Thạc sĩ Quản lý dự án kỹ thuật tại Đại học Griffith

Thạc sĩ Quản lý dự án kỹ thuật tại Đại học Griffith

Thạc sĩ Quản lý dự án kỹ thuật tại Đại học Griffith – Du học Úc

MASTER OF ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT

Nơi học Gold Coast

Thời lượng 1 năm đến 1 năm rưỡi toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2, 3

Học phí   36.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 120

Mã bằng cấp    5660

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Bằng Cử nhân Kĩ thuật (điểm GPA 4.0) hoặc cao hơn

Mốc thời gian quan trọng Ngày nhập học kế tiếp: 2 tháng 11, 2020

Giới thiệu chương trình học

Chương trình này dạy quản lí kĩ thuật và quản lí dự án cho các nhà lãnh đạo kĩ thuật tương lai, trang bị cho họ các kĩ năng cần thiết để cạnh tranh. Chương trình này cung cấp cho học viên tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật nghệ thuật và khoa học để quản lí các dự án kĩ thuật. Chương trình này lí tưởng cho những kĩ sư kĩ thuật chuyên nghiệp muốn phát triển kĩ năng quản lí và nâng cao khả năng bắt đầu, lập kế hoạch, quy hoạch nguồn lực và thực hành các dự án kĩ thuật trong thế giới thực.

Lưu ý: tiến độ xét hồ sơ phụ thuộc vào việc ứng viên có đáp ứng yêu cầu nhập học hay không.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian, bán thời gian ở học xá Gold Coast.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)      

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

36

45 AUD

36.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT_Griffith

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên có thể theo đuổi sự nghiệp trong các tổ chức tư vấn, lĩnh vực tư và lĩnh vực công.

Các học viên tốt nghiệp từ chương trình này của Griffith đã có sự nghiệp thành công trong nhiều ngành bao gồm xây dựng, cơ sở hạ tầng dân dụng, dầu khí, khai thác mỏ, năng lượng, và dịch vụ quản lí cơ sở và bất động sản. Một số vai trò mà họ đảm nhận bao gồm kĩ sư dự án, quản lí dự án, quản lí hợp đồng và lãnh đạo nhóm.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên nộp đơn xin học tại Úc sẽ cần đến visa du học hoặc một loại visa khác không gây cản trở cho việc học

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học kế tiếp Học kì 3, 2020. Tuần định hướng bắt đầu vào 26 tháng 10, 2020.

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình này, ứng viên phải có:

·       Bằng Cử nhân Kĩ thuật hoặc lấy tương đương bằng Cử nhân Kĩ thuật 3 hoặc 4 năm từ năm từ một đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao được công nhận) với điểm GPA 4.0 (thang điểm 7)

·       HOẶC bằng Cử nhân danh dự về Kĩ thuật hoặc lấy tương đương bằng Cử nhân Kĩ thuật 4 năm từ một đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao được công nhận)

·       HOẶC Chứng chỉ sau đại học về Quản lí dự án kĩ thuật

Học viên nhập học vào chương trình này với bằng Cử nhân danh dự về Kĩ thuật hoặc lấy tương đương bằng Cử nhân Kĩ thuật 4 năm hoặc Chứng chỉ sau đại học về Quản lí dự án kĩ thuật sẽ đủ điều kiện nhận 40 điểm tín chỉ học vượt

Lựa chọn học tập

Nếu ứng viên không đáp ứng đủ điều kiện học thuật đầu vào, ứng viên nên cân nhắc học  Chương trình Bổ sung Thạc sĩ (9354) và đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của chương trình Thạc sĩ này.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
  • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
  • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Sau Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500


Lượt xem: 1240
Zalo