Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường (Gold Coast Campus) – Griffith University

Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường (Gold Coast Campus) – Griffith University

Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường (Gold Coast Campus) – Griffith University - Du học Úc

BACHELOR OF URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING (GOLD COAST CAMPUS)

Nơi học: Gold Coast

Thời lượng: 4 năm toàn thời gian

Thời gian bắt đầu học Học kỳ 1, Học kỳ 2

Điểm tín chỉ: 320

Mã bằng cấp: 1279

Mã CRICOS: 062724F

Điều kiện đầu vào: IELTS Học thuật 6.5, Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh

Học phí: 31.000 AUD/ năm

Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ phát triển một sự hiểu biết về quy hoạch đô thị và các vấn đề khoa học môi trường. Bạn sẽ được học về các vấn đề liên quan đến quy hoạch như sử dụng đất và quản lý tăng trưởng khu vực, lập kế hoạch vận chuyển và phát triển cộng đồng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các vấn đề môi trường về quản lý đất đai và nước, sinh thái, sinh học bảo tồn và ô nhiễm.

Trong năm đầu, bạn sẽ được giới thiệu với các khái niệm chính và lý thuyết trong quy hoạch đô thị và khoa học môi trường. Từ năm 2 trở đi, bạn sẽ có các khóa học quy hoạch chuyên nghiệp, và trong năm 4, bạn sẽ đi thực tâp trong ngành và làm việc với một chuyên viên quy hoạch.

Danh dự

Trong năm 3, bạn có tùy chọn để chuyển qua một chương trình danh dự và thực hiện một dự án nghiên cứu danh dự, nếu đủ điều kiện.

Lưu ý: Việc chuyển tiếp qua chương trình Danh dự tùy thuộc vào việc học viên có thỏa mãn điều kiện được yêu cầu hay không

Thông tin về việc nhập học

Khóa Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường là chương trình toàn thời gian tại học xá Nathan và Gold Coast.

Học viên toàn thời gian thường sẽ tham dự 15-18 giờ học của các lớp theo lịch mỗi tuần trong suốt học kỳ. Các lớp học có thể được sắp lịch trong ngày và buổi chiều trong suốt cả tuần.

Chương trình bao gồm các khóa học có thể bao gồm làm việc bắt buộc trong ngành.

Chương trình này bao gồm một số khóa học tùy chọn mà có thể được sắp lịch vào thứ bảy và chủ nhật từ 9h sáng đến 5h chiều, và nếu bạn đăng ký vào khóa học này, hãy chắc rằng bạn có thể sẵn sàng tham dự.

Trong chương trình này, học viên được yêu cầu đi làm không lương để có kinh nghiệm đòi hỏi học viên phải đến làm việc bán thời gian tại một văn phòng quy hoạch.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment)

Học tích hợp làm việc

Trong chương trình này, học viên phải hoàn thành một vị trí thực tập làm việc được chấp thuận trong một vai trò liên quan đến quy hoạch dưới sự giám sát của một nhà quy hoạch đã được chứng nhận.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Học phí cho sinh viên bắt đầu học trước năm 2014 được tính theo phí chương trình được chấp thuận cho học kỳ mà sinh viên bắt đầu chương trình học.

Năm học

Loại phí/Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

31

387,5AUD

31.000 (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Bạn sẽ tìm thấy những cơ hội việc làm với cộng đồng và các nhóm công nghiệp, hội đồng địa phương và các cơ quan chính phủ địa phương và tư vấn. Bạn cũng có thể tìm thấy công việc trong các công ty phát triển thực hiện các đề xuất cho các khu nhà ở mới, khu du lịch, mạng lưới giao thông, trung tâm mua sắm và các dự án thương mại khác. Các công ty phát triển lớn ngày càng sử dụng các nhà quy hoạch riêng của họ.

Nếu tốt nghiệp với bằng Danh dự, bạn sẽ được chuẩn bị để theo đuổi sự nghiệp trong nghiên cứu hoặc học thuật.

Nộp đơn vào khóa học này

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Học viên quốc tế có thể nộp đơn xin nhập học vào chương trình này của Đại học Griffith.

Học viên quốc tế nộp đơn xin nhập học vào chương trình toàn thời gian tại trường phải có visa du học hoặc một loại visa khác không cản trở việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện đầu vào

Ứng viên phải có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã học xong lớp 12 với điểm trung bình 7,8 trong 4 môn học thuật.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
  • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
  • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức. 

Nguồn; Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn                 

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1103-THU-TUC-HO-SO-XIN-VISA-DU-HOC-UC

 

 

 


Lượt xem: 961
Zalo