Văn bằng Màn ảnh và Truyền thông tại Tafe South Australia20/04/2021

Học viên sẽ đạt được kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trực tiếp có thể dẫn dắt học viên bước vào một sự nghiệp thú vị trong ngành công nghiệp phim ảnh, truyền hình, báo chí, radio hoặc ngành game.
Zalo