Du học Anh – Các chương trình Bằng cấp tại Đại học Coventry (Coventry University)

Du học Anh – Các chương trình Bằng cấp tại Đại học Coventry (Coventry University)

Du học Anh – Các chương trình Bằng cấp tại Đại học Coventry (Coventry University)

Trình độ đại học:

·         Nghệ thuật, thiết kế và truyền thông:

-          BA (Hons) Thời trang

-          BA (Hons) Mỹ thuật

-          BA (Hons) Mỹ thuật và đồ họa

-          BA (Hons) Thiết kế đồ họa

-          BA (Hons) Minh họa và hình động

-          BA (Hons) Minh họa và đồ họa

-          BA (Hons) Báo chí và truyền thông

-          BA (Hons) Truyền thông và cộng đồng

-          BA (Hons) Sản xuất truyền thông

-          BA (Hons) Nhiếp ảnh

-          MDes/BA (Hons) Ô tô và thiết kế giao thông vận tải

-          MDes/BA (Hons) Thiết kế nội thất

-          MDes/BA (Hons) Thiết kế sản phẩm

·         Kinh doanh, kinh tế, tài chính và quản trị:

-          BA (Hons) Kế toán

-          BA (Hons) Kế toán và tài chính

-          BA (Hons) Quảng cáo và kinh doanh

-          BA (Hons) Quảng cáo và tiếp thị

-          BA (Hons) Quản trị kinh doanh

-          BA (Hons) Kinh doanh và tài chính

-          BA (Hons) Kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực

-          BA (Hons) Kinh doanh và tiếp thị

-          BA (Hons) Kinh tế kinh doanh

-          BA (Hons) Quản trị doanh nghiệp

-          BA (Hons) Kinh tế

-          BA (Hons) Doanh nghiệp và doanh nhân

-          BA (Hons) Quản lý tổ chức sự kiện

-          BA (Hons) Tài chính và đầu tư

-          BA (Hons) Kinh tế tài chính

-          BA (Hons) Quản trị kinh doanh quốc tế (4 năm)

-          BA (Hons) Kinh tế quốc tế và thương mại

-          BA (Hons) Ngôn ngữ cho doanh nghiệp

-          BA (Hons) Tiếp thị

-          BA (Hons) Quản lý thể thao

-          BA (Hons) Tiếp thị thể thao

-          BSc (Hons) Tài chính

-          BSc (Hons) Dầu khí và quản lý năng lượng

·         Máy tính, kỹ thuật và khoa học:

-          BEng (Hons) Kỹ thuật hệ thống hàng không vũ trụ

-          BEng (Hons) Công nghệ không gian vũ trụ

-          BEng (Hons) Kỹ thuật xây dựng

-          BEng (Hons) Phần cứng máy tính và kỹ thuật phần mềm

-          BEng (Hons) Điện và điện tử

-          BEng (Hons) Kỹ thuật hệ thống điện

-          BEng (Hons) Cơ khí

-          BEng (Hons) Kỹ thuật mô tô thể thao

-          BSc (Hons) Ứng dụng toán học và vật lý lý thuyết

-          BSc (Hons) Công nghệ kiến trúc

-          BSc (Hons) Kiến trúc

-          BSc (Hons) Quản lý hàng không

-          BSc (Hons) Khảo sát xây dựng

-          BSc (Hons) Kinh doanh công nghệ thông tin

-          BSc (Hons) Kĩ thuật xây dựng

-          BSc (Hons) Khoa học máy tính

-          BSc (Hons) Máy tính

-          BSc (Hons) Quản lý xây dựng

-          BSc (Hons) Đạo đức Hacking và An ninh mạng

-          BSc (Hons) Công nghệ trò chơi

-          BSc (Hons) Toán học

-          BSc (Hons) Toán học thống kê

-          BSc (Hons) Máy tính đa phương tiện

-          BSc (Hons) Khảo sát số lượng và quản lý thương mại

-          MEng (Hons) Kỹ thuật xây dựng

-          MEng (Hons) Cơ khí

-          MEng (Hons) Kỹ thuật ô tô

·         Luật, con người và khoa học xã hội:

-          BA (Hons) Tiếng Anh

-          BA (Hons) Tiếng Anh và tư duy viết

-          BA (Hons) Tiếng Anh và báo chí

-          BA (Hons) Tiếng Anh và TEFL

-          BA (Hons) Tiếng Pháp

-          BA (Hons) Tiếng Pháp và tiếng Anh

-          BA (Hons) Tiếng Pháp và quan hệ quốc tế

-          BA (Hons) Tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha

-          BA (Hons) Tiếng Pháp và TEFL

-          BA (Hons) Địa lý

-          BA (Hons) Lịch sử

-          BA (Hons) Lịch sử và chính trị

-          BA (Hons) Quan hệ quốc tế

-          BA (Hons) Chính trị

-          BA (Hons) Xã hội học

-          BA (Hons) Xã hội học và tội phạm

-          BA (Hons) Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh

-          BA (Hons) Tiếng Tây Ban Nha và quan hệ quốc tế

-          BA (Hons) Tiếng Tây Ban Nha và TEFL

-          BSc (Hons) Quản lý thiên tai

-          BSc (Hons) Quản lý thiên tai và kế hoạch khẩn cấp

-          BSc (Hons) Địa lý

-          BSc (Hons) Địa lý và thiên tai

-          LLB (Hons) Luật kinh doanh

-          LLB (Hons) Luật quốc tế

-          LLB (Hons) Luật

·         Khoa học đời sống:

-          BA (Hons) Ứng dụng cộng đồng và khoa học xã hội

-          BA (Hons) Tội phạm học

-          BA (Hons) Tội phạm học và luật pháp

-          BA (Hons) Tội phạm học và tâm lý học

-          BA (Hons) Lãnh đạo quốc tế và quản lý y tế và chăm sóc xã hội

-          BSc (Hons) Phân tích hóa học và khoa học Forensic

-          BSc (Hons) Sinh học và khoa học Forensic

-          BSc (Hons) Khoa học y sinh và ứng dụng khoa học y sinh

-          BSc (Hons) Sức khỏe môi trường

-          BSc (Hons) Thể dục, dinh dưỡng và sức khỏe

-          BSc (Hons) Thực phẩm và dinh dưỡng

-          BSc (Hons) Điều tra pháp y

-          BSc (Hons) Nhân sinh học

-          BSc (Hons) Y tế và dược

-          BSc (Hons) Tâm lý học

-          BSc (Hons) Tâm lý học và tội phạm học

-          BSc (Hons) Thể thao và khoa học thể dục

-          BSc (Hons) Thể thao tâm lý

Trình độ Thạc Sĩ:

·         Kinh doanh, kinh tế, tài chính và quản trị

-          MA Quảng cáo và tiếp thị

-          MA Quản lý nhân sự

-          MA Quản lý tiếp thị

-          MA Tiếp thị thể thao

-          MBA Tài chính

-          MBA Kinh doanh quốc tế

-          MBA Quản lý thể thao quốc tế

-          MBA Quản trị kinh doanh

-          MBA Tiếp thị

-          MSc Kế toán và quản lý tài chính

-          MSc Tài chính ngân hàng

-          MSc Quản lý sự kiện

-          MSc Tài chính

-          MSc Kinh doanh quốc tế

-          MSc Kinh doanh kinh tế quốc tế

-          MSc Quản lý nguồn nhân lực quốc tế

-          MSc tiếp thị quốc tế

-          MSc Quản lý du lịch quốc tế

-          MSc Quản lý đầu tư

-          MSc Quản lý  dầu khí

-          MSc Quản lý đầu tư

-          MSc Quản lý chiến lược tiếp thị

·         Máy tính, kỹ thuật và khoa học:

-          MBA Sản xuất hàng không vũ trụ

-          MBA/MSc Quản lý vận tải hàng không

-          MSc Kỹ thuật ô tô

-          MSc Kỹ thuật sản xuất ô tô

-          MSc Dân sự và Kết cấu công trình

-          MSc Kỹ thuật xây dựng

-          MSc Khoa học máy tính

-          MSc Máy tính

-          MSc Dự án xây dựng và quản lý chi phí

-          MSc Điều khiển kỹ thuật

-          MSc Kỹ thuật điện và điện tử

-          MSc Vi điện tử và hệ thống không dây

-          MSc Kỹ thuật và quản lý

-          MSc Quản lý kỹ thuật kinh doanh

-          MSc Quản lý dự án kỹ thuật

-          MSc Máy tính Forensic

-          MSc Công nghệ thông tin

-          MSc Logic học

-          MSc Đánh giá hiệu suất xây dựng

-          MSc Quản lý cấu trúc xây dựng

-          MSc Quản lý hệ thống thông tin

-          MSc Quản lý công nghệ thông tin

-          MSc Kỹ thuật sản xuất

-          MSc Kỹ thuật máy móc

-          MSc Mạng máy tính

-          MSc Quản lý dầu khí

-          MSc Phát triển phần mềm

-          MSc Quản lý chuỗi cung ứng

-          MSc Hệ thống kiểm soát

·         Luật, con người và khoa học xã hội

-          LLM Luật kinh doanh quốc tế

-          LLM Luật quôc tế

-          LLM Luật

-          MA Giáo viên tiếng Anh

-          MA Quan hệ quốc tế

-          MA Hòa bình và hòa giải

-          MA Khủng bố, tội phạm quốc tế và an ninh toàn cầu

-          MSc Quản lý thiên tai

-          MSc Kế hoạch khẩn cấp và quản lý

-          MSc Quản lý môi trường

-          MSc Quản lý an ninh lương thực

-          MSc Quản lý phân phối toàn cầu

-          MSc Dầu khí và công nghệ môi trường

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Anh miễn phí

Bạn muốn đi du học Anh nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Anh mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Anh cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Địa chỉ: 38 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Q1, HCM

Tel: 08.62910956, 08.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

Website: www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Anh (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Anh (Miễn phí)

-Xin visa du học Anh cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

 

 


Lượt xem: 3127
Zalo