồm tất cả mọi thứ từ việc mua và quản lý hàng tồn kho đến quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần, kế hoạch hoạt động , giám sát trực tiếp và đảm bảo chất lượng. Bạn sẽ có được các kỹ năng cần thiết để tối đa hóa năng suất trong nhiều lĩnh vực, như hội nhập doanh nghiệp, trong khi chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong hầu như bất kỳ dịch vụ hoặc ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa nào.

Học tập thực hành được cung cấp thông qua các chương trình tương tự như thực hiện trong các thiết lập kinh doanh thực tế. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để phân tích các quy trình hoạt động để xác định cải thiện năng suất và làm thế nào để áp dụng kỹ thuật business process re-engineering (BPR) để đơn giản hóa và tinh giản quá trình tổ chức. Bạn cũng được dạy lập kế hoạch và thiết kế các chương trình nâng cao chất lượng và áp dụng nguyên tắc tiếp cận đồng đội để phân tích có hiệu quả và đề xuất giải pháp đối với vấn đề hoạt động. Một thành phần quan trọng khác của chương trình này là học cách để tích hợp hệ thống hướng dẫn sử dụng và dựa trên máy tính, như phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), có liên quan đến các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng.

Co-op

Chương trình co-op này cung cấp cho sinh viên những kinh nghiệm thực hành bằng cách làm việc ba học kỳ (term) như một nhân viên được trả lương trong lĩnh vực của họ. Kinh nghiệm này không chỉ cho phép bạn đưa lớp học vào thực tiễn, mà còn cung cấp địa chỉ liên lạc có giá trị cho nghề nghiệp tương lai.


Lượt xem: 2935
Zalo