CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CQU

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CQU

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CQU – DU HỌC ÚC

GRADUATE CERTIFICATE IN NURSING (International Registered Nurse Entry) - CL02

Phương thức đào tạo: Học tại trường

Số đơn vị học phần/Tín chỉ: 3/24

Thời lượng Nửa năm toàn thời gian, 1 năm bán thời gian

Nơi học Cairns, Rockhampton

Học phí: 13.920 AUD/năm

MÃ CRICOS: 095595D

Tổng quan khóa học

Chứng chỉ Tốt nghiệp ngành Điều dưỡng (lốii vào Điều dưỡng quốc tế)  sẽ cho phép bạn phát triển các kiến thức và kỹ năng tiên tiến giúp bạn làm việc như một y tá đã đăng ký tại Úc.

Được thiết kế để tiếp tục xây dựng trên kiến thức hiện có về mặt văn hóa, lý thuyết, thực tế và nghiên cứu, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc hoàn thành 240 giờ học tập tích hợp công việc sau tuần thứ 12. Những phần tích hợp trong khóa học này sẽ đảm bảo bạn tốt nghiệp trong tình trạng sẵn sàng làm việc. Để đăng ký làm y tá và/hoặc hộ sinh, vui lòng xem website của Bsn Điều dưỡng và Hộ sinh của Úc.

Nơi học, Phương thức học và Ngày nhập học

Học tại trường

Học kỳ 1 - 2020

Cairns

Học kỳ 1 - 2021

Rockhampton

Học kỳ 2 - 2020

Rockhampton

Học kỳ 3 - 2020

Rockhampton


Nursing_CQU

Mốc ngày tháng quan trọng trong năm 2020 dành cho ứng viên nội địa

Khóa học này có tính cạnh tranh cao, với số lượng rất hạn chế. Nếu bạn muốn được xem xét để nhập học vào khóa học này, vui lòng nắm rõ rằng hồ sơ xin nhập học vào Học kỳ 2 sẽ chốt sổ vào ngày 30/4/2020. Lời mời nhập học sẽ được thực hiện theo thứ tự ngày nộp của ứng viên. Tham khảo mục Chi tiết hơn trong Student Handbook của CQU để biết thêm thông tin.

Nhiều thông tin hơn sẽ được cập nhật cho Học kỳ 3, 2020.

Mốc ngày tháng quan trọng trong năm 2020 dành cho ứng viên quốc tế
Khóa học này có tính cạnh tranh cao, với số lượng rất hạn chế. Nếu bạn muốn được xem xét để nhập học vào khóa học này vào năm 2020 (Học kỳ 2 hoặc Học kỳ 3), sau đây là những mốc thời gian để nộp hồ sơ:   

  • Học kỳ 2, 2020: nhận hồ sơ xin học vào thứ Hai ngày 23/3/2020.  
  • Học kỳ 3: ngày nhận hồ sơ vẫn đang được xem xét.

Trường sẽ ngưng nhận hồ sơ xin nhập học khi số lượng đã đủ. Lời mời nhập học sẽ được thực hiện dựa trên ngày nộp hồ sơ của ứng viên. Tham khảo mục Chi tiết hơn trong Student Handbook của CQU để biết thêm thông tin.

Thực tập

Tên học phần

Mã học phần

Mô tả

Thực hành Điều dưỡng lâm sàng Úc

NURS20164

Học sinh sẽ hoàn thành 240 giờ học tập tích hợp công việc trong một khu vực lâm sàng. Xin lưu ý rằng học phần học tập tích hợp công việc được hoàn thành sau tuần thứ 12 của học kỳ. Có thể có một khoảng cách giữa tuần 12 và thời điểm bắt đầu học phần này. Bảng phân công sinh viên sẽ được cơ sở lâm sàng quyết định, dự kiến rằng học sinh làm việc ở tất cả các ca. Có khả năng là học sinh sẽ được yêu cầu đi lại để tham dự học phần này.

Điều kiện nhập học

Để đủ điều kiện tham gia khóa học này, trước tiên bạn phải nộp đơn cho cơ quan quy định hành nghề y tế của Úc để đăng ký tại Úc (AHPRA). AHPRA sẽ đánh giá đơn của bạn và xác định đủ điều kiện để làm việc như một y tá đã đăng ký. Nếu bạn không ngay lập tức đủ điều kiện để đăng ký, bạn có thể được giới thiệu đến một chương trình nhập cảnh cho y tá đã đăng ký quốc tế (EPIQ RN). Chứng chỉ Tốt nghiệp Điều dưỡng (mục Điều dưỡng quốc tế) là một chương trình EPIQ RN.

Đương đơn phải được giới thiệu bởi AHPRA/NMBA để học một "chương trình học bắc cầu do NMBA phê duyệt ". Một bản sao của tờ giới thiệu này phải được nộp kèm với hồ sơ của bạn. Giấy giới thiệu NMBA/AHPRA có ngày hết hạn. Central Queensland University sẽ chỉ chấp nhận những nứng viên có thể hoàn tất các yêu cầu của khóa học trước ngày hết hạn. Ứng viên có trách nhiệm đảm bảo họ có đủ thời gian để hoàn thành khóa học (bao gồm cả phần học tập tích hợp công việc).

AHPRA yêu cầu ứng viên có điểm IELTS, hoặc tương đương, với thành tích tối thiểu là 7.0 trên tất cả các band. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đường dẫn này: http://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Registration-Standards/English-language-skills.aspx.

Sinh viên trong nước với nguồn gốc không nói tiếng Anh có thể được yêu cầu thi IELTS Học thuật với điểm tối thiểu mỗi band là 7 trên tất cả các band và điểm tổng thể cũng vậy trước khi thực hiện học phần công việc học tập tích hợp. Điều này là để đáp ứng các tiêu chuẩn 5.6 của Hội đồng Công nhận Điều dưỡng và Hộ sinh Úc. Theo quyết định của trưởng khóa học, học sinh có thể được giới thiệu đến một khóa học tiếng Anh nội bộ ngắn hạn do họ tự chi trả. Điều này là để đáp ứng tiêu chuẩn 2.2 của Hội đồng Công nhận Điều dưỡng và Hộ sinh Úc.
Kiến thức sẵn có
Khóa học này được thiết kế cho những sinh viên muốn hoàn thành khóa học trong một học kỳ:
    Người có thị thực sinh viên quốc tế phải hoàn thành tất cả 3 học phần đồng thời như sinh viên nội bộ.
    Người có thị thực sinh viên quốc tế phải tham gia Tuần Định hướng bắt buộc.
việc học tập nội bộ sẽ chỉ có sẵn ở các học xá Cairns và Rockhampton.
    Học sinh đang sở hữu các loại thị thực khác có thể hoàn thành khóa học theo kiểu bán thời gian theo thứ tự sau đây: NURS20160, NURS20163, NURS20164.

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành Chứng chỉ về điều dưỡng (lối vào Điều dưỡng đăng ký quốc tế), học viên sẽ được quyền nộp hồ sơ đăng ký làm điều dưỡng với Cơ quan Quy định Hành nghề Y tế Úc (AHPRA).

Sau khi đăng ký xong, bạn có thể chọn lựa nghề nghiệp trong ngành chăm sóc sức khỏe bao gồm các vị trí trong:

·       bệnh viện công và tư

·       Dịch vụ y tế chung

·       sức khỏe tâm thần

·       sức khỏe cộng đồng

·       Chăm sóc dân cư

·       sức khỏe cho dân bản địa

        sức khỏe cho vùng sâu vùng xa và sức khỏe cho vùng nông thôn

Nguồn: CQU

 


Lượt xem: 238
Zalo