Bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma-IB) tại CATS College – Du học Anh

Bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma-IB) tại CATS College – Du học Anh

Bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma-IB) tại CATS College – Du học Anh

Những sinh viên năng động quan tâm đến một loạt các môn học, bạn có thể chưa quyết định những gì bạn muốn học chuyên sâu tại trường đại học.

Sinh viên IB thường có mối quan tâm mạnh mẽ trong thế giới xung quanh và các vấn đề hiện tại. Họ được chuẩn bị để làm việc chăm chỉ và tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội cũng như học tập.

6 môn học được nghiên cứu trong hai năm cộng với 3 trình học bổ sung: Lý thuyết về kiến thức, Dịch vụ và hành động sáng tạo, Tiểu luận mở rộng

Đánh giá: kỳ thi cuối cùng vào cuối hai năm, cộng với môn học, CAS, bài luận mở rộng và thuyết trình.

Bằng IB được công nhận bởi các trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới

Khóa học đặc biệt tập trung vào các nghiên cứu quốc tế và các đối tượng liên quan đến các sự kiện trong thế giới thực.

IB – con đường đi đến bất kỳ trường Đại học nào và được công nhận trên toàn thế giới

Bằng Tú tài quốc tế được thiết lập hơn 40 năm trước bởi một tổ chức của giáo viên tư nhân ở Thụy Sĩ, cung cấp giáo dục chất lượng cao cho toàn cầu.

Chương trình IB cung cấp một cái nhìn tổng quan của các môn học từ một loạt các lĩnh vực, bao gồm cả khoa học, ngôn ngữ, nhân văn và nghệ thuật. Đó là điều lý tưởng cho những sinh viên qua một loạt các lợi ích, và những người muốn khám phá những lợi ích hơn nữa trước khi học chuyên sâu tại trường đại học.

Làm việc tại địa phương, du lịch toàn cầu

Như là một phần của chương trình IB, bạn sẽ làm việc trong cộng đồng địa phương Canterbury để gây quỹ cho tổ chức từ thiện mà bạn chọn để hỗ trợ, giúp đỡ. Điều này sẽ dạy cho bạn những kỹ năng điều hành các sự kiện gây quỹ của riêng bạn - sinh viên IB hiện tại của chúng tôi đang làm việc hướng tới việc gây quỹ đủ tiền để đi du lịch đến Tanzania.

Trong chuyến thăm dự kiến​​, sinh viên sẽ thăm các trường tại địa phương Tanzania và tìm hiểu thêm về xã hội và văn hóa châu Phi. Chuyến đi cũng sẽ liên quan đến học tập một số tiếng Swahili cơ bản và Maasi, đi bộ, khảo sát và theo dõi đi săn, nơi sinh viên sẽ tìm hiểu về: sư tử, báo, voi, trâu và tê giác.


Lượt xem: 7715
Zalo