MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - GRIFFITH UNIVERSITY

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - GRIFFITH UNIVERSITY

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - GRIFFITH UNIVERSITY - DU HỌC ÚC

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nơi học   Gold Coast, South Bank, Trực tuyến

Thời lượng 1 năm đến 1 năm rưỡi toàn thời gian, 3 năm bán thời gian (chỉ dành cho trực tuyến)

Thời gian nhập học Học kì 1, 2, 3

Học phí   39.500 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 120

Mã bằng cấp    5158

Mã CRICOS 011433F

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Bằng cử nhân từ bất kì ngành nào hoặc cao hơn (điểm GPA 4.5) và kinh nghiệm làm việc thích hợp

Mốc thời gian quan trọng

Ngày nhập học tiếp theo: 2 tháng 11, 2020

Giới thiệu khóa học

Đợt nhập học của học kì 1 và 2 (học tại học xá Gold Coast/South Bank hoặc học trực tuyến) và đợt nhập học của học kì 3 (chỉ bán thời gian và trực tuyến) có sẵn cho học viên quốc tế.

Bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh là một bằng cấp về quản lí tổng hợp nâng cao được thiết kế dành cho các nhà quản lí muốn phát triển nền tảng kinh doanh vững chắc,cũng như kĩ năng và kiến thức cần thiết khi làm kinh doanh ở thế kỉ 21. Khóa học tập trung vào các giá trị của sự lãnh đạo có trách nhiệm, kinh doanh bền vững, và một quan điểm toàn cầu với mục đích biến người học thành một nhà lãnh đạo kinh doanh toàn cầu hiệu quả.

Học viên sẽ được học về tính bền vững, kế toán và báo cáo, tài chính, quản lí con người, chiến thuật và cải tiến và quản lí thay đổi thông qua sự lãnh đạo có trách nhiệm. Thông qua việc học, học viên sẽ được trang bị kiến thức về các lĩnh vực chức năng chủ chốt trong kinh doanh và các thách thức phải đối mặt trong kinh doanh.

Khóa học này linh động về phương thức học: học viên có thể học trực tuyến hoặc trực tiếp trong học kì có độ dài 12 tuần. Ngoài ra, học viên còn có thể chọn các môn tự chọn để tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như tài chính, tiếp thị hay quản lí chuỗi cung cấp. Học viên cũng có thể hoàn tất chuyên ngành Chính sách Công: các khóa học trong chuyên ngành này cung cấp kiến thức có chiều rộng và chiều sâu về kĩ năng quản lí công để thúc đẩy sự nghiệp của học viên trong lĩnh vực công và tư. 

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian trong học kì 1 và 2 và cũng có thể dạy theo kiểu hỗn hợp, kết hợp tài liệu học trực tuyến với thuyết trình và nghe khách mời nói chuyện. Học viên có thể chọn học một số khóa theo kiểu trực tuyến hoặc tại trường nếu cấu trúc khóa học hoặc visa cho phép.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)       

Học viên quốc tế nên cố gắng có mặt để tham gia các ngày Định hướng bắt đầu từ ngày đầu tiên của tuần Định hướng. Học viên quốc tế không thể đến Úc để bắt đầu học vào tuần 1 phải có được sự chấp thuận từ Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Chương trình trao đổi ra nước ngoài

Chương trình trao đổi cung cấp cơ hội cho những học viên đủ điều kiện có được trải nghiệm tại một trong các đại học hợp tác với Griffith. Học viên có thể thực hiện các tổ hợp học phần trao đổi 10 điểm tín chỉ, 20 điểm tín chỉ hay 30 điểm tín chỉ và dso61 điểm tín chỉ trong chương trình trao đổi không vượt quá 40 điểm tín chỉ. Học viên nào muốn tham gia vào chương trình trao đổi phải:

Điểm GPA không ít hơn 5.0 trong học kì đầu tiên  hoặc trong 40 điểm tín chỉ đầu tiên của các môn cốt lõi hoặc điểm GPA được liên kết với chương trình trao đổi đặc thù; và

Đã hoàn thành ít nhất 4 môn cốt lõi trước khi đi trao đổi; và

Được Giám đốc chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chấp nhận cho học tại một cơ sở giáo dục ở nước ngoài.

Với sự đồng ý của Giám đốc chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, học viên có thể  học tối đa 20 điểm tín chỉ và chọn 20 điểm tín chỉ tự chọn của Chương trình trao đổi tại một đại học hợp tác với Griffith ở nước ngoài.

Lưu ý rằng học viên nào muốn hoàn tất chuyên ngành Chính sách Công không đủ điều kiện để đi trao đổi.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Học phí cho sinh viên bắt đầu học trước năm 2014 được tính theo phí chương trình được chấp thuận cho học kỳ mà sinh viên bắt đầu chương trình học.

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

39,5

439, 75 AUD

39.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Griffith sẽ trang bị cho học viên kĩ năng lãnh đạo có trách nhiêm và kiến thức đầy đủ về kinh doanh bền vững, để học viên tự tin phản ứng với sự thay đổi liên tục trong môi trường kinh doanh.

Chương trình này cho phép học viên học viên có cơ hội làm việc ở các vị trí quản lí cấp cao và lãnh đạo trong lĩnh vực công và tư. Hoặc học viên cũng có thể tự kinh doanh.

Nộp đơn nhập học

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này có sẵn cho học viên quốc tế để học tại Đại học Griffith hoặc học trực tuyến với các chi tiết như sau:

·       Các học viên đến Úc sẽ phải có visa du học hoặc một loại visa khác mà không ngăn cản họ học tại Úc.

·       Sinh viên tại Úc có visa du học có thể không hoàn thành hơn 30% chương trình qua kiểu học trực tuyến.

·       Sinh viên ở Úc và không có visa du học có thể học hơn 30% chương trình học qua kiểu học trực tuyến.

·       Học sinh có thể đăng ký học trực tuyến bên ngoài Úc mà không cần bất kỳ yêu cầu về visa nào.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhận học viên tiếp theo Học kỳ 3, 2020. Ngày định hướng bắt đầu vào 26 tháng 10, 2020.

Điều kiện nhập học

Để nhập học vào khóa học này, ứng viên phải:

·       Có bằng Cử nhân (hoặc cao hơn) thuộc bất kì ngành nào từ một trường Đại học được công nhận (hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao tương đương) với điểm GPA tối thiểu 4.5 (thang điểm 7) và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc thích hợp toàn thời gian sau tốt nghiệp bao gồm

o   2 năm kinh nghiệm thích hợp

o   1 năm kinh nghiệm lãnh đạo

·       Hoặc một Chứng chỉ Tốt nghiệp của Griffith về Quản trị kinh doanh (hoặc một bằng cấp tương đương) với điểm GPA tối thiểu 4.5. Ứng viên có Chứng chỉ này sẽ được nhận 40 điểm tín chỉ học vượt.

Kinh nghiệm lãnh đạo có thể bao gồm kinh nghiệm giám sát trực tiếp và/hoặc quản lí thay đổi trong bối cảnh tổ chức hoặc làm dự án.

Nếu học viên không đạt được điểm GPA yêu cầu, học viên phải nộp kết quả của Bài thi GMAT. Yêu cầu tối thiểu cho điểm GMAT tổng thể là 550.

Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc phải bao gồm lịch sử làm việc chi tiết (vai trò, trách nhiệm và thành tựu đạt được)

Khi được yêu cầu, ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp:

Một lá thư Xác nhận Kinh nghiệm Lãnh đạo (tối đa 750 từ). Để chứng minh bản thân có kinh nghiệm làm việc phù hợp,ứng viên cần cung cấp một thư Xác nhận liệt kê các ví dụ ứng dụng các kĩ năng lãnh đạo được ứng dụng và làm thế nào mà các kinh nghiệm này được việc học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh bổ sung thêm cùng với các giá trị của Trường Kinh doanh Griffith.

 Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

·       IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0

·       Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575

·       Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19

·       Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating

·       Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

·       Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Sau Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC


Lượt xem: 207
Zalo