Giới thiệu Victoria University of Wellington, New Zealand25/02/2021

Đại học Victoria Wellington (VUW) được thành lập vào năm 1897, là đại học hàng đầu ở New Zealand về nghiên cứu chất lượng cao (Qũy Nghiên cứu dựa trên kết quả năm 2018). Là một đại học ở thủ đô, VUW có liên kết mạnh mẽ với ban ngành chính phủ, các tổ chức quốc tế, ngành công nghiệp, chính quyền địa phương và vùng miền, các tổ chức môi trường cũng như các cơ sở nghiên cứu chính của New Zealand.
Zalo