Sault College, Canada16/09/2021

Sault College là một trường cao đẳng được tài trợ công khai ở Sault Ste. Marie, Ontario. Nó bắt đầu vào năm 1965 với tên gọi Trung tâm Dạy nghề Ontario. Ngày nay, Cao đẳng Sault cung cấp các cơ hội toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên sau trung học, học nghề, tái đào tạo cho người lớn, giáo dục thường xuyên và chương trình đào tạo theo hợp đồng. Tổng số tuyển sinh toàn thời gian và bán thời gian của Sault College có khoảng 4.500 người đăng ký hàng năm.
Zalo