LIỆU PHÁP NGHỀ NGHIỆP (OCCUPATIONAL THERAPY) – OTAGO POLYTECHNIC – DU HỌC NEW ZEALAND

LIỆU PHÁP NGHỀ NGHIỆP (OCCUPATIONAL THERAPY) – OTAGO POLYTECHNIC –  DU HỌC NEW ZEALAND

LIỆU PHÁP NGHỀ NGHIỆP (OCCUPATIONAL THERAPY) – OTAGO POLYTECHNIC –  DU HỌC NEW ZEALAND

Làm việc như một nhà trị liệu nghề nghiệp giúp con người trở nên quan tâm đến những hoạt động hàng ngày của con người và làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

Với tư cách là một nhà trị liệu nghề nghiệp, sự tập trung của bạn là đảm bảo cho những cá nhân, nhóm người và dân cư trong công đồng có thể làm những điều quan trọng với họ. Bạn sẽ làm việc với mọi lứa tuổi khác nhau từ trẻ sơ sinh cho tới người già.

Những nhà trị liệu nghề nghiệp làm việc trong nhiều môi trường, bao gồm trong trường học với những trẻ em, những người mà cần giúp  đỡ  để  đáp ứng nhu cầu học tập, trong trung tâm phục hồi chức năng, bệnh viện và thiết lập hành nghề với những người đã có bệnh tật, thương tích và tàn tật.

Công việc của bạn với tư cách là một nhà trị liệu nghề nghiệp có thể tạo khả năng cho những người già trở về gia đình hoặc đất nước của họ một cách an toàn hoặc trợ giúp mọi người tiếp tục công việc bằng cách làm thích nghi với nơi làm việc và dạy học các chiến lược đó. Những nhà trị liệu nghề nghiệp cũng có vai trò  đảm bảo cho những thanh thiếu niên và người lớn với nỗi đau tinh thần có thể tham gia một cách hiệu quả trong những công việc hàng ngày và cũng có những cơ hội làm việc với những người dân cụ thể trong xã hội và làm mạnh thêm cộng đổng địa phương.

Bạn cũng có thể giúp đỡ những người bệnh tật hay tàn tật kinh niên và tăng cường sức khỏe và hạnh phúc cho họ.

Những kĩ năng cần có

·         Đam mê làm việc với nhiều người.

·         Kĩ năng giao tiếp và hòa nhận tốt.

·         Kĩ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.

·         Kĩ năng lãnh đạo.

·         Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

 

Cơ hội trong ngành nghề này

Những nhà trị liệu nghề nghiệp > Nhà đánh giá nhu cầu/ quản lí tình huống > Hoạt động tư nhân > Nhân viên phát triển thanh thiếu niên/ cộng đồng >  Nhà quản lí/ nhà lãnh đạo đội nhóm > Nhà nghiên cứu.

Những sinh viên của trường làm việc trong lĩnh vực hạnh phúc và sức khỏe ở New Zealand, và có cơ hội làm việc quốc tế.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu trong nhàn nghề này?

$46,000 mỗi năm sau khi tốt nghiệp, và $69,000 đến $95,000 mỗi năm khi đã có kinh nghiệm.

Cử nhân trị liệu nghề nghiệp

 

Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (Honours)

Địa điểm

Dunedin hoặc Hamilton

 

Địa điểm

Trực tuyến với những khóa học bắt buộc

Thời gian

3 năm toàn thời gian, tự chọn bán thời gian

 

Thời gian

1 năm toàn thời gian

Cơ sở

Trong khuôn viên trường với 6 vị trí nghiên cứu thực địa trong một loạt các thiết lập, 4 trong số chúng có thể diễn ra bên ngoài khu vực Dunedin hoặc Hamilton.

 

Cơ sở

Trực tuyến với 4 khóa học bắt buộc (mỗi khóa 2 đến 3 ngày) ở Dunedin

Level

7

 

Level

8

Số tín chỉ

360

 

Số tín chỉ

120

Bắt đầu

Tháng 2 và 7/ 2014

 

Bắt đầu

Tháng 2/ 2014

Học phí

Trong nước: $6,613 (năm đầu)

Quốc tế: $21,560 (năm đầu)

 

Học phí

Trong nước: $7,412

Quốc tế: $21,560

Nộp đơn

Ưu tiên trước 31/09/2013 và 30/05/2014

 

Nộp đơn

Ưu tiên trước 31/01/2014

 

Chuẩn bị cho công việc của một nhà trị liệu nghề nghiệp thông qua các khóa học, những tài liệu và những hoạt động  trực tuyến, dạy trực tiếp và những vị trí nghiên cứu thực tế. Chứng chỉ này sẽ dẫn đến sự đăng kí như một Nhà trị liệu nghề nghiệp ở New Zealand và được công nhận bởi những nhà trị liệu nghề nghiệp của liên đoàn thế giới (World Federation of Occupational Therepists).

Yêu cầu đầu vào

·       Bất kì chứng chỉ Level 4 bằng với ít nhất 60 tín chỉ  được hoàn thành trong một năm hoặc hoàn thành thành công những đơn vị/ những khóa học đại học bằng với ít nhất 50% khối lượng công việc của sinh viên năm đầu hoàn thành trong một năm hoặc tín chỉ NCEA, bao gồm:

ü  42 tín chỉ tại Level 3 hay cao hơn, bao gồm 12 tín chỉ cho mội trong hai môn học liên quan.

ü  8 tín chỉ tại Level 2 hoặc cao hơn bằng tiếng Anh và/ hoặc te reo Maori (4 tín chỉ đọc và 4 tín chỉ viết).

ü  12 tín chỉ tại Level 1 hay cao hơn về Toán/ pagarau hoặc tương đương.

ü  Hoặc những chứng chỉ và kinh nghiệm tương đương.

·       Những sinh viên quốc tế sẽ được đánh giá cá nhân để đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu đầu vào.

·       Bạn phải chứng minh một sự am hiều cơ bản về thực hành Liệu pháp hướng nghiệp ở New Zealand.

·       Bạn phải cung cấp một Giấy chứng nhận cấp cứu (First Aid Certificate) và thực hiện khai báo sức khỏe.

·       Bạn phải nộp đề xuất về sự phù hợp của hai người giới thiệu.

·       Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 7.0 với điều kiện không có điểm thành phần nào dưới 6.5.

Chú ý: một gói hồ sơ sẽ được gửi cho bạn.

Lựa chọn học tập cao hơn

Gia tăng triển vọng nghề nghiệp của bạn với bất kì chường trình Liệu pháp nghề nghiệp sau đại học. Những sinh viên đạt điểm trung bình loại B về Cử nhân Liệu pháp nghề nghiệp có đủ năng lực để hoàn thành Cứ nhân Liệu pháp nghề nghiệp danh dự (Bachelor of Occupational Therapy (Honours).

 

Làm sâu hơn sự hiểu biết của bạn về công việc Liệu pháp nghề nghiệp và phát triển những kĩ năng nghiên cứu của bạn. Chuẩn bị cho những công việc về nghiên cứu và vai trò có trách nhiệm hơn về việc hành nghề Liệu pháp nghề nghiệp, cả ở Zealand và nước ngoài.

Yêu cầu đầu vào

·       Bạn phải hoàn thành thành công Cử nhân Liệu pháp nghề nghiệp ở New Zealand với điểm trung bình 5.0 hoặc ít hơn 3 năm học hoặc tương đương.

·       Bạn phài bắt đầu chương trình danh dự trong vòng 3 năm sau khi hoàn thành Cử nhân Liệu pháp nghề nghiệp

·       Những sinh viên quốc tế sẽ được đánh giá cá nhân để đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu đầu vào.

·       Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.5 với điều kiện không có điểm thành phần nào dưới 6.5.

Lựa chọn học tập cao hơn

Nâng cao kĩ năng với chương trình Thạc sĩ Liệu pháp nghề nghiệp. Nếu bạn đạt bằng danh dự hạng nhất, có có thể tiến thẳng vào chương trình Tiến sĩ.

 

Chứng chỉ sau đại học về thực hành Liệu pháp nghề nghiệp (Certificate) và Bằng cấp sau đại học về thực hành Liệu pháp nghề nghiệp (Diploma)

 

Thạc sĩ Liệu pháp nghề nghiệp

Địa điểm

Trực tuyến (Sinh viên địa phương) và Dunedin (Sinh viên quốc tế)

 

Địa điểm

Trực tuyến với những khóa học bắt buộc

Thời gian

Certificate: 6 tháng toàn thời gian và 2 năm bán thời gian.

Diploma: 1 năm toàn thời gian, 5 năm bán thời gian.

 

Thời gian

2 năm toàn thời gian, 4 năm bán thời gian

Cơ sở

Tronng nước: trực tuyến với sự lựa chon 1 hoặc 2 khóa học ở Dunedin.

Quốc tế: đào tạo trực tiếp và trực tuyến ở Dunedin.

 

Cơ sở

Trực tuyến với sự hiện diện hàng năm tại những khóa học bắt buộc (3 ngày).

Level

8

 

Level

9

Số tín chỉ

Chứng chỉ sau đại học: 60

Bằng cấp sau đại hco5: 120

 

Số tín chỉ

240

Bắt đầu

Tháng 2 và 7/ 2014

 

Bắt đầu

Tháng 2 và 7/ 2014 (hoặc ngày thương lượng)

Học phí

Trong nước: $4,034 (chứng chỉ sau đại học), $7,412 (bằng cấp sau đại học)

Quốc tế: $11,880 (chứng chỉ sau đại học), $23,770 (bằng cấp sau đại học)

 

 

Học phí

Trong nước: $7,412

Quốc tế: $23,770

Nộp đơn

Ưu tiên trước 31/1 và 1/7/ 2014

 

Nộp đơn

Ưu tiên trước 31/1 và 1/7/ 2014

Cải thiện kiến thức lí thuyết và phát triển chuyên môn trong một khu vực cụ thể của thực thành Liệu pháp nghề nghệp. nấc thang để lấy bằng cấp (Diploma) và gia tăng sự tự tin để thực hành dựa trên bằng chứng. Được trang bị tốt hơn để nộp đơn vào những vị trí mà được công nhận như chuyên gia hoặc di chuyển vào vị trí quản lí.

Chú ý: có khả năng đăng kí vào những khóa học cá nhân từ những chứng chỉ này vì lí do phát triển chuyên môn. Sự lựa chọn này có sẵn cho những nhà liệu pháp nghề nghiệp và không phải là những nhà Liệu pháp nghề nghiệp và bạn sẽ được trao chứng chỉ đủ năng lực nếu bạn hoàn thành thành công.

Yêu cầu đầu vào

·         Bạn phải có bằng cấp hoặc cử nhân Liệu pháp nghề nghiệp từ những nhà liệu pháp nghề nghiệp của liên đoàn thế giới (WFOT) phê duyệt chương trình (hoặc tương đương) hoặc một chứng chỉ đăng kí (New Zealand)

·         Nếu bạn có bằng cấp hoặc chứng chỉ đăng kí, bạn cũng phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết cho việc giáo dục cao hơn và 2 người tham khảo bảo mật chứng thực khả năng của bạn về việc học lên cao hơn.

·         Bạn phải cung cấp bằng chứng về việc đăng kí như một nhà Liệu pháp nghề nghiệp (chứng chỉ hành nghề hàng năm), mặc dù điều này có thể bị từ bỏ trong một vài trường hợp nào đó.

·         Những sinh viên quốc tế sẽ được đánh giá cá nhân để đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu đầu vào.

·         Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.5 với điều kiện không có điểm thành phần nào dưới 6.5.

Lựa chọn học tập cao hơn

Bạn có thể lựa chon để di chuyển vào chương trình Thạc sĩ Liệu pháp nghề nghiệp ở bất kì điểm nào bởi vì bạn đi lên thông qua khóa học bằng cấp sau đại học.

 

Đảm bảo chứng chỉ xuất sắc và những kĩ năng nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp đạt đến một trình độ cao. Đạt được sự am hiểu sâu sắc về những khía cạnh cụ thể của kiến thức Liệu pháp nghề nghiệp và xây dựng phạm vi nghiên cứu rộng lớn để xác minh khả năng thực hành của bạn. Đạt được sự tự tin cho việc hoạch định một cách có hệ thống và thực hiện nghiên cứu chi tiết cho những tiêu chuẩn được công nhận mang tầm quốc tế. Chọn để hoàn thành chứng chỉ của bạn thông qua khóa học hoặc một dự án hoặc lựa chon luận án nghiên cứu.

Yêu cầu đầu vào

Để vào năm 1 thạc sĩ

·       Bạn phải đáp ứng yêu cầu  đầu vào được nêu cho bằng cấp  sau đại học về Liệu pháp nghề nghiệp.

Đề vào năm 2 Thạc sĩ

·       Bạn phải có bằng sau đại học về thực hành Liệu pháp nghề nghiệp với điểm trung bình loại B qua 3 khóa học tốt nhất của bạn, hoặc tương đương.

·       Hoặc bạn phải hoàn thành thành công Cử nhân Liệu pháp nghề nghiệp với bằng danh dự được chứng thực hàng 2 hoặc tương đương.

·       Những sinh viên quốc tế sẽ được đánh giá cá nhân để đảm bảo họ đáp ứng yêu cầu đầu vào.

·       Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn, bạn phải chứng minh kĩ năng tiếng Anh tương đương với tổng điểm IELTS 6.5 với điều kiện không có điểm thành phần nào dưới 6.5.

Lựa chọn học tập cao hơn

Tiếp tục nộp đơn vào chương trình Tiến sĩ Liệu pháp nghề nghiệp ở New Zealand và nước ngoài.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học miễn phí

Bạn muốn đi du học nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Địa chỉ: 38 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Q1, HCM

Tel: 08.62910956, 08.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

Website: www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường đại học (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình (Miễn phí)

-Xin visa du học cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!


Lượt xem: 6988
Zalo