Master of organizational psychology tại Griffith University

Master of organizational psychology tại Griffith University

DU HỌC ÚC, Master of Organizational Psychology

Thạc sĩ Tâm lý học tổ chức

Nơi học Mt Gravatt

Thời lượng 2 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3, 2021)

Học phí   29.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 160

Mã bằng cấp    5280

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 7;

Bằng Cử nhân 4 năm từ ngành có liên quan và được công nhận hoặc cao hơn, đăng ký chuyên nghiệp và phỏng vấn

Đợt nhập học kế tiếp 8 tháng 3.2021

Giới thiệu chương trình học

Học viên sẽ phát triển kỹ năng và học vấn trong tư vấn, đánh giá tâm lý, quản lý nhân sự, đánh giá chương trình và đào tạo. Nếu học viên là một nhà thực hành và hiện đang làm việc hoặc có nguyện vọng làm việc trong các tổ chức công, tư và cộng đồng trong các vai trò phát triển, chương trình này là dành cho học viên. Chương trình này được Hội đồng Công nhận Tâm lý học của Úc (APAC) công nhận.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian và bán thời gian tại học xá Mt Gravatt.

Học viên sẽ phải làm bài tập, đi thực tập và làm một dự án nghiên cứu.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Quản lý sự gián đoạn việc học :

Học viên không thể vắng mặt trong khi học mà không có sự chấp thuận từ trước của Giám đốc Chương trình học.

Học tích hợp làm việc

Các hoạt động học tích hợp làm việc (các đợt thực tập chuyên nghiệp) tích hợp việc học lý thuyết và ứng dụng trong nơi làm việc. Việc tích hợp những hoạt động này vào trong chương trình học thể hiện tinh thần của Griffith chuẩn bị cho học viên thành công trong sự nghiệp.

Trong chương trình này, học viên sẽ thực tập chuyên nghiệp/tại nơi làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau. Địa điểm có thể ở bên ngoài thành phố Brisbane/khu vực Gold Coast bao gồm phía bắc New South Wales và (nếu thỏa thuận được) ở các vị trí liên bang (interstate) hoặc ở nước ngoài.

Trước khi nhập học

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe New South Wales (bao gồm huấn luyện bắt buộc)

Đăng ký tạm thời

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe Queensland

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

29

362,5 AUD

29.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

MASTER OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY_1

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên có thể làm việc trong ngành quản lý nhân sự, tư vấn quản lý, đánh giá tâm lý, tuyển dụng và sàng lọc, đào tạo, và huấn luyện làm việc (workplace coaching).

Nộp đơn vào chương trình này

Bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến, ứng viên còn được yêu cầu sử dụng Hệ thống yêu cầu tham khảo chương trình Tâm lý học bậc Sau đại học ở Úc. Hệ thống này cho phép ứng viên muốn nộp đơn vào chương trình Tâm lý học bậc Sau đại học ở Úc nộp hồ sơ xin tham chiếu từ một trọng tài học thuật/chuyên nghiệp và để cho những tham chiếu này được chia sẻ với các học viện được đề cử. Để biết thêm thông tin, xin hãy ghé thăm https://www.psychologyreference.org/

Qui trình:

·       Ứng viên đăng ký trực tuyến thông qua https://www.psychologyreference.org/ và trả 25 AUD phí đăng ký.

·       Ứng viên đề xuất các trọng tài và đề cập đến các chương trình và cơ sở đào tạo mà họ muốn nộp hồ sơ vào. Yêu cầu: ứng viên cung cấp 2 tham chiếu.

·       Trọng tài (người được mời tham chiếu) hoàn thành tham chiếu trực tuyến.

·       Ứng viên cho phép tham chiếu đã hoàn tất được chia sẻ với chương trình mà họ vừa nộp hồ sơ vào.

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên nộp đơn xin học tại Úc sẽ cần đến visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học kế tiếp Học kỳ 1, 2021. Tuần định hướng bắt đầu vào 22 tháng 2, 2021.

Điều kiện nhập học

Việc tuyển sinh vào tất cả chương trình tâm lý học tổ chức bậc sau đại học đều giới hạn chỉ dành cho nhà tâm lý học đã đăng ký hoặc những ai có đủ điều kiện để đăng ký tạm thời với Ban Tâm lý học Úc (Psychology Board of Australia).

Kết quả học thuật: ứng viên đã phải hoàn tất một chương trình về Tâm lý học kéo dài hơn 4 năm và được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Tâm lý học của Úc (APAC) và đã phải hoàn tất một chương trình Danh dự g nhận Tâm lý học của Úc (APAC) và đã phải hoàn tất một chương trình Danh dự về tâm lý học ở mức First Class hoặc mức Second Class hạng A (hoặc tương đương)

Hiệu quả của kỹ năng cá nhân và giữa người với người: ứng viên được kỳ vọng có kỹ năng giữa người với người ở mức cao. Một ban nhân viên của trường sẽ tiến hành một quá trình phỏng vấn nhiều bước với các ứng viên đạt yêu cầu về học thuật

Lưu ý: Ứng viên không được phép từ chối thư nhập học. Nếu không thể nhập học theo như thư mời, hãy nộp hồ sơ lại để nhập học vào đợt kế tiếp.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 7 và không band nào nhỏ hơn 7

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500


Lượt xem: 906
Zalo