Danh mục "Bản tin" có 103 bài viết.

Du học Úc - Chúc mừng Hoàng Thị Phương Dung có Visa Du học Úc 572: Anh văn + Advanced Diploma ngành Khách sạn (Hospitality)
Du học Úc - Chúc mừng Đoàn Thị Thu Thảo được cấp Visa Du Học Úc: EAP (English) + Bachelor of Business (Management and Finance)
Du học Úc - Chúc mừng Nguyễn Thanh Yến Nhi đã có visa du học Trung học Úc!
Chúc mừng Mr. Tào Thanh Vũ đã có visa du lịch Canada!
Du học Canada - Chúc mừng Lê Thanh Toàn đã có visa du học Canada CES
Du học Canada - Chúc mừng Trình Gia Như đã có visa du học Canada!
Du học Canada - Chúc mừng Lê Ngọc Ngà đã có visa du học Canada!
Du học Mỹ - Chúc mừng Đặng Tường Vi đã đậu visa du học Mỹ!
Du học Mỹ - Chúc mừng Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã đậu visa du học Mỹ! Chúc Quỳnh Anh thượng lộ bình an lên đường sang Mỹ học tập - vui vẻ, thành công!
Du học Canada - Chúc mừng Tô Hải đã có visa du học Canada!
Du học Canada - Chúc mừng bé Nguyễn Hoàng Bảo Ngoc có visa du học Canada!
Du học Mỹ - Chúc mừng Võ Thanh Tuyền đã đậu visa du học Mỹ! Chương trình học: Anh văn + Cử nhân ngành Tài chính
Du học Canada - Chúc mừng Ngô Mai Thạch Thảo đã có visa du học Canada!
Du học Anh - Chúc Mừng Trương Quang Vũ đã đậu visa du học Anh!
Du học Mỹ - Chúc Mừng Vày Bội Anh đã đậu visa du học Mỹ!