Jetstar, Thứ Sáu Siêu Khuyến Mãi: HCM-Hải Phòng 650.000đ

Jetstar, Thứ Sáu Siêu Khuyến Mãi: HCM-Hải Phòng 650.000đ

Chương trình Thứ sáu, siêu khuyến mại hôm nay ngày 31/08/2012 bắt đầu từ 14:00 đến 17:00 hoặc khi vé được bán hết.

Hãy truy cập www.jetstar.com giữa 14:00 và 17:00 hôm nay, thứ sáu, ngày 31/08/2012 để mua vé và biết thêm chi tiết!
 
 Chiều đi hoặc ngược lại  Một chiều.
 
  Chặng bay giữa/ hoặc ngược lại Ngày bay Giá Starter^
Tp. Hồ Chí Minh  Hải Phòng từ 02/04/13 đến 15/04/13
từ 07/05/13 đến 16/05/13
 675.000 đ
 Tp. Hồ Chí Minh Vinh từ 02/04/13 đến 15/04/13
từ 07/05/13 đến 16/05/13
 675.000 đ
 Tp. Hồ Chí Minh  Singapore~
 từ 08/01/13 đến 31/01/13
từ 02/04/13 đến 16/05/13
 700.000 đ


Lượt xem: 4140
Zalo