Du học Úc - Belmont High School - VIC Goverment School24/08/2017

Du học Úc - Belmont High School - VIC Goverment School: Trường trung học Belmont High School là một trường công với khoảng 1300 học sinh theo học. Học sinh được khuyến khích đạt được sự xuất sắc và được hỗ trợ bởi các nhà giáo dục chuyên nghiệp, có trình độ cao và chuyên môn. Trường cam kết giáo dục toàn cầu và cung cấp một kinh nghiệm học tập đa dạng, được hỗ trợ bởi trao đổi quốc tế và các chương trình ngoại khoá mở rộng và tự hào có một lịch sử mạnh mẽ về thành công học tập.

Du học Mỹ - Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đi phỏng vấn visa14/06/2017

Du học Mỹ - Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đi phỏng vấn visa: Mẫu Xác nhận đơn xin visa không định cư đã hoàn thành (Mẫu DS-160). I-20 từ trường bạn dự định tham gia học. Không mang theo I-20 từ các trường mà bạn không có ý định tham dự...