Thạc sĩ Khoa học Tự kỉ tại Griffith University

Thạc sĩ Khoa học Tự kỉ tại Griffith University

Thạc sĩ Khoa học Tự kỉ tại Griffith UniversityDu học Úc

MASTER OF AUTISM STUDIES

Nơi học Học trực tuyến

Thời lượng 1 năm toàn thời gian, 2 năm bán thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2

Học phí   29.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 80

Mã bằng cấp    5595

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Chứng chỉ sau đại học về Khoa học Tự kỉ (điểm GPA 4.5)

Chứng chỉ sau đại học về Khoa học Khuyết tật (hoặc tương đương)

Mốc thời gian quan trọng Ngày nhập học tiếp theo 8 tháng 3, 2021

Giới thiệu chương trình học

Chương trình này là chương trình có trọng tâm đa ngành và lâu dài. Trong chương trình bậc Thạc sĩ này, học viên sẽ học về những vấn đề quan trọng trong tự kỉ như chẩn đoán, can thiệp sớm, sức khỏe tinh thần, giao tiếp và tầm quan trọng của nhận thức điểm mạnh và thách thức. Học viên sẽ có được kiến thức và kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu và thực hành với các cá nhân mắc các chứng thuộc Rối loạn phổ tự kỉ (ASD), và sẽ giúp họ làm việc hiệu quả với những người học mắc các chứng tự kỉ và gia đình của họ tại nhà, tại trường, tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

Thông tin về giờ học

Tất cả 8 khóa học trong chương trình này đều được dạy trực tuyến. Các bài giảng trực tuyến được ghi âm lại dành cho các học viên không thể tham dự giờ học trong khung thời gian định sẵn. Toàn bộ các khóa học cốt lõi đều sẽ có một phiên chuyên sâu được  truyền tải thông qua một workshop trong 1 ngày trong khoảng thời gian của khóa học. Học viên nên tham dự các phiên chuyên sâu này nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc vì các phiên sẽ được quay phim lại cho các học viên không thể đến dự trực tiếp.

Học tích hợp làm việc

Học tích hợp làm việc là một phần quan trọng của chương trình này. Việc học tích hợp làm việc được tích hợp vào trong 3 trân tổng cộng 8 khóa học và bao gồm dự án, phân tích trường hợp, mô phỏng và can thiệp. Các thành phần học tích hợp làm việc có mặt trong các khóa học sau đây:

7182EDN: Chuyển tiếp dành cho cá nhân mắc Rối loạn phổ tự kỉ

7183EDN: Các cộng đồng tích cực để Thực hành

7186EDN: Thực hành dựa trên bằng chứng và Rối loạn phổ tự kỉ

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

·       Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc

·       Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

29

362,50 AUD

29.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

MASTER OF AUTISM STUDIES

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ có thể cung cấp sự can thiệp và quản lí có chất lượng dành cho các cá nhân mắc ASD. Học viên cũng sẽ được trang bị tốt để tiến vào các vị trí lãnh đạo và chuyên gia trong ngành sư phạm, y tế, chính sách, công tác xã hội và dịch vụ dành cho các cá nhân mắc ASD và gia đình của họ.

Lĩnh vực giáo dục công và tư đang có yêu cầu cao đối với các nhà giáo dục với kiến thức chuyên môn về cung cấp sự trợ giúp cho các cá nhân mắc ASD như trong các vai trò giáo viên đặc biệt, lãnh đạo trường học, lãnh đạo chương trình học và tư vấn. Học viên cũng có thể hoàn thành một chương trình thạc sĩ nghiên cứu và tiếp tục nghiên cứu về chứng tự kỉ.

Nộp đơn vào chương trình này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này chỉ dành cho học viên quốc tế học trực tuyến:

·       Học viên nộp đơn xin học trực tuyến tại Úc sẽ cần đến visa (khác visa du học) không gây cản trở cho việc học

·       Học viên có thể nộp đơn học trực tuyến bên ngoài lãnh thổ Úc mà không cần điều kiện về visa.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học tiếp theo Học kì 1, 2021. Tuần định hướng bắt đầu vào 1 tháng 3, 2021.

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình Thạc sĩ, ứng viên phải có:

·       Chứng chỉ sau đại học về Khoa học Tự kỉ với điểm GPA tối thiểu 4.5 (thang điểm 7)

·       Hoặc Chứng chỉ sau đại học về Khoa học Khuyết tật (hoặc tương đương)

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

·       IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0

·       Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575

·       Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19

·       Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating

·       Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

·       Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC


Lượt xem: 1077
Zalo