Danh mục " Singapore" có 170 bài viết.

Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên tiếp tục nghiên cứu trong Tâm lý học Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp Văn bằng Tâm lý học Ứng dụng. Nó được thiết kế để chuẩn bị và phát triển sinh viên về mặt học tập và xã hội cho các nghiên cứu học tập cao hơn thành công trong ngành học tâm lý học.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Khách sạn và Du lịch (Hospitality and Tourism Management)của East Asia Institute of Management: Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn và Du lịch cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết vững chắc của việc quản lý và tổ chức tham gia vào việc cung cấp và tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ trong khách sạn và ngành công nghiệp du lịch. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia tại nơi làm việc thông qua một thời gian thực tập.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Kinh doanh (Advanced Diploma in Business Management) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên nghiên cứu sâu hơn trong quản lý kinh doanh được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp độ Diploma. Sinh viên sẽ có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về quản lý kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh.
Du học Singapore – Văn bằng Dự bị Đại Học (Diploma in Foundation Studies) của East Asia Institute of Management: Là một chương trình chuẩn bị Tiền-bằng cấp (pre-degree) trang bị cho học sinh vào chương trình bằng cấp mà họ mong muốn.
Du học Singapore – Văn bằng Hậu cần và Quản lý Hoạt động của East Asia Institute of Management: Văn bằng Logistics & Quản lý Hoạt động trang bị cho sinh viên những kỹ năng để áp dụng kỹ thuật dựa trên khoa học đối với các vấn đề liên quan công việc. Sinh viên học cách áp dụng các kỹ năng trong dự báo kinh doanh, định lượng và khám phá để giải quyết vấn đề, hậu cần, quản lý chất lượng, và để phát triển hỗ trợ quyết định, lập kế hoạch và hệ thống kiểm soát.
Du học Singapore – Văn bằng Kế toán (Accountancy) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Kế toán được thiết kế để cung cấp các quan điểm lý thuyết và thực tế của lĩnh vực kế toán để cho phép các ứng viên có thể đóng góp hiệu quả cho một tổ chức như một người quản lý cơ sở sau khi tốt nghiệp.
Du học Singapore – Văn bằng Ngân hàng và Tài chính của East Asia Institute of Management: Diploma in Banking and Finance được thiết kế để cung cấp một chương trình chất lượng cao và có liên quan đại học chuyên nghiệp, phát triển trong sinh viên một sự hiểu biết vững chắc về ngân hàng và tài chính và ứng dụng của nó
Du học Singapore – Văn bằng Quản lý Thông tin Kinh doanh của East Asia Institute of Management: Diploma in Business Information Management cung cấp cho sinh viên một sự đánh giá cao của các mối tương quan của các quá trình trong ngành công nghiệp thông tin doanh nghiệp. Bằng tốt nghiệp này cũng giới thiệu khái niệm cơ bản trong quản lý thông tin kinh doanh được sử dụng rộng rãi.
Du học Singapore – Văn bằng Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) của East Asia Institute of Management: Khóa học này cung cấp cho sinh viên một kiến thức lý thuyết vững chắc của tất cả các lĩnh vực tâm lý học ứng dụng quan trọng. Chủ đề được trình bày là nguyên tắc của tâm lý học, thống kê, nền tảng của tâm lý học, phương pháp nghiên cứu, tâm lý xã hội, não bộ và nhận thức, sự hiểu biết tính cách và tâm lý học phát triển.
Du học Singapore – Văn bằng Quản lý Khách sạn và Du lịch của East Asia Institute of Management: Diploma in Hospitality and Tourism Management cung cấp cho sinh viên một sự đánh giá cao của các cơ chế của các khách sạn và ngành công nghiệp du lịch; sự hiểu biết về quản lý và tổ chức có liên quan trong việc cung cấp và tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ khách sạn và du lịch.
Du học Singapore – Chứng chỉ Giới thiệu Marketing của East Asia Institute of Management: ung cấp cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về tiếp thị - cho dù bạn đang ở trong một công việc có liên quan đến tiếp thị hay không. Nó giúp trả lời câu hỏi - tiếp thị là gì?
Du học Singapore – Chứng chỉ Business Management của East Asia Institute of Management: Chứng chỉ Quản trị Kinh doanh là một chương trình chuẩn bị Pre-Degree trang bị cho sinh viên để vào chương trình Bằng cấp (Degree) mà họ mong muốn.
Du học Singapore – Mục tiêu chương trình Business English của East Asia Institute of Management: Để cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc cho một năng lực và sự làm chủ ngôn ngữ tiếng Anh mạnh mẽ để giúp họ thông suốt tiến vào các nghiên cứu khóa học cử nhân
Du học Singapore - Giấy chứng nhận EASB trong tiếng Anh Thương mại (CBE) là một khóa học đăng ký với Hội đồng Giáo dục Tư, Bộ Giáo dục. Nó được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho học sinh vào chương trình Bằng cấp (Degree) được cung cấp bởi các đối tác trường đại học của East Asia Institute of Management.
Du học Singapore - Chương trình Chuẩn bị cho GCE O level của East Asia Institute of Management: được thiết kế để giúp học sinh làm tốt trong kỳ thi GCE O-level của họ để tiến vào các tổ chức sau trung học của chính phủ hoặc bất kỳ của các tổ chức giáo dục đại học tư nhân ở Singapore hoặc nước ngoài.
1...3456789...12
Zalo