Danh mục "Canada" có 32 bài viết.

DU HỌC CANADA - NHỮNG GÌ BẠN CẦN KHI DU HỌC TẠI VANCOUVER – ALEXANDER COLLEGE: Một sinh viên nên chuẩn bị những giấy tờ cần thiết khi đến Vancouver và nên giữ thêm một bản sao của trang ảnh hộ chiếu, Một hộ chiếu hợp lệ kéo dài 6 tháng qua ngày khởi hành dự định của sinh viên từ Canada...
DU HỌC CANADA - Phân Biệt Study Permit và Visa: Sau khi học sinh (HS) hoàn tất thủ tục xin thư nhập học trường Canada thì tiếp sau đó sẽ thu thập giấy tờ để chứng minh tài chính cho phía Lãnh Sự Quán xem xét. Nếu hồ sơ thỏa các điều kiện yêu cầu như trình độ học tập, khả năng tài chính, độ trung thực và chính xác của hồ sơ thì HS sẽ được cấp visa đồng thời cũng là một tài liệu để HS có được Study Permit
123