California Baptist University, du học Mỹ29/09/2023

California Baptist University (Cal Baptist hoặc CBU) là một trường đại học Cơ đốc giáo Baptist tư nhân ở Riverside, California. Được thành lập vào năm 1950 với tên gọi California Baptist College, trường liên kết với California Southern Baptist Convention, một tổ chức liên kết với Southern Baptist Convention. CBU được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC. Trường có các chương trình từ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, nổi bật trong các lĩnh vực Hóa học, Kế toán, Khoa học Kỹ thuật và Sức khỏe.
Zalo