Danh mục "Tin tức" có 120 bài viết.

Du học Mỹ - Chúc mừng Phùng Trung Tín đã đậu visa du học Mỹ! Chương trình học: English Teacher Education (Associate)
Du học Canada - Chúc mừng Tào Trung Tín đã đậu visa du học Canada! Chương trình học: Trung học Aldergrove Community Secondary thuộc Hệ thống Langley School District, BC
Du học Canada - Chúc mừng Châu Ngọc Ái Quyên đã có visa du học Canada! Chương trình học: Intensive English - University Pathway Program (ILAC) + Bachelor of Science in Nursing (Geogian College)
Du học Úc - Chúc mừng Nguyễn Thị Thùy Nguyên đã được cấp visa 573! - Chương trình: Tiếng Anh + Post Graduate Qualifying + MBA
Du học Canada - Chúc mừng Nguyễn Minh Phương đã có visa du học Canada diện CES!
Du học Mỹ - Chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Ngân đã đậu visa du học Mỹ!
Du học Úc - Chúc mừng Nguyễn Thành An đã có visa du học Trung học bang NSW! IEC Fairfield và Belmore Boys High School (Hệ thống Trung học Công lập NSW)
Du học Úc - Chúc mừng Hoàng Thị Phương Dung có Visa Du học Úc 572: Anh văn + Advanced Diploma ngành Khách sạn (Hospitality)
Du học Úc - Chúc mừng Đoàn Thị Thu Thảo được cấp Visa Du Học Úc: EAP (English) + Bachelor of Business (Management and Finance)
Du học Úc - Chúc mừng Nguyễn Thanh Yến Nhi đã có visa du học Trung học Úc!
Chúc mừng Mr. Tào Thanh Vũ đã có visa du lịch Canada!
Du học Canada - Chúc mừng Lê Thanh Toàn đã có visa du học Canada CES
Du học Canada - Chúc mừng Trình Gia Như đã có visa du học Canada!
Du học Canada - Chúc mừng Lê Ngọc Ngà đã có visa du học Canada!
Du học Mỹ - Chúc mừng Đặng Tường Vi đã đậu visa du học Mỹ!
Zalo