Danh mục "Bản tin" có 103 bài viết.

Du học Mỹ - Chúc Mừng Ninh Hoàng Phụng đã đậu visa du học Mỹ!
Du học Canada - Chúc mừng Lâm Thanh Như Hảo đã có visa du học Canada
Du học Mỹ - Cáy Nguyệt Quỳnh đậu visa du học F1
Chúc mừng Trần Việt Quân được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Thị Hồng Nhung được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Thủy Tiên được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Duy Linh được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Hữu Phúc được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Huỳnh Long Phi được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Vũ Tống Nhật Linh được cấp visa du học Mỹ!
Du học Canada – Thông tin mới nhất từ Centennial College: “Centennial College đã rất vinh dự khi nhận được giải thưởng quốc gia CICan Entrepreneurship Awards với sự thành công đột phá ở hai chuyên mục: Entrepreneurship in the Community, và College and Institute Entrepreneurial Ventures. Trong tuần vừa qua, bà Trish Dryden - phó chủ tịch ban Nghiên cứu và Hoạch định dự án, và bà Sharon Mooney -quản lý trung tâm Doanh Nhân đã vinh dự nhận giải thưởng này tại Hội Nghị Chuyên đề Doanh Nhân thành phố Quebec.
Du học Anh - Triển lãm giáo dục Anh quốc 2015: Với sự tham gia của 45 trường đẳng cấp hàng đầu Anh quốc
Triển Lãm Du Học Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh: Cơ hội gặp gỡ Giám đốc tuyển sinh các trường Trung học, Cao đẳng, và Đại học danh tiếng Hoa kỳ
Du học Mỹ - TRIỄN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ MÙA XUÂN 2015: Với sự tham gia của hơn 40 trường Cao đẳng, Đại học uy tín của Hoa Kỳ
Visa Du học Úc: Xin chúc mừng Nguyễn Phạm Thanh Phong đã được cấp visa du học Úc 573!