Du học Anh - Cử nhân Tâm lý học (Psychology) – Đại học BPP

Du học Anh - Cử nhân Tâm lý học (Psychology) – Đại học BPP

Du học Anh - Cử nhân Tâm lý học (Psychology) – Đại học BPP

BSc (Hons) Psychology

Bằng Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) của Đại học BPP (C800) là chủ yếu cho những người có ý định trở thành nhà tâm lý học thực hành. Nó cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc trong tất cả các lĩnh vực chính của tâm lý học và chuyên gia các lĩnh vực bao gồm nhận thức, sinh học, phát triển, xã hội, y tế lâm sàng, tổ chức, pháp y và khoa học thần kinh.

Chương trình được công nhận bởi Hiệp hội Tâm lý Anh (British Psychological Society - BPS) và cung cấp đủ điều kiện Tốt nghiệp Cơ sở cho Thành viên đươc Chứng nhận (Graduate Basis for Chartered Membership - GBC).

Bằng Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) được cấp bởi Đại học BPP và được công nhận bởi Hiệp hội Tâm lý Anh.

Bằng cấp của bạn

Trong hai giai đoạn đầu tiên của chương trình, bạn sẽ được tiếp xúc với tất cả các lĩnh vực cốt lõi của tâm lý học để hình thành kiến ​​thức và sự hiểu biết của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn có thông tin để thực hiện một quyết định về một con đường chuyên sâu trong các năm cuối cùng và cho các nghiên cứu trong tương lai của bạn, cũng như đem lại cho bạn cơ hội để khám phá khả năng khác nhau trong các lĩnh vực cụ thể.

Giai đoạn cuối cùng của chương trình cung cấp cho bạn một sự lựa chọn về các tuyến đường chuyên sâu trong một số lĩnh vực phổ biến nhất trong tâm lý học lâm sàng bao gồm, y tế và khoa học thần kinh, tổ chức và pháp y. Chương trình của Cử nhân Tâm lý học của Đại học BPP cũng sẽ chuẩn bị cho bạn một loạt các khả năng nghề nghiệp bằng cách cho phép bạn phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp có thể chuyển giao cho nhiều cơ sở dạy nghề khác nhau.

Bằng Cử nhân Tâm lý học của BPP được giảng dạy như thế nào?

Chương trình Cử nhân Tâm lý học của Đại học BPP được giảng dạy bởi đội ngũ nhân viên nghiên cứu hoạt động thông qua một kết hợp của các bài thuyết trình, các buổi sinh viên lãnh đạo và các cuộc thảo luận, làm việc theo nhóm và thuyết trình của sinh viên, cũng như học tập và dự án làm việc độc lập.

 


Lượt xem: 4098
Zalo