Thông tin về lợi ích ứng phó khẩn cấp của Canada (CERB) liên quan Covid-19

Thông tin về lợi ích ứng phó khẩn cấp của Canada (CERB) liên quan Covid-19

Thông tin về lợi ích ứng phó khẩn cấp của Canada liên quan Covid-19

Làm thế nào để tôi biết nên nộp đơn xin trợ cấp Employment Insurance (EI) hoặc Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (Canada Emergency Response Benefit – CERB)?

Nếu bạn đã ngừng làm việc vì COVID-19, bạn nên nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, cho dù bạn có đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm hay không. Lợi ích có sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, sẽ có một cổng thông tin duy nhất hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký. Từ cổng thông tin này, sau đó bạn sẽ được hướng dẫn qua các câu trả lời của mình cho một vài câu hỏi đơn giản để hoàn thành đơn đăng ký phù hợp nhất với bạn (nghĩa là có đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Việc làm hay không).

Người Canada đủ điều kiện bảo hiểm việc làm và mất việc có thể tiếp tục đăng ký bảo hiểm việc làm.

Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi, yêu cầu của bạn sẽ được xử lý tự động thông qua Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Đối với các lợi ích EI khác, bao gồm thai sản, cha mẹ, chăm sóc, câu cá và làm việc chung, bạn cũng nên tiếp tục áp dụng.

Tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada ở đâu?

Kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, bạn có thể đăng ký tại:

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html

Người Canada đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm Việc làm và đã mất việc cũng có thể tiếp tục đăng ký Bảo hiểm Việc làm.

 

Các tiêu chí đủ điều kiện cho Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì?

Lợi ích sẽ có sẵn cho người lao động:

Cư trú tại Canada, người ít nhất 15 tuổi;

Những người đã ngừng làm việc vì COVID-19 hoặc đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau;

Có thu nhập ít nhất 5.000 đô la vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và

Đang hoặc dự kiến ​​sẽ không có việc làm hoặc thu nhập tự làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn lợi ích tiếp theo, họ dự kiến sẽ không có thu nhập từ việc làm hoặc tự làm chủ.

Thu nhập của ít nhất 5.000 đô la có thể là từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn sau: việc làm và tự làm chủ. Đối với những người không đủ điều kiện cho Bảo hiểm Việc làm, bạn cũng có thể bao gồm các khoản trợ cấp thai sản và cha mẹ theo chương trình Bảo hiểm Việc làm và / hoặc các lợi ích tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm Cha mẹ Quebec như một phần của tính toán thu nhập.

Tôi có thể có thu nhập khác trong khi nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Bạn phải ngừng làm việc do COVID-19 và không có việc làm hoặc thu nhập tự làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Điều này bao gồm thu nhập từ nghỉ có lương, thu nhập tự làm hoặc thu bất kỳ lợi ích Bảo hiểm Việc làm nào.

Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn phải dự kiến không có thu nhập từ việc làm hoặc tự làm chủ.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu bạn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau.

Miễn là nó được cho phép ở tỉnh hoặc lãnh thổ của bạn, bạn cũng có thể nhận được các khoản thanh toán hỗ trợ theo lãnh thổ của tỉnh hoặc lãnh thổ đồng thời bạn nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Tôi có cần phải nghỉ việc để tiếp cận Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Không.

Những người lao động vẫn gắn bó với công ty của họ có thể nhận được Quyền lợi này, với điều kiện họ đã ngừng làm việc do COVID-19, và dự kiến ​​sẽ không có việc làm hoặc thu nhập tự làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn dự kiến không có thu nhập việc làm. Họ cũng phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện khác.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu bạn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau.

Tôi có cần cung cấp bất kỳ tài liệu nào khi tôi nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin liên hệ cá nhân, Số Bảo hiểm Xã hội của bạn và xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung để xác minh đủ điều kiện của bạn vào một ngày trong tương lai.

Trong những trường hợp nào tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada có sẵn cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến COVID-19. Ví dụ về việc dừng làm việc có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Bạn đã được cho rời đi từ công việc của bạn hoặc giờ làm việc của bạn đã giảm xuống không;

Bạn đang cách ly hoặc bị bệnh do COVID-19;

Bạn rời khỏi công việc để chăm sóc người khác vì họ bị cách ly, bị bệnh do COVID-19; và / hoặc

Bạn rời khỏi công việc để chăm sóc trẻ em hoặc những người phụ thuộc khác có cơ sở chăm sóc bị đóng cửa do COVID-19.

Bạn cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu bạn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau.

Bạn không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu bạn tự ý bỏ việc.

Nếu tôi được hưởng hơn 500 đô la Canada mỗi tuần theo Bảo hiểm việc làm, tôi có nhận được số tiền cao hơn không?

Không.

Khi bạn nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, bạn sẽ nhận được $ 500 mỗi tuần, bất kể bạn có thể đủ điều kiện nhận gì thông qua Bảo hiểm Việc làm.

Tuy nhiên, bạn vẫn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Việc làm sau khi bạn ngừng nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada và thời gian bạn nhận được CERB không ảnh hưởng đến quyền lợi EI của bạn.

Tôi có thể nhận được bao nhiêu thông qua Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được $ 500 mỗi tuần. Tối đa 16 tuần Phúc lợi có thể được thanh toán.

Lợi ích phải chịu thuế mặc dù thuế sẽ không được khấu trừ tại nguồn. Bạn sẽ phải báo cáo Lợi ích dưới dạng thu nhập khi bạn nộp thuế thu nhập cho năm thuế 2020.

Khi nào và bằng cách nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada? Có một khoảng thời gian chờ đợi?

Lợi ích sẽ bắt đầu trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn nộp đơn. Không có thời gian chờ đợi.

Thanh toán sẽ được thực hiện thông qua ký gửi trực tiếp hoặc bằng séc. Bạn sẽ được thanh toán nhanh hơn nếu bạn chọn gửi tiền trực tiếp.

Các khoản thanh toán của bạn sẽ được hồi tố đến ngày đủ điều kiện của bạn.

Lợi ích ứng phó khẩn cấp của Canada là gì?

Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada cung cấp hỗ trợ thu nhập tạm thời cho những người lao động đã ngừng làm việc và không có việc làm hoặc thu nhập tự làm vì những lý do liên quan đến COVID-19 hoặc cho những cá nhân đủ điều kiện nhận bảo hiểm lao động thường xuyên hoặc trợ cấp ốm đau.

Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada cung cấp $ 500 mỗi tuần. Tối đa 16 tuần lợi ích có thể được thanh toán.

Lợi ích có sẵn từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Bạn có thể nộp đơn không muộn hơn ngày 2 tháng 12 năm 2020.

Nguồn: Government of Canada

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Canada miễn phí

Bạn muốn đi du học Canada nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Canada mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Canada cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Canada một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Canada (Miễn phí)

-Tư vấn du học Canada (Miễn phí)

-Xin visa du học Canada cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

Tham khảo thêm: http://www.duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/1113-Du-hoc-Canada-Co-hoi-xin-dinh-cu-o-tinh-Manitoba-Canada-

 

Lượt xem: 759
Zalo