Danh mục "Úc" có 3698 bài viết.

Học viên sẽ được học về những vấn đề phức tạp của các khía cạnh văn hóa, xã hội và giáo dục. Học viên có thể chọn từ 8 chuyên ngành, chẳng hạn như Lịch sử hiện đại, Toán học, Địa lý và Đô thị học. Học viên cũng sẽ có kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục trong thời gian học.
Chương trình này cung cấp cơ hội cho những người trong và ngoài ngành Luật phát triển, tích hợp kiến thức trong một hoặc nhiều hơn một lĩnh vực pháp lý. Chương trình sẽ phát triển nghiên cứu pháp lý và kĩ năng viết và nâng cao khả năng đánh giá có tính phản biện đối với các vấn đề pháp lý phức tạp trong bối cảnh toàn cầu.
Chiết xuất thông tin từ dữ liệu đã tự mình trở thành một ngành khoa học, hòa trộn những kỹ năng từ toán học, thống kê và điện toán. Với tính chất tập trung vào ứng dụng, chương trình học sẽ giới thiệu những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra dữ liệu.
Chiết xuất thông tin từ dữ liệu đã tự mình trở thành một ngành khoa học, hòa trộn những kỹ năng từ toán học, thống kê và điện toán. Với tính chất tập trung vào ứng dụng, chương trình học sẽ giới thiệu những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra dữ liệu.
Chương trình kéo dài 3 năm tập trung vào các ứng dụng khác nhau của Khoa học máy tính và hệ thống máy tính.
Chương trình này sẽ trang bị cho học viên kỹ năng và kiến thức để thiết kế , xây dựng và làm hài hòa những mô hình dùng để phân tích, hình dung, đánh giá và tiên đoán, phân tích mối quan hệ dữ liệu phức tạp, lưu trữ và truy xuất dữ liệu lớn.
Thảm họa nhân đạo vẫn sẽ xảy ra trong tương lai và khi thảm họa xảy ra, người ta sẽ rất cần đến những nhân viên nhân đạo dày dạn kinh nghiệm.
Chương trình này cho phép học viên học về tội ác và tư pháp hình sự theo khái niệm và theo cách ứng dụng, và hiểu được cách những điều này ảnh hưởng ra sao tới xã hội. Học viên sẽ có được những kĩ năng và kiến thức cần thiết để làm cảnh sát, giám thị trong trại giam, và trong hệ thống tư pháp hình sự và tư pháp cộng đồng.
Trong thế giới ngày càng phẳng, tội phạm đã chuyển đổi hình thức phạm tội cùng với ảnh hưởng hỗn hợp lên tình trạng khỏe mạnh của con người và công bằng xã hội.
Bằng việc kết hợp khoa học xã hội và kinh doanh, chương trình đặc biệt này sẽ trang bị cho bạn những kĩ năng áp dụng được trong nhiều ngành nghề. Học viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức văn hóa và kiến thức quản lý, và có kinh nghiệm thực tế. Chương trình cung cấp kiến thức về cơ bản của ngành du lịch và về môi trường tự nhiên, chính trị, và văn hóa của ngành.
Ngành Di sản và Du lịch của chương trình Cử nhân Khoa học xã hội giới thiệu những vấn đề di sản đương đại và cung cấp hiểu biết có chiều sâu về du lịch.
Chương trình này sẽ trang bị cho học viên kỹ năng tổng hợp và chuyên môn cần cho công việc hoặc học lên cao.
Chương trình Cử nhân Công tác xã hội của Đại học Western Sydney cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức có giá trị để học viên giúp mọi người xử lý những vấn đê cá nhân và xã hội, bằng cách trực tiếp hoặc lập ra và thực hiện những chương trình mang lại lợi ích cho các nhóm và cộng đồng.
Nhân học Xã hội là khoa học về con người và những nền văn hóa con người tạo ra. Chương trình Cử nhân Nhân học tại Đại học Western Sydney cho học viên cơ hội khám phá những sự tương đồng và dị biệt giữa các nền văn hóa, và để hiểu được những quá trình con người tổ chức và gán ý nghĩa lên.
Chương trình này có thể được coi như một chương trình “ứng dụng” vì kiến thức được dạy sẽ được kết nối với thực tiễn. Ứng viên nên lưu ý rằng tốt nghiệp chương trình này không phải là con đường trực tiếp để làm việc trong ngành Dịch vụ Hiệu chỉnh (Correction Services) hoặc các ngành liên quan.
Zalo