Cử nhân Phát triển thể thao (Sport Development)

Cử nhân Phát triển thể thao (Sport Development)

Cử nhân Phát triển thể thao (Sport Development) - Du học Úc

BACHELOR OF SPORT DEVELOPMENT

Nơi học Gold Coast

Thời lượng 3 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3, 2021)

Điểm tín chỉ 240

Mã bằng cấp    1493

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5;

Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh, tiếng Anh như ngôn ngữ phụ, Văn học hoặc tiếng Anh & Văn học Mở rộng (Học phần 3&4, C)

Học phí   32.000 AUD/ năm

Giới thiệu chương trình học

Đây là cơ hội để biến niềm đam mê thể thao thành nghề nghiệp. Học viên sẽ được học tại học xá Gold Coast trong cơ sở trang bị tối tân, chương trình này sẽ trang bị cho học viên kiến thức về các hoạt động phát triển thể thao và làm thế nào để thiết kế, mang đến và quản lý hoạt động giải trí cho cộng đồng lớn hơn.

4 mảng chính của chương trình học gồm: khoa học thể thao, quản lý thể thao và marketing, nâng cao sức khỏe và huấn luyện thể thao. Học viên cũng sẽ học về chuyên môn của phát triển cộng đồng thôn qua thể thao nhằm gia tăng sự mức độ tham gia vào hoạt động thể thao thông qua thiết kế của hệ thống thể thao và các cách để thu hút, giữ chân và khuyến khích người tham gia.

Tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình dạy toàn thời gian ở học xá Gold Coast.

Chương trình có 80 giờ học tích hợp làm viec65bat81 buộc trong các cơ sở thể thao cộng đồng và giải trí trong khóa 3434AHS Thực hành Phát triển Thể thao (Sport Development Practicum)

Có 2 khóa 3011AHS Fitness Practicum I và 3012AHS Fitness Practicum II đều không dạy tại học xá của trường và học viên được yêu cầu học tại học xá của Học viện TAFE  ở Gold Coast.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Học tích hợp làm việc

Các hoạt động học tích hợp làm việc (các đợt thực tập chuyên nghiệp) tích hợp việc học lý thuyết và ứng dụng trong nơi làm việc. Việc tích hợp những hoạt động này vào trong chương trình học thể hiện tinh thần của Griffith chuẩn bị cho học viên thành công trong sự nghiệp.

Học viên sẽ học khóa cốt lõi trị giá 10 điểm tín chỉ 3434AHS Thực hành Phát triển Thể Thao (Sport Development Practicum) được hoàn tất trong năm 3 của chương trình và sẽ được quản lý trong Trường và bởi các chính sách và qui trình của Nhóm Sức khỏe. Học viên cũng phải hoàn tất 80 giờ làm việc thực địa bắt buộc.

Trước khi nhập học

Kiểm tra lịch sử phạm tội

Chứng chỉ sơ cứu và hồi sức tim phổi

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe New South Wales (bao gồm huấn luyện bắt buộc)

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe Queensland

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

 • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
 • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

32

400 AUD

32.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

BACHELOR OF SPORT DEVELOPMENT GRIFFITH

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Các ngành nghề chủ chốt

 • Dịch vụ Nghệ thuật và Giải trí
 • Thể thao và Giải trí cộng đồng
 • Các tổ chức thể thao
 • Các trung tâm thể thao và giải trí
 • Các tổ chức thể thao quốc gia
 • Giáo dục và đào tạo
 • Phát triển vận động viên cao cấp
 • Hành chính công và An toàn
 • Hành chính và Dịch vụ hỗ trợ

Các công việc học viên tốt nghiệp có thể làm

 • Nhân viên phát triển
 • Cán bộ tăng cường sức khỏe
 • Quản lý marketing thể thao
 • Quản lý truyền thông thể thao
 • Quản lý chương trình thể thao

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên nộp đơn xin học tại Úc sẽ cần đến visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện nhập học

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hoàn tất lớp 12, điểm trung bình 7,8/10 ở 4 môn học thuật.

Học viên nào chưa học xong hoặc chỉ mới có kiến thức sơ đẳng của Hóa 12 hoặc Phương pháp Toán học (Mathematical Methods) rất nên học một khóa bắc cầu trước khi nhập học chính thức vào chương trình này. Để biết thêm thông tin, xin hãy xem trang web https://www.griffith.edu.au/griffith-sciences/learning-teaching/science-bridging-short-courses của Griffith.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

 • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
 • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
 • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
 • Hoặc điểm mỗi kỹ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
 • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học (Undergraduate Programs Admission Policy)

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500


Lượt xem: 224
Zalo