Danh mục " Singapore" có 167 bài viết.

Du học Singapore - Chương trình hỗ trợ tài chính 40% học phí của Academies Australasia College Singapore (AAC) dành cho các khóa Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao sẽ được tiếp tục triển khai đến hết năm 2014.
Du học Singapore - Chương trình Anh ngữ tổng quát và khóa luyện IELTS của Academies Australasia College Singapore (AAC)
Du học Singapore – tại sao chọn Chương trình liên kết giữa Singapore và Úc của Academies Australasia College – Singapore (AAC)? Tỉ lệ visa Singapore hầu như là 100% đối với các hồ sơ nghiêm túc lần đầu nộp du học Singapore. Hồ sơ Singapore không cần bắt buộc chứng minh tài chính
Du học Singapore – Chương trình HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của Academies Australasia College Singapore (AAC): Nhằm hỗ trợ cho những sinh viên đang quan tâm đến các chương trình Du lich khách sạn hoặc Quản trị, nhưng vẫn chưa đủ khả năng ANH NGỮ để có thể nhận được HỖ TRỢ TÀI CHÍNH của AAC trước 14/09/2014, nhà trường AAC thông báo...
Du học Singapore, chuyển tiếp Úc - Chương trình cử nhân Quản lý khách sạn và resort hoặc chương trình Cử nhân Quản lý Sự kiện - học tại AAC Singapore: được đào tạo và hoàn tất trong vòng ba (03) năm bao gồm 1.5 năm học tại AAC Singapore và 1.5 năm học và thực tập tại Blue Mountains International Hotel Management School – ÚC là chương trình có thể đáp ứng được những mong muốn và nguyện vọng của sinh viên Việt nam: bằng cấp Quốc tế, kinh nghiệm thực tế tại các khách sạn 4* hoặc 5*.
Du học Singapore – Các chương trình Kế toán (Accounting) của Academies Australasia College: Ngành Kế toánphục vụ bốn lĩnh vực chính: thương mại và công nghiệp, ngân hàng và tài chính, thực tế công cộng và khu vực công. Kế toán sẽ được tìm thấy trong môi giới chứng khoán, kiểm toán, tài chính, thuế, quản lý hệ thống thông tin và lập kế hoạch tài chính và quản lý.
Du học Singapore - Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh (Business Studies) - Academies Australasia College: Khóa học Chứng chỉ Nghiên cứu Kinh doanh (Business Studies) nhằm cung cấp cho sinh viên những quan điểm cơ bản và những hiểu biết của thế giới kinh doanh. Chương trình này là phù hợp với những người không có điều kiện tiên quyết trong giáo dục chính thức và kinh nghiệm làm việc.
Du học Singapore - Quản lý Du lịch & Khách sạn (Tourism & Hospitality - Academies Australasia College: Diploma & Advanced Diploma
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Logistics và Quản lý Hoạt động (Advanced Diploma in Logistics and Operations Management) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao trong Logistics và Quản lý Hoạt động trang bị cho sinh viên những kỹ năng để áp dụng kỹ thuật khoa học dựa trên làm việc liên quan đến vấn đề này. Sinh viên học cách áp dụng các kỹ năng trong quản lý Giao thông vận tải, giải quyết vấn đề, chuỗi cung ứng và hậu cần và phát triển hỗ trợ quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hệ thống. Chương trình cho phép bạn để phát triển một nghiên cứu chuyên sâu của hậu cần và quản lý hoạt động.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Kế toán (Advanced Diploma in Accountancy) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao Kế toán được thiết kế để cung cấp các quan điểm lý thuyết và thực tế của lĩnh vực kế toán để cho phép các ứng viên có đóng góp hiệu quả cho một tổ chức như một người quản lý cơ sở sau khi tốt nghiệp.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Ngân hàng và Tài chính (Advanced Diploma in Banking and Finance) của East Asia Institute of Management: Văn bằng Nâng cao Ngân hàng và Tài chính được thiết kế để cung cấp một chương trình đại học liên quan chất lượng cao, phát triển trong sinh viên một sự hiểu biết vững chắc về ngân hàng và tài chính và ứng dụng của nó.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Thông tin Kinh doanh (Advanced Diploma in Business Information Management) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên hiểu hơn nữa về quản lý thông tin kinh doanh được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp độ Diploma.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Tâm lý học Ứng dụng (Applied Psychology) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên tiếp tục nghiên cứu trong Tâm lý học Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp Văn bằng Tâm lý học Ứng dụng. Nó được thiết kế để chuẩn bị và phát triển sinh viên về mặt học tập và xã hội cho các nghiên cứu học tập cao hơn thành công trong ngành học tâm lý học.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Khách sạn và Du lịch (Hospitality and Tourism Management)của East Asia Institute of Management: Advanced Diploma về Quản lý Khách sạn và Du lịch cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết vững chắc của việc quản lý và tổ chức tham gia vào việc cung cấp và tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ trong khách sạn và ngành công nghiệp du lịch. Ngoài ra, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia tại nơi làm việc thông qua một thời gian thực tập.
Du học Singapore – Văn bằng Nâng cao Quản lý Kinh doanh (Advanced Diploma in Business Management) của East Asia Institute of Management: Khóa học này tìm cách đưa sinh viên nghiên cứu sâu hơn trong quản lý kinh doanh được xây dựng trên nền tảng cung cấp ở cấp độ Diploma. Sinh viên sẽ có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về quản lý kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh.
Zalo