Cử nhân Điều dưỡng (Nursing) tại Griffith University

Cử nhân Điều dưỡng (Nursing) tại Griffith University

Cử nhân Điều dưỡng (Nursing) tại Griffith University – Du học Úc

BACHELOR OF NURSING

Nơi học Nathan

Thời lượng 3 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 3.2021), Học kỳ 2

Điểm tín chỉ 240

Mã bằng cấp    1162

Điều kiện đầu vào

Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh IELTS Học thuật 7

Học phí   31.500 AUD/ năm

Giới thiệu chương trình học

Ngành Điều dưỡng là khoa học chăm sóc và tạo cơ hội để nâng cao và phục hồi sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và giảm thiểu đau đớn. Trong chương trình này, học viên sẽ phát triển những kỹ năng chăm sóc và điều dưỡng xuất sắc.

Học viên sẽ phát triển những kỹ năng thông qua thực tập ở phòng khám trong lĩnh vực sức khỏe và học viên sẽ có cơ hội đi thực tập ở nông thôn, vùng sâu vùng xa và ở nước ngoài.

Đợt nhập học vào Học kỳ 2 chỉ dành cho những học viên có những bằng cấp sau đây:

Văn bằng Chăm sóc sức khỏe (từ Cao đẳng Griffith)

Văn bằng Điều dưỡng từ một Cơ sở đào tạo Giáo dục Úc được công nhận và được đăng ký làm Điều dưỡng (Enrolled Nurse) với Văn phòng AHPRA (Australian Health Practitioner Regulation Agency)

Điều dưỡng quốc tế (Internationally Qualified Nurse)

Tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình này được dạy toàn thời gian hoặc bán thời gian ở học xá Nathan.

Học viên toàn thời gian thường tham dự 15-20 giờ học một tuần trong một học kỳ. Các lớp học được tổ chức trong buổi sáng và chiều trong tuần.

Học về ngành điều dưỡng đòi hỏi học viên phải dành nhiều thời gian học kinh nghiệm trực tiếp trong các phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường và trong các bệnh viện và các bối cảnh phòng khám ở ngoài khuôn viên trường. Một số đợt thực tập phòng khám sẽ diễn ra giữa kỳ và trong các kỳ nghỉ giữa các học kỳ.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment) 

Học tích hợp làm việc

Trước tất cả kỳ thực tập, học viên được yêu cầu đáp ứng tất cả yêu cầu bắt buộc của phòng khám cho kỳ thực tập, bao gồm kiểm tra miễn dịch và kiểm tra chuyên nghiệp. Đây là những yêu cầu của tổ chức và từ phía pháp luật. Kỳ thực tập sẽ bị hoãn nếu học viên không đáp ứng những yêu cầu này.

Việc học tích hợp làm việc (vị trí thực tập) giúp tích hợp việc học lý thuyết vào trong nơi làm việc. Những học phần như thế này thể hiện quan điểm của Griffith chuẩn bị cho học viên thành công trong sự nghiệp.

Trong chương trình này, học viên sẽ đi thực tập ở nhiều địa điểm khác nhau. Địa điểm thực tập có thể bên ngoài thành phố Brisbane và ở các bang khác (nếu có thể thỏa thuận được) và ở nước ngoài.

Trước khi nhập học

Kiểm tra lịch sử phạm tội

Chứng chỉ Sơ cứu và Hồi sức tim phổi

Hồ sơ sức khỏe và tiêm chủng

Thẻ xanh (Blue Card-hệ thống kiểm tra những người làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên)

Thực tập

Giấy giới thiệu Sức khỏe và An toàn của Đại học Griffith

Chứng thư sinh viên Đại học Griffith

Yêu cầu thực tập của Sở Sức khỏe Queensland

Đây là các vị trí thực tập thuộc về chương trình này. Học viên nên xem danh sách các yêu cầu thực tập trong ngành Sức khỏe của họ trong https://www.griffith.edu.au/griffith-health/fit-for-professional-practice để biết về toàn bộ yêu cầu liên quan đến thực tập lâm sàng để đảm bảo đủ điều kiện đi thực tập.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

31,5

393,75 AUD

31.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Nursing_ Griffith

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ tìm thấy cơ hội việc làm ở bệnh viện, trong cộng đồng, ở thành phố và nông thôn, trung tâm ý tế, phòng khám sức khỏe cộng đồng và trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Học viên cũng sẽ được chuẩn bị để làm việc trong trường học, ngành du lịch, với người cung cấp dịch vụ thuốc và rượu, trong các câu lạc bộ thể thao hoặc trong các tổ chức nghiên cứu.

Nộp đơn vào chương trình này

Đợt nhập học Học kỳ 1: dành cho chương trình tiêu chuẩn 3 năm hoặc dành cho ứng viên có Văn bằng Chăm sóc sức khỏe từ Cao đẳng Griffith hoặc Điều dưỡng quốc tế cung cấp bằng chứng cùng với hồ sơ xin nhập học.

Chuyển tiếp học vượt (Đợt nhập học Học kỳ 1): dành cho ứng viên có Văn bằng Điều dưỡng từ một Cơ sở Giáo dục Úc được công nhận và đăng kí làm điều dưỡng (Enrolled Nurse) với Văn phòng AHPRA hoặc hoàn tất hơn 1 năm học chương trình Cử nhân Điều dưỡng từ một Đại học Úc và được đánh giá là tương đương với Năm 1 của chương trình Cử nhân Điều dưỡng của Griffith.

Chuyển tiếp học vượt (Đợt nhập học Học kỳ 2): dành cho ứng viên có Văn bằng Chăm sóc Sức khỏe từ Cao đẳng Griffith hoặc Văn bằng Điều dưỡng từ một Cơ sở Giáo dục Úc được công nhận và đăng kí làm điều dưỡng (Enrolled Nurse) với Văn phòng AHPRA hoặc là một Điều dưỡng quốc tế và phải cung cấp bằng chứng trong hồ sơ nhập học.

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên nộp đơn xin học tại Úc sẽ cần đến visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện nhập học

Điều dưỡng quốc tế phải chứng minh sự thực hành chuyên môn của họ là trong thời gian gần đây (nội trong 5 năm) và có sự đăng ký không bị ràng buộc trong quốc gia mà họ đăng ký lần đầu.

Chuyển tiếp học vượt

Đợt nhập học Học kỳ 1: Ứng viên cho Chuyển tiếp học vượt phải:

·       Có Văn bằng Điều dưỡng từ một Cơ sở Giáo dục Úc được công nhận và đăng kí làm điều dưỡng (Enrolled Nurse) với Văn phòng AHPRA

·       HOẶC hoàn tất 1 năm chương trình Cử nhân Điều dưỡng từ một Đại học Úc và được đánh giá là tương đương với Năm 1 của chương trình Cử nhân Điều dưỡng của Griffith

Đợt nhập học Học kỳ 2: Ứng viên cho Chuyển tiếp học vượt phải:

Có Văn bằng Chăm sóc sức khỏe từ Cao đẳng Griffith

HOẶC Văn bằng Điều dưỡng từ một Cơ sở Giáo dục Úc được công nhận và đăng ký làm điều dưỡng (Enrolled Nurse) với Văn phòng AHPRA

HOẶC là một Điều dưỡng quốc tế và phải cung cấp bằng chứng trong hồ sơ nhập học

Điều kiện học thuật Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, hoàn tất lớp 12, điểm trung bình 7,8/10 ở 4 môn học thuật.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 7 và không có band nào nhỏ hơn 6.5
  • Hoặc bài thi OET (Occupational English Test) với điểm trong mỗi 4 kĩ năng là B
  • Hoặc bài kiểm tra Pearson Test of English (Học thuật): tổng điểm 65, và không có điểm phụ nào dưới 65
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 94 và yêu cầu điểm tối thiểu trong 4 kĩ năng: Nghe: 24 | Nói: 23 | Đọc: 24 | Viết: 27
  • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 4 trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 185 ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

chương trình tuyển thẳng (DEP) không áp dụng cho chương trình này

Những yêu cầu trên là cao hơn so với điều kiện đặt ra trong chính sách của trường. Xin vui lòng tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Nhập học Chương trình bậc Đại học (Undergraduate Programs Admission Policy)

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500

 

Lượt xem: 1165
Zalo