Học viện EF – ngôi trường toàn cầu – Du học Mỹ, Anh, Canada

Học viện EF – ngôi trường toàn cầu – Du học Mỹ, Anh, Canada

Học viện EF – ngôi trường toàn cầu – Du học Mỹ, Anh, Canada

Sự đa dạng tạo điều kiện cho học sinh học tập. với học sinh đến từ hơn 60 quốc gia, không có trường nào trên trái đất này đa dạng bằng Học viện EF. Học tập cùng các bạn xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới, học sinh của EF sẽ gặp gỡ các nền văn hóa, cách nhìn nhận và niềm tin mới trong mọi hoạt động trao đổi trong từng lớp học. Ví dụ như, học sinh không chỉ đơn giản là đọc về lịch sử. Các em sẽ thảo luận về các sự kiện, hệ thống chính trị và lịch sử thế giới đương đại cùng với các bạn học đến từ Đức, Trung Quốc, Canada, Hoa Kỳ và nhiều nước khác trên thế giới. Sự đa dạng giúp các học sinh có khả năng tư duy phản biện về thế giới và vị trí của mình trong đó, khuyến khích các em trở thành công dân toàn cầu năng động và tự lập, sẵn sàng lãnh đạo thế giới trong tương lai.

“Khi bạn tư duy toàn cầu, bạn sẽ đạt được những thành tích lớn hơn” – Dameli, Kazakhstan

Nguồn: EF

 


Lượt xem: 4857
Zalo