Danh mục "Úc" có 3691 bài viết.

Khóa Cử nhân Diễn xuất của Đai học Griffith là một chương trình rất thực tế và tập trung vào kỹ năng để chuẩn bị cho bạn tạo dựng nên sự nghiệp trên sân khấu và màn ảnh. Chương trình tập trung vào phát triển cá nhân và diễn viên thông qua việc xây dựng, thí nghiệm hợp tác, workshop chuyên ngành và biểu diễn công cộng.
Chương trình này dành cho những cá nhân có tham vọng và có hiểu biết muốn có một chương trình học thuật nâng cao và phát triển về việc học thực tế vốn có thể áp dụng được ngay vào nơi làm việc-và trực tiếp liên hệ với những vai trò công việc trong tương lai.
Học viên sẽ chọn từ một loạt các sự kết hợp khóa học đa dạng và tùy chỉnh chúng để cho phù hợp với yêu cầu và mục tiêu chuyên nghiệp của học viên. Học viên sẽ phát triển kỹ năng trong chuyên ngành nhạc.
Khoa học y sinh học giúp cho xã hội ứng dụng kiến thức khoa học vào y học và chăm sóc sức khỏe. Trong chương trình này, học viên sẽ có được hiểu biết về ngành y và các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh.
Chương trình này chuẩn bị cho học viên có sự nghiệp điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư địa ốc. Học viên sẽ có cơ hội để có được kiến thức kĩ thuật cần thiết để hoạt động trong môi trường tài chính tinh vi và luôn thay đổi, cộng thêm sự nhấn mạnh của sự áp dụng thực tế của những kỹ thuật này.
Học viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều thể loại nhạc kịch và những kĩ năng âm nhạc, nhạc lý và đồng diễn. Ngoài ra, chương trình học sẽ đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, nói, hát, nhảy và chuyển động.
Học viên có thể làm việc trong nhiều bối cảnh khác nhau như bệnh viện, trung tâm cộng đồng và trung tâm phục hồi, trường học (trường mẫu giáo cho đến bậc trung học), nhà điều dưỡng, dịch vụ cho người khuyết tật và thực hành tư nhân.
Chương trình này cho phép học viên hiểu về bản chất liên ngành của đầu tư và phát triển địa ốc và để phát triển những kỹ năng ra quyết định và kỹ năng phân tích cần thiết để đầu tư và phát triển bất động sản.
Học viên sẽ được học về những nguyên tắc kế toán cơ bản. Để nhập học vào chương trình này, học viên phải có bằng cử nhân (hoặc cao hơn) từ bất kỳ ngành nào, một bằng Cao đẳng (Associate Degree) trong một ngành Kinh doanh, một Văn bằng cao cấp (Advanced Diploma) ngành Kinh doanh cộng thêm kinh nghiệm làm việc 5 năm trong ngành, hoặc kinh nghiệm làm quản lý toàn thời gian 3 năm hoặc kinh nghiệm chuyên môn trong ngành liên quan.
Các nhà tâm lý học lâm sàng cung cấp đánh giá và điều trị tâm lý cho một loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho bạn sự đào tạo về các vấn đề sức khỏe tinh thần và bối cảnh. Chương trình học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần có để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Chương trình này cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức vững chắc về môi trường kinh doanh và đối thoại trong kinh doanh. Đây cũng là bước đầu tiên để học viên có thể lấy được bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cho dù học viên có bằng cử nhân về Kinh doanh hay không
Chương trình này cung cấp cho học viên nền tảng về kế toán, marketing, quản lý, kinh doanh quốc tế, lịch sử hiện đại, địa lý, đô thị học và kinh tế. Với các học phần về Sư phạm, học viên sẽ học cách điều tra và phê bình những vấn đề giáo dục đương đại. Sau khi tốt nghiệp chương trình này, học viên có thể học lên chương trình Thạc sĩ Sư phạm để trở thành giáo viên trung học.
Chương trình sẽ giúp học viên hiểu làm thế nào để nghĩ theo cách sáng tạo, ứng dụng các biện pháp cải tiến đối với các vấn đề hàng ngày và phát triển những mối quan hệ kinh doanh đáng tin cậy và lâu dài.
Chương trình sẽ giúp học viên hiểu làm thế nào để nghĩ theo cách sáng tạo, ứng dụng các biện pháp cải tiến đối với các vấn đề hàng ngày và phát triển những mối quan hệ kinh doanh đáng tin cậy và lâu dài.
Học viên sẽ phát triển kỹ năng và học vấn trong tư vấn, đánh giá tâm lý, quản lý nhân sự, đánh giá chương trình và đào tạo. Nếu học viên là một nhà thực hành và hiện đang làm việc hoặc có nguyện vọng làm việc trong các tổ chức công, tư và cộng đồng trong các vai trò phát triển, chương trình này là dành cho học viên. Chương trình này được Hội đồng Công nhận Tâm lý học của Úc (APAC) công nhận.
Zalo