​Nanyang Institute of Management – Du học Singapore08/11/2023

Được thành lập vào năm 2001, Học viện Quản lý Nanyang là một tổ chức tư nhân có trụ sở tại Singapore. Viện được thành lập để cung cấp cơ sở giáo dục hàng đầu trong và xung quanh khu vực. Cơ sở giáo dục tư nhân có chứng nhận ISO 9001 và được đăng ký với Ủy ban Giáo dục Tư nhân.
Zalo