Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Griffith University

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Griffith University

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Griffith University – Du học Úc

MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS

Nơi học   Nathan

Thời lượng 1 năm đến 1 năm rưỡi toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2

Học phí   28.000 AUD/ năm

Điểm tín chỉ 120

Mã bằng cấp    5631

Mã CRICOS   082406K

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Bằng Cử nhân của ngành có liên quan hoặc cao hơn 

Mốc thời gian quan trọng

Ngày nhập học tiếp theo: 8 tháng 3, 2021

Giới thiệu khóa học

Quan hệ quốc tế là mảng gây nhiều tranh cãi, năng động và lí thú nhất trong khoa học chính trị. Chương trình này tập trung vào thực tiễn và có tính phù hợp đối với những người làm việc trong, hoặc những người muốn làm việc trong chính phủ và các tổ chức quốc tế. Các chủ đề học xoay quanh an ninh quốc tế và chủ nghĩa khủng bố, quyền con người, tôn giáo và chính trị bản sắc, ngoại giao và quản lí công việc nhà nước, kinh tế chính trị và quản lí toàn cầu.

MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS

Thông tin về giờ học

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)       

Chương trình này được dạy toàn thời gian ở học xá Nathan. Học viên có thể chọn học một số khóa tại các học xá khác nếu cấu trúc khóa học cho phép.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Chi tiết Học phí

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

28

350 AUD

28.000 AUD (80 điểm tín chỉ)

 

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

MASTER OF INTERNATIONAL RELATIONS_1

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ được chuẩn bị để làm việc trong những lĩnh vực tập trung vào quốc tế của chính phủ, bao gồm ngoại giao, phân tích chiến lược, quốc phòng, xuất nhập cảnh và quan hệ đầu tư. Học viên cũng có  thể tìm việc làm ở các công ty có đầu tư từ nước ngoài, viện trợ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức tin tức và truyền thông.

Nộp đơn vào khóa học này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Học viên quốc tế có thể nộp đơn xin nhập học vào chương trình này để học tại Úc ở Đại học Griffith.

Học viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào chương trình toàn thời gian tại trường phải có visa du học hoặc một loại visa khác không cản trở việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50 AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Đợt nhập học tiếp theo  Học kì 1, 2021. Tuần định hướng bắt đầu vào 1 tháng 3, 2021.

Điều kiện đầu vào

Để đủ điều kiện nhập học, ứng viên phải:

·       Có bằng cử nhân (hoặc cao hơn) từ một ngành liên quan từ một Đại học được công nhân (hoặc cơ sở giáo dục bậc cao tương đương) với điểm GPA tối thiểu 4.0 (thang điểm 7), hoặc

·       Có Chứng chỉ Tốt nghiệp về Quan hệ quốc tế ở Griffith (hoặc tương đương) với điểm GPA tối thiểu 4.0 (thang điểm 7). Học viên có Chứng chỉ Tốt nghiệp về Quan hệ quốc tế của Griffith sẽ được nhận 40 điểm tín chỉ học vượt, hoặc

·       Có một tổ hợp các điều kiện nhập học tương tự như học vấn chính thức hay không chính thức được đánh giá là tương đương với các điều kiện trên.

Lựa chọn học tập

Nếu ứng viên không đáp ứng đủ điều kiện học thuật đầu vào, ứng viên nên cân nhắc học Chương trình Bổ sung Thạc sĩ (9354) và đáp ứng đủ điều kiện đầu vào của chương trình Thạc sĩ này.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

·       IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0

·       Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575

·       Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19

·       Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating

·       Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)

·       Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Sau Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức.


Lượt xem: 39
Zalo