Danh mục " New Zealand" có 532 bài viết.

Du học New Zealand - Diploma quốc gia trong Kinh doanh Level 6 Royal Business College: National Diploma in Business Level 6. Khóa học là để phát triển một sự hiểu biết thấu đáo về thế giới kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, marketing, tin học, công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lĩnh vực dịch vụ; để gia tăng kỹ năng ra quyết định và kỹ năng giao tiếp của sinh viên và áp dụng những gì sinh viên đã học trong các bài tập thực tế.
Du học New Zealand - RBC Diploma in Entrepreneurship Level 7 – Royal Business College: Mục đích của khóa học này là để chuẩn bị sinh viên cho thị trường kinh doanh và một nghề nghiệp trong quản lý với một sự hiểu biết về lý thuyết quản lý kinh doanh và thực hành.
Du học New Zealand - Diploma Quản trị Kinh doanh – Royal Business College: Diploma in Business Management Level 7. Royal Business College cung cấp khóa học này nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức liên quan đến nghề nghiệp trong kinh doanh, quản lý và tiếp thị. Văn bằng Quản trị Kinh doanh Level 7 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp cho một khóa học mà sẽ đào tạo ra cá nhân chuyên nghiệp với một kiến thức vững chắc của thực tiễn kinh doanh.
Du học New Zealand - Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Quản lý Entrepreneurial) Level 7 - Royal Business College: Royal Business College liên kết với Học viện Doanh nhân Úc ("EIA") cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập đối với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh với một tập trung đặc biệt vào Entrepreneurship (Doanh nhân). Sinh viên hoàn thành chương trình này cũng sẽ hội đủ điều kiện cho các Diploma Royal Business College Entrepreneurship Level 7.
Du học New Zealand - Học bổng mới 2015 từ Đại học Canterbury International College (UCIC) cho sinh viên Việt Nam: Cho kỳ nhập học tháng ba năm 2015, UCIC cung cấp lên đến ba suất học bổng trị giá $ NZ 4,000 mỗi suất.
Du học New Zealand – Cử nhân Công nghệ thông và Truyền thông (Information and Communication Technologies) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT): Nếu bạn có đầu óc phân tích và công nghệ, bằng cấp của CPIT trong đó có một tập trung vào các hệ thống thông tin là bước đệm lý tưởng cho một sự nghiệp thú vị trong lĩnh vực CNTT.
Du học New Zealand - Chương trình Du lịch (Travel and Tourism) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Khoa học (Science) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Giải trí (Recreation) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Biểu diễn (Performing Arts) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ngôn ngữ Quốc tế (International Language) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Y tế (Health) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Ẩm thực và Khách sạn (Food and Hospitality) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand – Các chương trình Kỹ thuật (Engineering) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Du học New Zealand - Các chương trình Nghệ thuật và Thiết kế (Arts and Design) của Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Zalo