NGÀNH KINH DOANH (BUSINESS) TẠI OTAGO POLYTECHNIC – DU HỌC NEW ZEALAND

NGÀNH KINH DOANH (BUSINESS) TẠI OTAGO POLYTECHNIC – DU HỌC NEW ZEALAND

NGÀNH KINH DOANH (BUSINESS) TẠI OTAGO POLYTECHNIC – DU HỌC NEW ZEALAND

Nhịp độ phát triển nhanh của thế giới về kinh doanh là phù hợp với những người có thể nhận ra và làm cho mọi việc xảy ra.

Những cơ hội cho những sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh là cực kì đa dạng. Bạn có thể làm việc ở nhiều tổ chức, môi trường và những công nghiệp và có khả năng cung cấp quản lý chuyên môn và / hoặc tư vấn kỹ thuật, chuyên môn và hỗ trợ.

Những nhiệm vụ

·         Giám sát việc tuyển dụng và giữ nhân viên

·         Đưa ra những phương pháp để cài thiện năng suất và hiệu quả.

·         Quản lí tồn kho

·         Tạo ra những sản phẩm mới và phát triển chiến lược marketing

·         Quản lí nguồn lực và trang thiết bị văn phòng

·         Tổ chức hội họp và những sự kiện đặc biệt.

Những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí hoặc/ và quản trị có thể giúp các doanh nghiệp phát triển và phồn thịnh. Và luôn có nhiểu cơ hội cho người người thông minh để phát triển một cơ sở kinh doanh mới.

Những kĩ năng cần có

·         Kĩ năng giao tiếp và kĩ năng con người tốt

·         Kĩ năng đàm phán

·         Kĩ năng tư duy chặt chẽ và giải quyết vấn đề tốt.

·         Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và ưu tiên

·         Động lực và đạo đức công việc tốt

Những cơ hội nghề nghiệp

·         Giám đốc điều hành

·         Quản lí/ giám sát/ lãnh đạo nhóm

·         Chuyên gia nguồn nhân lực

·         Đại diện bán hàng và marketing

·         Kĩ thuật viên kế toán

·         Trợ lí giám đốc điều hành

·         Trợ lí quản trị

·         Tự mở doanh nghiệp

Thu nhập trong lĩnh vực này

Mức lương khác nhau tùy thuộc và kinh nghiệm và trách nhiệm tại vị trí mà bạn đảm nhận.

Chứng chỉ quốc gia về quản trị kinh doanh và máy tính (Level 3) và/ hoặc chứng chỉ quốc gia về quản trị kinh doanh (Level 4)

Địa điểm

Dunedin , Central Otago và trực tuyến

Thời gian

1 năm toàn thời gian (1 level), những lựa chọn bán thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên hoặc trực tuyến (cả 2 lựa chọn đều bao gồm định vị công việc)

Level

3 và 4

Số tín chỉ

Level 3: 60

Level 4: 60

Bắt đầu

2/ 2014 (Level 3) và 7/ 2014 (level 4)

Học phí

$8,540 (1 level)

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013

Trong học kì đầu tiên (level 3), bạn sẽ học nhiều kĩ năng quản trị bao gồm giao tiếp, máy tính, những kĩ năng văn phòng, tài chính, xử lí word/ text. Trong học kì thứ 2 (level 4), bạn sẽ tập trung và lĩnh vực quả trị kinh doanh như MYOB, xử lí văn bản nâng cao, quản trị truyền thông, quản trị văn phòng và lương.

Yêu cầu đầu vào

·         Có kiến thức về máy tính là một thuận lợi

·         Để vào học Level 4, trường mong đợi bạn phải hoàn thành chứng chỉ quốc gia về quản trị kinh doanh và máy tính (Level 3) hoặc có kinh nghiệm làm việc tương đương.

·      Những sinh viên quốc tế sẽ được đánh giá cá nhân để đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu vào.

·      Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 5.5 với điều kiện điểm viết và nói không nhỏ hơn 6.0, điểm các thành khác không nhỏ hơn 5.5.

Những lựa chọn học tập cao hơn

Thực hành những kĩ năng kinh doanh cao hơn với chương trình Diploma in Marketing, Diploma in Accounting, Diploma in Business, New Zealand Diploma in Business or Bachelor of Applied Management.

Diploma in Accounting (Level 5)

 

Diploma in Houman Resource Management (Level 6)

Địa điểm

Dunedin

 

Địa điểm

Dunedin

Thời gian

1 năm toàn thời gian

 

Thời gian

1 năm toàn thời gian; những lựa chọn bán thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên

 

Cơ sở

Trong khuôn viên với kinh nghiệm làm việc

Level

5

 

Level

6

Số tín chỉ

120

 

Số tín chỉ

120

Bắt đầu

2/ 2014

 

Bắt đầu

2/ 2014

Học phí

$16,900

 

Học phí

$16,900

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013

 

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013

 

 

Những người với năng lực và kĩ năng kế toán nằm trong nhu cầu liên tục về khả năng lập kế hoạch và ghi lại các hoạt động tài chính của tất cả các công ty thương mại. Phát triển những kiến thức về lí thuyết và thực hành kế toán và có khả năng thực hiện những vai trò và chức năng của kế toán.

Những lực chọn học tập cao hơn

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp với New Zealand Diploma in Business or Bachelor of Applied Management.

Zealand

 

Là lí tưởng nếu bạn muốn thêm và những kiến thức và năng lực hiện tại hoặc phát triển như một chuyên gia chuyên nghiệp hiệu quả nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nghiên cứu tổ chức và quản trị, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo, quan hệ môi trường, hành vi tổ chức và quản trị. Với nhiều bài học về lí thuyết và kinh nghiệm thực tế, nó sẽ giúp tăng cơ hội của bạn để kiểm tra khả năng của mình trong môi trường kinh doanh thực tế.

Yêu cầu đầu vào cụ thể

·         Bạn phải có ít nhất năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương) trong bất kì lĩnh vực nào

·         Nếu bạn dưới 20 tuổi bạn phải có:

ü 8 tín chỉ đọc viết tiếng Anh Level 2 (4 tín chỉ đọc và 4 tín chỉ viết) hoặc tương đương

·         Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.0 với điều kiện không có điểm thành phần nào nhỏ hơn 5.5.

Những lựa chọn học tập cao hơn

Phát triển những kỹ năng kinh doanhvà triển vọng nghề nghiệp với Diploma in Business or Bachelor of Applied Management của New Zealand

 

Diploma in Business (Level 5)

 

New Zealand Diploma in Business

Địa điểm

Dunedin

 

Địa điểm

Dunedin

Thời gian

1 năm toàn thời gian, những lựa chọn bán thời gian

 

Thời gian

2 năm toàn thời gian; những lựa chọn bán thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên

 

Cơ sở

Trong khuôn viên với kinh nghiệm làm việc

Level

5

 

Level

6

Số tín chỉ

120

 

Số tín chỉ

240

Bắt đầu

2/ 2014

 

Bắt đầu

2/ 2014

Học phí

$16,900

 

Học phí

$16,900

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013

 

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013 và 30/ 06/ 2014

Tập trung vào những kĩ năng hoạt động cần thiết để làm kinh doanh một cách hiệu quả và thành công trong khi phát triển những kiến thức tổng quát về lí thuyết và thực hành kinh doanh

Những lựa chọn học tập cao hơn

Tiếp tục học với Diploma in Business or Bachelor of Applied Management của New Zealand

 

Bạn khát khao bước vào vai trò của một người quản lí? Học những kĩ năng kinh doanh chủ chốt về kế toán, giao tiếp kinh doanh, luật kinh doanh, quản trị, máy tính và marketing. Sau đó bạn có lựa chọn để điều chỉnh những kĩ năng chuyên môn của bạn và những nghề nghiệp yêu thích như quản trị ngồn nhân lực, Kế toán, Marketing, hoặc Quản trị tổng quát.

Những yêu cầu đầu vào cụ thể

·         Nếu bạn dưới 20, bạn phải có

8 tín chỉ đọc viết tiếng Anh Level 2 (4 tín chỉ đọc và 4 tín chỉ viết) hoặc tương đương

Những lực chọn học tập cao hơn

Tăng triển vọng nghề nghiệp cảu bạn bằng cách học Bachelor of applied Management. Chứng chỉ này cung cấp nhiều chuyên môn như quản trị du lịch, Quản trị sự kiện và Quản trị nguồn nhân lực.

 

Diploma in Marketing (Level 5)

Địa điểm

Dunedin

Thời gian

1 năm toàn thời gian, những lựa chọn bán thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên

Level

5

Số tín chỉ

120

Bắt đầu

2/ 2014

Học phí

$16,900

Nộp đơn

Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013

Khám phá những nguyên tắc cơ bản của việc Marketing hiệu quả và vai trò của nó trong việc đảm bảo sự thành công và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Những lựa chọn nghề nghiệp cao hơn

Đạt được những kĩ năng kinh doanh cao hơn và mở rộng tiềm năng nghề nghiệp với chương trình New Zealand Diploma in Business or Bachelor of Applied Management

 

Bachelor of Applied Management

 

Graduate Diploma in Applied Management

Địa điểm

Dunedin hoặc Auckland

 

Địa điểm

Dunedin hoặc Auckland

Thời gian

3 năm toàn thời gian, những lựa chọn bán thời gian

Khóa học Fast tract có ở Auckland

 

Thời gian

1 năm toàn thời gian; những lựa chọn bán thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên

 

Cơ sở

Trong khuôn viên những khóa thực tập

Level

7

 

Level

7

Số tín chỉ

360

 

Số tín chỉ

120

Bắt đầu

2/ 2014

 

Bắt đầu

Dunedin : 2 và 7/ 2014

Auckland: 1, 3, 6, 8, 10/ 2014

Học phí

$16,900

Fast tract: $50,700 (toàn bộ chương trình) hoặc đóng thành 2 lần

 

Học phí

$16,900

Nộp đơn

Dunedin: Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013 và 31/ 05/ 2014

 

Nộp đơn

Dunedin : Ưu tiên trước ngày 30/ 11/ 2013 và 30/ 06/ 2014

 

Đạt được những chứng chỉ dựa vào những kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Chương trình này có kinh nghiệm công việc, những chương trình thực tập và những dự án nghiên cứu tại trung tâm của nó. Bạn sẽ phát triển những kiến thức, kĩ năng và khả năng làm việc trong nhiều môi trường quản trị tại nhiều mức độ khác nhau.

Yêu cầu đầu vào

·      Nếu bạn dưới 20, bạn phải:

ü  42 tín chỉ NCEA Level 3 cho  4 môn hoặc 72 tín chỉ NCEA level 2 qua 4 môn học

ü  8 tín chỉ tiếng Anh level 2 hoặc cao hơn

ü  14 tín chỉ NCEA level 1 hoặc cao hơn về toán

·      Nếu bạn trên 20, bạn phải cung cấp bằng chứng vầ kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp này hoặc những chứng chỉ thay thế

·      Nếu bạn đã rời trường học hoặc những người trưởng thành không đáp ứng yêu cầu đầu vào, bạn có thể vẫn có thể nhập học tạm thời vào năm 1 theo quyết định cảu người đứng đầu trường học.

·      Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.0 với điều kiện không có điểm thành phần nào nhỏ hơn 6.0.

·      Hoàn thành chương trình Certificate in Foundation Studies (ESOL) (Level 4) của trường có thể là một điều kiện tương đương có thể chấp nhận

Những lựa chọn nghề nghiệp cao hơn

Đạt được những kĩ năng và kiến thức quản trị kinh doanh cao hơn thông qua chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh.

 

Hoàn thành chương trinh chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể trong Quản trị kinh doanh. Những sinh viên tốt nghiệp có những hiểu biết sâu về môi trường làm việc của lĩnh vực này và có thể áp dụng những kiến thức đã học ở mức độ tổ chức hoặc chiến lược.

Yêu cầu đầu vào

·      Bằng cử nhân trong bất kì môn học nào hoặc những kinh nghiệm làm việc tương đương

·      Tối thiểu 4 tín chỉ NCEA level 2 về đọc và viết và 8 tín chỉ level 1 về toán

·      Những sinh viên quốc tế sẽ được kiểm tra cá nhân để đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu vào

·      Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.0 với điều kiện không có điểm thành phần nào nhỏ hơn 6.0.

Những lựa chọn học tập cao hơn

Bạn có thể theo đuổi chương trình sau đại học.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học miễn phí

Bạn muốn đi du học nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Địa chỉ: 38 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Q1, HCM

Tel: 08.62910956, 08.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

Website: www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường đại học (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình (Miễn phí)

-Xin visa du học cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!


Lượt xem: 3438
Zalo