Danh mục " New Zealand" có 538 bài viết.

Du học New Zealand - Các chương trình Biểu diễn (Performing Arts) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ngôn ngữ Quốc tế (International Language) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Y tế (Health) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ẩm thực và Khách sạn (Food and Hospitality) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand – Các chương trình Kỹ thuật (Engineering) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Nghệ thuật và Thiết kế (Arts and Design) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Máy tính và Công nghệ thông tin (Computing and ICT) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Nghiên cứu Cộng đồng (Community Studies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Phát thanh và Truyền thông (Broadcasting and Media) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Kinh doanh (Business) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Kiến trúc (Architectural Studies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các khóa Tiếng Anh (English Language) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Chứng chỉ Dịch vụ và Hỗ trợ Công nghệ thông tin – Otago Polytechnic: Muốn chuẩn bị cho việc làm như một kỹ thuật viên máy tính?
Du học New Zealand - Chứng chỉ Công nghệ thông tin (Level 4) – Otago Polytechnic: Muốn phát triển vững chắc các kỹ năng CNTT cơ bản trong khi đạt được kinh nghiệm thực tế có giá trị? Bạn đã quyết định muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành công nghiệp CNTT và tự hỏi những bước tiếp theo của bạn là gì?
Du học New Zealand - Chứng chỉ Công nghệ thông tin (Level 3) – Otago PolyTechnic: Bạn muốn có được kinh nghiệm thực tế và nắm vững các kỹ năng nền tảng CNTT? Đã quyết định muốn theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành công nghiệp CNTT nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
1...3456789...36
Zalo