Danh mục "Bản tin" có 107 bài viết.

Du học Mỹ - Chúc mừng Võ Thanh Tuyền đã đậu visa du học Mỹ! Chương trình học: Anh văn + Cử nhân ngành Tài chính
Du học Canada - Chúc mừng Ngô Mai Thạch Thảo đã có visa du học Canada!
Du học Anh - Chúc Mừng Trương Quang Vũ đã đậu visa du học Anh!
Du học Mỹ - Chúc Mừng Vày Bội Anh đã đậu visa du học Mỹ!
Du học Mỹ - Chúc Mừng Ninh Hoàng Phụng đã đậu visa du học Mỹ!
Du học Canada - Chúc mừng Lâm Thanh Như Hảo đã có visa du học Canada
Du học Mỹ - Cáy Nguyệt Quỳnh đậu visa du học F1
Chúc mừng Trần Việt Quân được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Thị Hồng Nhung được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Thủy Tiên được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Duy Linh được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Nguyễn Hữu Phúc được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Huỳnh Long Phi được cấp visa du học Mỹ!
Chúc mừng Vũ Tống Nhật Linh được cấp visa du học Mỹ!
Du học Canada – Thông tin mới nhất từ Centennial College: “Centennial College đã rất vinh dự khi nhận được giải thưởng quốc gia CICan Entrepreneurship Awards với sự thành công đột phá ở hai chuyên mục: Entrepreneurship in the Community, và College and Institute Entrepreneurial Ventures. Trong tuần vừa qua, bà Trish Dryden - phó chủ tịch ban Nghiên cứu và Hoạch định dự án, và bà Sharon Mooney -quản lý trung tâm Doanh Nhân đã vinh dự nhận giải thưởng này tại Hội Nghị Chuyên đề Doanh Nhân thành phố Quebec.