CỬ NHÂN THIẾT KẾ (DESIGN) – ĐẠI HỌC AUT – DU HỌC NEW ZEALAND

CỬ NHÂN THIẾT KẾ (DESIGN) – ĐẠI HỌC AUT – DU HỌC NEW ZEALAND

CỬ NHÂN THIẾT KẾ (DESIGN) – ĐẠI HỌC AUT – DU HỌC NEW ZEALAND

Thiết kế ở khắp mọi nơi - và tầm quan trọng của nó không thể phủ nhận. Thiết kế dẫn dắt con người, công ty và tương lai phía trước thông qua những câu chuyện kể, thông báo, giải trí hoặc kinh doanh.

Cử nhân Thiết kế ( BDes ) giúp bạn những ý tưởng sáng tạo của bạn thành hiện thực trong thế giới thương mại thông qua các chương trình rất sáng tạo và thiết thực. Bạn học cách suy nghĩ theo chiều ngang, phát triển ý tưởng sáng tạo và phê bình đánh giá công việc của riêng bạn, và công việc của các học viên khác.

Tự định hướng, tự phản xạ học tập phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn trong một chuyên ngành chuyên gia đặc biệt trong nghệ thuật và thiết kế

Phát triển khả năng đánh giá và sử dụng hiệu quả các công nghệ có liên quan trong việc phát triển các giải pháp.

Vào cuối năm cuối cùng của bạn, bạn có cơ hội để triển lãm công việc của bạn với giới truyền thông và công nghiệp thông qua các trường học AUT Nghệ thuật + Thiết kế lễ hội

Các chuyên ngành:

-          Thiết kế truyền thông

-          Thiết kế kĩ thuật số

-          Thiết kế thời trang

-          Thiết kế sản phẩm

-          Thiết kế không gian

-          Thiết kế vải

Chi tiết chương trình:

-          Level: 7

-          Số tín chỉ: 360

-          Thời gian học: 3 năm toàn thời gian

-          Địa điểm: City campus (tất cả các chuyên ngành)  và south campus (chỉ có ngành Thiết kế truyền thông)

-          Ngày khai giảng: 3/3/ 2014

           Học phí: $NZ 26,490/ 1 năm

 


Lượt xem: 4922
Zalo