Cử nhân Thiết kế công nghiệp tại Đại học Griffith

Cử nhân Thiết kế công nghiệp tại Đại học Griffith

Cử nhân Thiết kế công nghiệp tại Đại học GriffithDu học Úc

BACHELOR OF INDUSTRIAL DESIGN

Nơi học Gold Coast

Thời lượng 3 năm toàn thời gian

Thời gian nhập học Học kỳ 1, 2

Điểm tín chỉ 240

Mã bằng cấp    1407

Điều kiện đầu vào

IELTS Học thuật 6.5,

Điều kiện tiên quyết: tiếng Anh

Học phí   32.500 AUD/ năm

Giới thiệu chương trình học

Trong chương trình này, học viên sẽ kết hợp cách tiếp cận kĩ thuật sáng tạo với cải tiến thiết kế công nghiệp. Học viên sẽ tốt nghiệp với một khả năng độc đáo để cải tiến và sáng tạo trong Thiết kế công nghiệp trong khi làm việc trong những nguyên tắc của ngành kĩ thuật. Học viên sẽ học thông qua dự án được đặt tại các xưởng thiết kế và các xưởng học kĩ thuật và học thông qua thực hành, vì chương trình này có hướng tiếp cận thực hành trực tiếp để dạy các công nghệ tiên tiến như in 3D, trong khi cũng trải nghiệm việc học kĩ thuật truyền thống để cho học viên cơ hội phát triển cả kiến thức kĩ thuật và thực hành chuyên môn và các kĩ năng thiết kế và kết hợp chúng với nhau trong công việc dự án ở bất kì nơi nào xuyên suốt khóa học.

Học viên sẽ học về quá trình thiết kế, những thuộc tính của vật liệu, máy móc và điện tử cũng như dựng mẫu máy tính 3D, tư duy sáng tạo và truyền thông kĩ thuật số. Chương này cũng thêm vào định hướng quốc tế về sản xuất kĩ thuật số và sản xuất công nghệ cao, cho học viên cơ hội phát triển sự hiểu biết về cách một sản phẩm được tạo ra, từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất, troing bối cảnh toàn cầu hiện nay và trong môi trường sản xuất tiên tiến đang nổi lên.

Thông tin về giờ học

Chương trình này dạy toàn thời gian (tiêu chuẩn 6 học kì toàn thời gian) tại học xá Gold Coast. Học viên có thể chọn học một số khóa tại các học xá khác nếu cấu trúc khóa học cho phép.

Học viên học toàn thời gian thường dự 20-25 giờ học mỗi tuần trong mỗi học kì. Các lớp học được sắp lịch trong buổi sáng và chiều trong tuần. Từ năm 3 trở đi, một số lớp có thể được học không tại trường hoặc học vào cuối tuần.

Nếu là học viên quốc tế có visa du học, bạn phải đảm bảo rằng bạn nhập học theo cách cho phép bạn hoàn thành việc học trong thời hạn quy định như đã nói trong Thư xác nhận Nhập học (Confirmation of Enrolment) 

Học tích hợp làm việc

Một chương trình tích hợp sự tiếp xúc với ngành sẽ được đưa vào chương trình học với các dự án thuộc ngành và các cuộc thi trong ngành. Đội ngũ giảng dạy sẽ vận dụng kinh nghiệm trong ngành/ kinh nghiệm chuyên môn để chọn xưởng và các hoạt động thí nghiệm, dự án và/hoặc nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu vấn đề. Khóa Major Studio ở năm cuối là khóa học capstone. Học viên có mục đích làm việc trong ngành đươc hỗ trợ trong khi làm dự án có người đồng hành trong ngành và Học viên có mục đích làm nghiên cứu được khuyến khích làm việc trên các dự án nghiên cứu thực tế. Vào năm 3, khóa học dự án ngành trong học kì 2 sẽ cung cấp trải nghiệm học tích hợp làm việc, kết hợp chuyên môn kĩ thuật với các vấn đề thực tế của thực hành chuyên môn/ngành trong một kì thực tập cùng với một đồng sự trong ngành, hoặc trong một cơ sở có giám sát ở Liveworm (studio thiết kế thương mai học tích hợp làm việc của Đại học Griffith) hoặc một dự án tương đương trong trường, hoặc được giám sát bởi một giảng viên Kĩ thuật.

Học phí

Với Sinh viên Quốc tế

Định nghĩa Sinh viên quốc tế: Sinh viên quốc tế không phải là

  • Một công dân Úc hay công dân New Zealand hoặc
  • Một người là thường trú nhân Úc

Học phí hàng năm dự kiến

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên việc học toàn thời gian tiêu chuẩn thường là 80 điểm tín chỉ (2 học kỳ toàn thời gian).

Học phí hàng năm dự kiến được tính toán dựa trên các điều kiện hiện tại và dữ liệu có sẵn chỉ được xem như hướng dẫn. Các chi phí này được xem xét hàng năm và sẽ thay đổi.

Học phí

Sinh viên quốc tế trả học phí của mình.

Sinh viên chịu trách nhiệm cho học phí cho các khóa học mà họ nhập học vào hạn ghi danh (census date).

Năm học

Loại phí / Chỉ số phí

Phí của mỗi điểm tín chỉ

Học phí

2020

32,5

406,25 AUD

32.500 AUD (80 điểm tín chỉ)

Đổi chương trình

Nếu sinh viên quốc tế nào đổi chương trình học, họ sẽ phải trả phí chấp thuận chương trình cho học kỳ mà họ ghi danh vào.

Thường trú nhân

Nếu một học viên bậc đại học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được chuyển qua kiểu chi trả của sinh viên trong nước.

Học viên có thể nộp đơn xin một vị trí hỗ trợ của khối Thịnh vượng chung (CSP) vào kỳ nhập học kế tiếp nếu học viên hội đủ điều kiện để chuyền từ diện chi trả của sinh viên trong nước sang diện CSP như đã vạch ra trong Chính sách tuyển sinh Chương trình bậc Đại học.

Nếu một học viên bậc cao học có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc cho một vị trí trong diện CSP.

Nếu một học viên nghiên cứu có được tư cách thường trú nhân Úc sau khi bắt đầu học, và học viên đó có thể đưa ra bằng chứng của tư cách thường trú nhân trước hạn ghi danh (của học kỳ mà họ ghi danh nhập học) thì học viên đó sẽ được tự động cân nhắc có một Khoản bù phí (Fee Offset) từ Chương trình Huấn luyện Nghiên cứu Chính quyền Khối Thịnh vượng chung (RTP) dành cho học viên trong nước.

INDUSTRIAL DESIGN Griffith

Cơ hội nghề nghiệp

Học viên sẽ được chuẩn bị để làm việc như một nhà thiết kế công nghiệp, nhà cải tiến, nhà thiết kế sản phẩm, doanh nhân, thiết kế sáng tạo, thiết kế ứng dụng y học, hoặc thiết kế trong một lĩnh vực đặc thù như ô tô thời trang kĩ thuật số.

Nộp hồ sơ nhập học

Học viên quốc tế là người không phải là công dân Úc hoặc công dân New Zealand; thường trú nhân Úc; hoặc có visa Nhân đạo Vĩnh viễn của Úc (Australian Permanent Humanitarian visa).

Chương trình này dành cho học viên quốc tế học tại Đại học Griffith tại Úc.

Học viên quốc tế xin nhập học tại học xá ở Úc của Griffith sẽ cần visa du học hoặc một loại vis khác không ảnh hưởng đến việc học tại Úc.

Học viên có thể nộp đơn trực tuyến (học viên sẽ tải các hồ sơ giấy tờ và chịu một khoản phí 50AUD không hoàn lại) hoặc nộp đơn thông qua một đại lý đã đăng ký của trường.

Điều kiện nhập học

Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã hoàn thành lớp 12, điểm trung bình 7,8/10 ở 4 môn học thuật.

Điều kiện ngôn ngữ

Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho ứng viên quốc tế và các ứng viên khác có học vấn trước đây với ngôn ngữ giảng dạy không phải là tiếng Anh. Điều kiện tiếng Anh tối thiểu cho các ứng viên trên là như sau:

  • IELTS Học thuật tổng điểm 6.5 và không có band nào nhỏ hơn 6.0
  • Hoặc TOEFL tổng điểm tối thiểu 575
  • Hoặc TOEFL iBT tổng điểm 79 và không có điểm phụ nào dưới 19
  • Hoặc điểm mỗi kĩ năng không thấp hơn 3+ trong bài thi International Second Language Proficiency Rating
  • Hoặc bài thi Cambridge Certificate in Advanced English tổng điểm 176 (không có điểm phụ nào dưới 169) ở mức C1 Advanced hoặc ở mức C2 Proficiency (bài thi Cambridge Certificate of Proficiency in English)
  • Hoặc Pearson Test of English (Học thuật) có tổng điểm 58 và không có điểm phụ nào dưới 50.

Kết quả kiểm tra tiếng Anh không được quá 2 năm.

Ứng viên nên tham khảo chính sách sau đây để biết thêm thông tin:

Chính sách Tuyển sinh Chương trình bậc Đại học

Học viên hoàn thành thành công chương trình tuyển thẳng (DEP) là đã đạt điều kiện tiếng Anh cho khóa học này.

Nếu học viên không đạt điều kiện tiếng Anh của trường, hãy liên hệ Viện tiếng Anh Griffith để tăng cường tính đủ điều kiện của học viên để nhập học vào khóa học ở Griffith. Viện này có dạy các khóa tiếng Anh tại khu học xá Brisbane và Gold Coast.

Công nhận tín chỉ và công nhận học vấn trước đây

Đại học Griffith tặng tín chỉ và công nhận học vấn trước đây vốn có thể liên quan đến việc học chính quy trước đây hoặc việc học không chính quy hay không chính thức.

Nguồn: Griffith University

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết

Thông tin du học Úc miễn phí

Bạn muốn đi du học Úc nhưng chưa biết các bước làm thủ tục?

Bạn cần tìm thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học Úc mà bạn yêu thích?

Bạn cần tìm học bổng du học Úc cao nhất?

Đừng ngần ngại, Hãy liên lạc ngay với chúng tôi:

DU HỌC DUY TÂN – Con đường sự nghiệp!

Tel: 028.62910956, 028.62910957   Hotline: 0908 345 887

Email: duc.dang@duhocduytan.org

www.duhocduytan.org

www.duhocduytan.vn

www.duhocduytan.com

Với phương châm:

TẬN TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ!

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành hồ sơ du học Úc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất:

-Gửi thông tin các trường trung học, cao đẳng, đại học Úc (Miễn phí)

-Tư vấn chương trình du học Úc (Miễn phí)

-Xin visa du học Úc cực nhanh, thuận tiện và đảm bảo tỷ lệ thành công cao!

https://duhocduytan.org/tu-van-du-hoc/xem/10421-Tong-quan-ve-visa-du-hoc-Uc-Student-visa-Subclass-500

 

Lượt xem: 131
Zalo