CỬ NHÂN QUẢN TRỊ SỰ KIỆN (BACHELOR OF ARTS IN EVENT MANAGEMENT) – ĐẠI HỌC AUT - DU HỌC NEW ZEALAND

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ SỰ KIỆN (BACHELOR OF ARTS IN EVENT MANAGEMENT) – ĐẠI HỌC AUT - DU HỌC NEW ZEALAND

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ SỰ KIỆN (BACHELOR OF ARTS IN EVENT MANAGEMENT) – ĐẠI HỌC AUT - DU HỌC NEW ZEALAND

Quản lý sự kiện liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các sự kiện một cách có kỷ luật trên các lĩnh vực khác nhau như thể thao, giải trí, thiết kế (thiết lập, chiếu sáng, đa phương tiện), âm thanh, sân khấu, múa, âm nhạc, quản lý dự án, quản lý tài chính, lãnh đạo , quản lý nguồn nhân lực, quản lý hậu cần, quan hệ công chúng và truyền thông.

Cử nhân Nghệ thuật (Quản lý tổ chức sự kiện) phát triển các chuyên môn với các kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý sự kiện.

Sự kiện có thể từ chức năng tư nhân nhỏ để các lễ hội quy mô lớn, giải đấu thể thao, các buổi hòa nhạc của tất cả các thể loại, lễ hội và mega-sự kiện quốc tế như Thế vận hội Olympic. Tất cả các sự kiện phải được lên kế hoạch, tổ chức và quản lý một cách có kỷ luật và thông báo.

Chi tiết chương trình:

Level: 7

Số tín chỉ: 360

Thời gian học: 3 năm toàn thời gian

Địa điểm: City Campus

Ngày khai giảng: 3/3/ 2014 và 21/ 7/ 2014

Học phí: $NZ 28,940/ 1 năm


Lượt xem: 3615
Zalo