Cử nhân Thương mại tại Griffith University

Cử nhân Thương mại tại Griffith University

Cử nhân Thương mại tại Griffith University – Du học Úc

BACHELOR OF COMMERCE

Nơi học  Nathan

Thời lượng 3 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2, 3

Điểm tín chỉ 240

Mã bằng cấp    1035

Mã CRICOS   003428C

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh

Học phí  28.500 AUD/ năm

Giới thiệu khóa học

Chương trình này bắt đầu nhận học viên vào năm 2020.

Với niên học 2021, ứng viên vui lòng xem khóa Cử nhân KInh doanh (1632)

Học viên sẽ đạt được kỹ năng và kiến thức kỹ thuật để theo đuổi sự nghiệp trong ngành kế toán, khoa học hành vi, Quy hoạch tài chính, Tài chính hoặc Kinh tế. Trong năm đầu, học viên sẽ khám phá những kỹ năng cốt lõi và khái niệm của thương mại bao gồm kế toán, kinh tế, thống kê kinh doanh, và quản lý. Trong năm 2 và năm 3, bạn sẽ tiếp tục học các kiến thức này trong chuyên ngành học viên chọn.

Học viên có thể chọn một chuyên ngành cung cấp kĩ năng chuyên môn trong ngành, hoặc học viên có thể chọn 1 chuyên ngành thương mại thứ hai, hoặc một chuyên ngành bổ sung, bao gồm quản lý, tiếp thị, chính trị và chính sách công và kinh doanh quốc tế.

Nếu học viên không chắc chắn muốn chọn chuyên ngành nào, như vậy cũng không sao. Một khi đã đăng ký học viên có thể học thử một số khóa học khác nhau trước khi chọn chuyên ngành phù hợp.

Học trực tiếp

Sinh viên tại các học xá Gold Coast và Nathan được giảng dạy trong các phòng giao dịch tài chính với các máy tính để bàn hiện đại với Dịch vụ Chuyên nghiệp Bloomberg. Bloomberg LP là một nhà lãnh đạo toàn cầu về kinh doanh và thông tin tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp Bloomberg là một nền tảng phần mềm cung cấp dữ liệu thời gian thực và lịch sử đáng tin cậy, và tin tức thị trường và phân tích để giúp doanh nghiệp và các chuyên gia tài chính đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn. Bạn sẽ có quyền truy cập vào thế giới thú vị của thị trường chứng khoán và có thể đưa lý thuyết vào thực tế từ khi bắt đầu chương trình học của bạn.

Thông tin về giờ học

Khóa học này dạy toàn thời gian ở học xá Nathan và Gold Coast và dạy trực tuyến. Học viên có thể chọn học một số khóa tại các học xá khác nếu cấu trúc khóa học cho phép.

Học viên toàn thời gian thường lên lớp từ 12-16 giờ mỗi tuần cho một học kỳ.

Các lớp học sẽ được sắp lịch trong buổi sáng và buổi chiều trong tuần

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)       

Học tích hợp làm việc

Học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm học tích hợp làm việc trong chương trình học.

Lưu ý rằng các tiêu chuẩn đặc biệt áp dụng cho việc nhập học vào các khóa này và học viên sẽ cần liên lạc với   Khóa học để biết thêm thông tin.

Học viên không đủ điều kiện nhập học vào khóa Học Tích hợp làm việc của Thương mại có thể xin đi thực tập do Trường Kinh doanh Griffith sắp xếp hoặc ở các khu vực khác trong trường Đại học.

Chi tiết học phí

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

28,5

356,25 AUD

28.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

BACHELOR OF COMMERCE Griffith University

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Kế toán

Bạn sẽ được trang bị cho công việc trong lĩnh vực tư nhân, công hoặc các tổ chức phi lợi nhuận, nơi bạn có thể làm việc trong các mảng như kế toán, quản trị, kiểm toán, quản lý kinh doanh, luật thương mại và thuế, kế toán quản lí, và thuế. Cơ hội nghề nghiệp tồn tại tại địa phương, trên toàn quốc và trên thế giới, và không hạn chế cho các công ty kế toán.

Khoa học hành vi

Bạn sẽ tìm thấy cơ hội nghề nghiệp trong chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận trên các ngành khác nhau bao gồm quảng cáo, dịch vụ nhân sự, y tế, kinh tế, phát triển chính sách, nghiên cứu và đánh giá các chương trình và dịch vụ.

Kinh tế

Bạn sẽ được chuẩn bị cho công việc trong ngành ngân hàng và tài chính như là một nhà phân tích hoặc cố vấn, trong phát triển bất động sản hoặc trong lĩnh vực bất động sản chính sách của chính phủ trong các lĩnh vực như môi trường, sức khỏe, giáo dục và vận tải; hoặc trong các công ty khai thác mỏ lớn để phân tích thị trường và cơ hội đầu tư. Bạn cũng có thể tìm thấy cơ hội nghề nghiệp trong các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng thế giới, Liên Hiệp Quốc, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tài chính

Bạn sẽ được chuẩn bị cho công việc như một cố vấn tài chính hoặc giao dịch viên, kế hoạch tài chính, hoặc môi giới chứng khoán. Bạn cũng có thể tìm thấy cơ hội trong bảo hiểm và hưu bổng, và giao dịch ngoại hối.

Kế hoạch tài chính

Bạn sẽ được trang bị cho một sự nghiệp như là một kế hoạch tài chính, cố vấn tài chính hoặc giao dịch viên, hoặc môi giới chứng khoán. Bạn cũng sẽ tìm thấy cơ hội trong bảo hiểm và hưu bổng, và giao dịch ngoại hối.

Nộp đơn vào khóa học này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Học viên quốc tế có thể nộp đơn xin nhập học vào chương trình này để học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào chương trình toàn thời gian tại trường phải có visa du học hoặc một loại visa khác không cản trở việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện đầu vào

Ứng viên phải có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã học xong lớp 12 với điểm trung bình 7,8 trong 4 môn học thuật.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

·       IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0

·       Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575

·       Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19

·       Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating

·       Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

·       Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC

 

Lượt xem: 228
Zalo