Du học Anh - Chi phí học Dự bị tại Queen Mary University of London

Du học Anh - Chi phí học Dự bị tại Queen Mary University of London

Du học Anh - Chi phí học Dự bị tại Queen Mary University of London

Chương trình dự bị đại học:

Ngày

Từng học kỳ

Hằng năm (3 học kỳ)

22/9/2014-5/6/2015

£4,750

£14,250

5/1/2015-14/8/2015

£4,750

£14,250

 

Chương trình cao đẳng của University of London:

Ngày

 Hằng năm (3 học kỳ)

22/9/2014-5/6/2015

£16,500

Mỗi chương trình phải đóng £100 tiền đăng ký và £2,400 tiền đặt cọc

Chương trình dự bị thạc sĩ:

Số học kỳ

Ngày khóa học

Học phí từng khóa học

Thời gian bắt đầu vào chương trình thạc sĩ

2

14/4/2014-22/8/2014

£9,100

9/2014

1

14/4/2014-20/6/2014

£4,550

9/2014

1

23/6/2014-22/8/2014

£4,550

1/2015

3

22/9/2014-5/6/2015

£14,250

9/2015

3

5/1/2015-14/8/2015

£14,250

9/2015

2

5/1/2015-5/6/2015

£9,500

9/2015

2

30/3/2015-14/8/2015

£9,500

9/2015

1

30/3/2015-5/6/2015

£4,750

9/2015

1

15/6/2015-14/8/2015

£4,750

9/2015

Mỗi chương trình phải đóng £100 tiền đăng ký và £2,400 tiền đặt cọc


Lượt xem: 2589
Zalo