Chương trình Brand Management tại Algonquin College15/12/2018

Du học Canada - Chương trình Brand Management tại Algonquin College: Chương trình Chứng chỉ Sau đại học Ontario một năm này chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp trong lĩnh vực năng động của quản lý thương hiệu. Thương hiệu là một chức năng chuyên biệt được công nhận trên toàn cầu. Chương trình thực hành và cường độ cao này được tạo ra và giảng dạy bởi các chuyên gia đầu ngành. Cơ hội việc làm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu tiếp tục phát triển trên toàn quốc và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm trong các cơ sở tư nhân, công cộng và phi lợi nhuận trong các ngành, như quảng cáo, bán lẻ, dịch vụ, công nghệ thông tin, viễn thông và sản xuất.