Danh mục "Úc" có 3692 bài viết.

Học viên sẽ phát triển kỹ năng và học vấn trong tư vấn, đánh giá tâm lý, quản lý nhân sự, đánh giá chương trình và đào tạo. Nếu học viên là một nhà thực hành và hiện đang làm việc hoặc có nguyện vọng làm việc trong các tổ chức công, tư và cộng đồng trong các vai trò phát triển, chương trình này là dành cho học viên. Chương trình này được Hội đồng Công nhận Tâm lý học của Úc (APAC) công nhận.
Chương trình Thạc sĩ Ngành Sáng tạo của Đại học Western Sydney sẽ giúp học viên nhận dạng, trau dồi và nâng cao tài sản tinh thần của học viên. Học viên sẽ học cách tham dự và sống sót tốt nhất trong thế giới truyền thông đương đại.
Chương trình này sẽ có những kiến thức nghiên cứu bậc cao và kỹ năng để hỗ trợ học viên phân tích bằng chứng, quyết định tính ứng dụng được của bằng chứng để thực hành, các câu hỏi phản biện thông thường và tiến hành nghiên cứu. Học viên sẽ đóng góp vào sự phát triển của thực hành tối ưu thông qua học hỏi và nghiên cứu hỗ trợ cho ngành chăm sóc thai sản phụ.
Chương trình này sẽ giúp học viên nâng cao sự nghiệp trong ngành y tế công. Học viên sẽ tập trung vào mô hình xã hội - sinh thái của y tế công nhấn mạnh và phân tích những tương tác quan trọng giữa các yếu tố quyết định về mặt xã hội, sinh học, kinh tế và và môi trường đối với sức khỏe.
Chương trình này sẽ cung cấp cho học viên cơ hội để bước vào lĩnh vực sản xuất video, viết lách, sản xuất nghệ thuật, đạo diễn màn ảnh.
Trong một thế giới luôn thay đổi, chương trình Thạc sĩ Phát triển toàn cầu sẽ cung cấp cho học viên hiểu biết sâu sắc về chính sách, chính trị, con người và sức mạnh trong thế giới hiện đại. Nếu học viên muốn phát triển kĩ năng lãnh đạo và nhận dạng các giải pháp mới và sáng tạo vốn sẽ cải thiện thế giới quanh bạn, thì chương trình này là dành cho học viên.
Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học trong Cử nhân Khoa học y tế nha khoa và là 2 năm cuối cần cho điều kiện để đăng ký làm nha sĩ.
Chương trình này giúp học viên phát triển và nâng cao sự nghiệp trong lĩnh vực thực hành y tế công, nghiên cứu va/hoặc quản lý. Điều này cho phép học viên tái định hướng mối quan tâm sự nghiệp vào lĩnh vực sức khỏe để ngăn ngửa bệnh tật và nâng cao sức khỏe và chương trình này được công nhận trong lãnh thổ Úc và ở tầm quốc tế.
Chương trình này toàn thời gian và kéo dài một năm và sẽ cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức kinh doanh và kỹ thuật trong ứng dụng vi tính, ứng dụng cơ sở dữ liệu, truyền thông dữ liệu, lập trình, thiết kế dữ liệu và phân tích và phát triển hệ thống.
Quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong hầu hết lĩnh vực. Học viên sẽ được học để trở nên thành thạo trong viêc điều chỉnh qui trình quản lý dự án và phát triển những dự án kế hoạch toàn diện bao gồm giá cả, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro. Học viên cũng sẽ được học cách phát triển thời khóa biểu hiệu quả trong khi vẫn là một người truyền đạt hiệu quả.
Chương trình này sẽ giúp những điều dưỡng đã đăng ký phát triển kiến thức cao hơn và kỹ năng chuyên môn để xác định được những năng lực chủ chốt liên quan đến ngành điều dưỡng.
Học viên sẽ được học những học phần chủ chốt về cải tiến, tạo thành ý nghĩ và kết hợp cộng với một số khóa học về kinh doanh và truyền thông. Học viên sẽ chọn từ 1 trong 12 chuyên ngành hoặc kết hợp chuyên ngành để uyển chuyển hơn trong công việc.
Chương trình kiểm soát nhiễm trùng sau đại học của Griffith là chương trình giáo dục bậc đại học ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng lâu đời nhất và thành công nhất ở Úc. Chương trình này chuẩn bị cho học viên tốt nghiệp kinh nghiệm thực hành nâng cao về ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng bằng cách đối mặt với các khuynh hướng địa phương, quốc gia và quốc tế trong các bệnh có thể lây và sự nhiễm trùng.
Chương trình này cho học viên cơ hội để tập trung và phát triển kỹ năng thực tế và kiến thức lý thuyết vượt qua khỏi khuôn khổ chương trình Cử nhân Âm nhạc. Học viên sẽ được học chuyên sâu về âm nhạc, biểu diễn nhạc, sáng tác nhạc, công nghệ âm thanh, nhạc lý, phối nhạc và phân tích nhạc.
Học viên sẽ học các khóa học đa dạng về các ngành trong quản lý sức khỏe. Nếu học viên là cử nhân tốt nghiệp ngành sức khỏe hoặc là quản lý trong ngành sức khỏe và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và học viên muốn phát triển kỹ năng và kiến thức về các vấn đề quản lý dịch vụ sức khỏe đương đại, chương trình này sẽ giúp học viên đạt được mục tiêu của mình. Thông qua việc dạy học và các tùy chọn nghiên cứu linh hoạt, học viên sẽ học về các vần đề chủ chốt của chính sách sức khỏe, quản trị, vận hành và quản lý thực hành dựa trên bằng chứng.
Zalo