CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CQU

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG TẠI CQU – DU HỌC ÚC

GRADUATE CERTIFICATE IN PUBLIC HEALTH - CL46

Phương thức đào tạo: Học tại trường, Học trực tuyến

Số đơn vị học phần/Tín chỉ: 4/24

Thời lượng: Nửa năm toàn thời gian, 1 năm bán thời gian

Nơi học: Cairns, Melbourne, Sydney, Học trực tuyến

Học phí: 13.920 AUD/năm

Mã CRICOS 097513F

Tổng quan khóa học

Chứng chỉ Sau Đại học ngành Y tế công cộng sẽ giới thiệu cho bạn các mô hình xã hội sinh thái của sức khỏe mà hình thức cơ sở dựa trên cộng đồng và y tế công cộng do cộng đồng lãnh đạo. Cách tiếp cận này phản ánh các xu hướng hiện đại trong y tế công cộng và cung cấp cơ sở các biện pháp can thiệp sáng tạo để thay đổi xã hội. Bạn sẽ khám phá ra nguồn gốc và sự tiến hóa của y tế công cộng và các nguyên tắc cơ bản của cộng đồng và y tế công cộng do cộng đồng lãnh đạo. Bạn sẽ được giới thiệu về cách suy nghĩ theo hệ thống thích ứng phức tạp và cách này ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ về sức khỏe cộng đồng. Bạn cũng sẽ có cơ hội để chọn hai môntự chọn từ các học phần y tế công cộng khác để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn. Y tế công cộng là một ngành rộng và năng động và hoàn thành các học phần khóa học sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến thức trong suy nghĩ theo hệ thống thích nghi phức tạp, quyết định mang tính xã hội và môi trường của sức khỏe, có sự tham gia và phương pháp tiếp cận thực dụng cho các vấn đề sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả điểm mạng cũng như phòng bệnh.

Nơi học, Phương thức học và Ngày nhập học

Học tại trường

Học kỳ 1 - 2020

Cairns, Melbourne, Sydney

Học kỳ 1 - 2021

Cairns, Melbourne, Sydney

Học kỳ 2 - 2020

Cairns, Melbourne, Sydney

Học kỳ 2 - 2021

Cairns, Melbourne, Sydney

 

Học trực tuyến

Học kỳ 1 - 2020

Có sẵn trên mạng

Học kỳ 1 - 2021

Có sẵn trên mạng

Học kỳ 2 - 2020

Có sẵn trên mạng

Học kỳ 2 - 2021

Có sẵn trên mạng

Điều kiện nhập học

Điều kiện nhập học:

Bằng cử nhân 3 năm của Úc hoặc bằng cấp tương đương từ một cơ sở giáo dục bậc cao được công nhận.

Học viên quốc tế hoặc học viên nội địa được sinh ra bên ngoài Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Ái Nhĩ Lan, Nam Phi hay Hoa Kỳ phải đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh. Tối thiểu là:

  • IELTS Học thuật ít nhất là 6.0 với mỗi band tối thiểu 5.5; hoặc
  • TOEFL tổng điểm 75 hoặc cao hơn và không có điểm nào dưới 17; hoặc là
  • Pearson Test of English Academy (PTE Academy) tổng điểm 54 và không có điểm phụ nào dưới 46; hoặc là
  • Một bài kiểm tra tiếng Anh nghề nghiệp chỉ với điểm A hoặc B trong mỗi bốn thành phần; hoặc

·       Chứng chỉ Cambridge bằng tiếng Anh nâng cao (CAE) - Điểm từ 180 trở lên

Kết quả kiểm tra tiếng Anh vẫn có hiệu lực không quá hai năm kể từ ngày thi cuối kỳ và ngày bắt đầu học, và phải xuất hiện trên một chứng chỉ kết quả.

Mỗi ứng viên sẽ được đánh giá riêng.

Kiến thức sẵn có: ứng viên đã nên hoàn thành một chương trình học về sức khỏe có cấp bằng.

Cơ hội việc làm

Chứng chỉ Tốt nghiệp về y tế công cộng chuẩn bị ứng viên tốt nghiệp sẽ làm việc trong dịch vụ sức khỏe trong cộng đồng và các tổ chức. Bạn cũng có thể làm việc trên các dự án cho các tổ chức chính phủ và phi chính phủ liên quan đến một số lĩnh vực y tế bao gồm xúc tiến sức khỏe và quản trị y tế.


Lượt xem: 1108
Zalo