Cử nhân Khoa học Tâm lý (Psychological Science)

Cử nhân Khoa học Tâm lý (Psychological Science)

Cử nhân Khoa học Tâm lý (Psychological Science) tại Griffith University – Du học Úc

BACHELOR OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Nơi học Mt Gravatt

Thời lượng 3 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3.2021), Học kỳ 2, Học kỳ 3 (tháng 11.2020)

Điểm tín chỉ 240

Mã bằng cấp    1312

Điều kiện đầu vào

Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh IELTS Học thuật 6.5;

Học phí   27.500 AUD/ năm

Giới thiệu chương trình học

Chương trình này sẽ cung cấp nền tảng thấu đáo trong tâm lý tâm sàng, tâm lý phát triển,  sinh học, tâm lý nhận thức, tâm lý xã hội và tâm lý tổ chức.

Học viên sẽ học:

 • Ứng dụng lý thuyết tâm lý vào những chủ đề như suy nghĩ và nhận thức, động lực, áp lực, sức khỏe, hoạt động tội phạm và hành vi nhóm.
 • Đánh giá và hiểu các bài kiểm tra đo lường các trạng thái tinh thần, hành vi và cảm xúc.
 • Sử dụng các kỹ năng giữa người với người và các nguyên tắc tư vấn để giúp đỡ những người có các khó khăn cá nhân, sức khỏe, nghề nghiệp và xã hội.

Là học viên quốc tế, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ từ khi đặt chân đến Úc đến khi rời khỏi nước Úc sau tốt nghiệp. Học viên sẽ được giới thiệu về trường thông qua một chương trình định hướng, và nhận được sự hỗ trợ về mặt xã hội, cá nhân và học thuật xuyên suốt chương trình.

Tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian ở học xá Mt Gravatt và Gold Coast. Học viên có thể tham dự một số khóa học ở học xá khác nếu cấu trúc khóa học cho phép.   

Hôc viên toàn thời gian thường tham dự  10-15 giờ học một tuần trong một học kỳ. Các lớp học được tổ chức trong buổi sáng và buổi chiều trong tuần.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment) 

Trước khi nhập học

Kiểm tra lịch sử phạm tội

Chứng chỉ Sơ cứu và Hồi sức tim phổi

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe New South Wales (bao gồm huấn luyện bắt buộc)

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe Queensland

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

 • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
 • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

27,5

343,75 AUD

27.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Psychological Science_griffith

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Khoa học Tâm lý sẽ được chuẩn bị để làm việc trong ngành tư vấn, hướng dẫn, quản lý sức khỏe, nghiên cứu xã hội, dịch vụ con người, phúc lợi xã hội và các ngành có liên quan khác. Học viên cũng có thể học lên các chương trình cao hơn về các ngành như bệnh học lời nói, công tác xã hội, tư vấn hồi phục, sức khỏe tinh thần pháp y, tội phạm học và công lý hình sự, dịch vụ con người, thực hành sức khỏe tinh thần, học về những khuyết tật, và nghiên cứu kinh doanh.

Để được làm việc chính thức nhà một nhà tâm lý học ở Úc, học viên phải đăng ký với Ban Tâm lý học Úc (Psychology Board of Austrlia). Để được đủ điều kiện đăng ký, học viên phải hoàn thành chương trình Cử nhân Khao học Tâm lý (Danh dự). Là cử nhân  danh dự, học viên sẽ đủ điều kiện để trở thành hội viên thông tin của Hội Tâm lý học của Úc (Australian Psychological Society) and đăng ký làm nhà tâm lí học tạm thời với Ban Tâm lý học Úc. Để đăng ký toàn phần, học viên cần hoàn thành 2 năm giáo dục sau đại học được công nhận với việc thực hành có giám sát (huấn luyện khi làm việc) với một nhà tâm lý học đã đăng ký.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên nộp đơn xin học tại Úc sẽ cần đến visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện nhập học

Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học, hoàn tất Lớp 12, điểm trung bình 7,8/10 ở 4 môn học thuật

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

 • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
 • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
 • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
 • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
 • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
 • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500

 

 

 

 

 


Lượt xem: 1215
Zalo